Binnen de afdeling Arnhem zijn vier werkgroepen actief, namelijk de werkgroep Plantenwerkgroep, de Vlinderwerkgroep  en de startende werkgroep Oerbos bij landgoed Waterberg (achter het Openluchtmuseum)
De leden, die graag het veld ingaan om specifieke flora en fauna te bestuderen en te inventariseren, doen dat in de werkgroep Inventarisatie. Groeiplaatsen van zeldzame en beschermde soorten worden vastgelegd en verwerkt tot verspreidingskaarten. Deze kaarten worden door de Gemeente gebruikt voor de toepassing van de Flora- en Faunawet.

De Vlinderwerkgroep bestudeert in de wintermaanden de verschillende vlinderfamilies. In de zomer gaat de groep buiten op vlinderjacht om gezamenlijk te genieten van de vlinders, maar ook om van een bepaald gebied om de vlinderstand in kaart te brengen. 

De Plantenwerkgroep komt regelmatig op maandagavond bijeen om interessante plantenfamilies onder de loep te nemen.
Zo begon men met de gele Composieten en inmiddels zijn ook de Schermbloemen en de Cypergrasfamilie aan bod gekomen. Deelnemers bezitten al een zekere basiskennis van planten, bijvoorbeeld door deelname aan de cursus Wilde Planten.

De werkgroepen initiëren excursies en lezingen. In aansluiting op het jaarlijkse centrale thema van de KNNV worden ook workshops en minicursussen over specifieke onderwerpen als spinnen, waterbeestjes, mossen, enzovoort georganiseerd. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel KNNV als IVN leden.

 

Deel deze pagina