“Gemeente Assen betrekt burgers bij bomenbeleid”. Voor IVN-KNNV Assen een uitgelezen kans om met hun achterban een actieve rol in het groenbeheer te spelen. Een Groen en Doen subsidie werd aangevraagd en 20 vrijwilligers (deels leden, deels introducés) kregen met deze financiële ondersteuning een cursus aangeboden. Als docenten konden we bioloog en docent Kees Boele (Natuurpresentaties, Haren) en gemeentelijk beleidsadviseur groen Johan Wessel (Assen) inzetten. Geen mensen van buiten maar beiden in het verleden bestuursleden van IVN Assen én lid van de KNNV. Zij componeerden een programma met een zeer stevige theoretische basis bestaande uit twee avondsessies. Gemeentelijk bomenbeleid in al zijn facetten, van planten tot kappen, werd gepresenteerd. Maar ook de boom als onderdeel van het stedelijk groen. Een miniatuur ecosysteem maar ook onderdeel van groene levensaders door een stenen stad. Met drie excursies werd het geleerde direct in de praktijk gebracht. Monumentale bomen in het historisch centrum, laanbomen in de nieuwere wijken en uiteraard beide grotere boscomplexen en Arboretum Assen werden bezocht. Bijzonder leuk was dat persoonlijke interesses de excursies tot een bont mozaïek van groene momentjes maakten. Terwijl er uitgebreid gediscussieerd werd over vitaliteit van boomkronen stonden anderen met een loep stammen af te zoeken naar kleine ongewervelde dieren of korstmossen. Groen en Doen, bijzonder bedankt voor jullie support!
 
Kees Boele

Deel deze pagina