Binnen de afdeling Arnhem zijn vier werkgroepen actief, namelijk de Veldstudiegroep, de Plantenwerkgroep, de Vlinderwerkgroep en de Paddenstoelenwerkgroep.

De Vlinderwerkgroep bestudeert in de wintermaanden de verschillende vlinderfamilies. In de zomer gaat de groep buiten op vlinderjacht om gezamenlijk te genieten van de vlinders, maar ook om van een bepaald gebied om de vlinderstand in kaart te brengen. 

De Plantenwerkgroep komt regelmatig op maandagavond bijeen om interessante plantenfamilies onder de loep te nemen.
Zo begon men met de gele Composieten en inmiddels zijn ook de Schermbloemen en de Cypergrasfamilie aan bod gekomen. Deelnemers bezitten al een zekere basiskennis van planten, bijvoorbeeld door deelname aan de cursus Wilde Planten.

De werkgroepen initiëren excursies en lezingen. In aansluiting op het jaarlijkse centrale thema van de KNNV worden ook workshops en minicursussen over specifieke onderwerpen als spinnen, waterbeestjes, mossen, enzovoort georganiseerd. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel KNNV als IVN leden.

De werkgroep Inventarisatie bestudeert en inventariseert flora en fauna in opdracht van de gemeente of een lokale instelling. Op deze specifieke groeiplaatsen worden soorten vastgelegd en verwerkt tot verspreidingskaarten. Deze kaarten worden door de Gemeente gebruikt voor de toepassing van de Flora- en Faunawet.

 

Deel deze pagina