Organisatie

Het ledental van de VogelWerkgroep is in 2016 gegroeid tot 78 (was vorig jaar 74).

Het voorzitterschap van de VWG wordt ingevuld door Hans Dankbaar (m.n. organisator/voorzitter  van de vergaderingen en externe contacten) en Marian Blom (m.n. verslaglegging).

Er is 6 keer vergaderd met gemiddeld 28 aanwezigen. Presentaties tijdens de vergaderingen:

-        Willem Schuurman  met ‘Alles over de BMP’

-        Bert Dijkstra met ‘Scholekster inventarisatie in Assen’

-        Willem Gispen met de band ‘Sasson’ met beelden en muziek geïnspireerd op de speurtocht van Rob Meijer (bandlid) naar de oorsprong van de Drentse Aa

-        Bert Kroeze, Hans Dankbaar en Rob Kugul over hun vogel-vakantiereis naar Cyprus

-        Roelof Manting over ‘Vogels van het Lofar-gebied’

-        Marian Blom met ‘foto-impressie van de Vogelwerkgroep’

Vogeltellingen

BMP-inventarisaties (voor Sovon) zijn uitgevoerd door 8 groepen in 11 gebieden, te weten Amerbrugje, Bongeveen, Geelbroek-Noord, Geelbroek-Zuid, Kampsheide, Kortewegsbos, Lageveld, Zuidhijkerzand, Holmers, Deurzerdiep en Halkenbroek.  De VWG draagt met acht van deze terreinen bij aan de vogelinventarisatie in het stroomdal van de Drentsche Aa, die wordt georganiseerd door de Telgroep Drentsche Aa (contactpersoon Hans Dankbaar).

De BMP waarnemingen worden per telgebied door VWG leden verwerkt en ingevoerd op de website van Sovon. Willem Schuurman is door Jan Klever ingewerkt als coördinator van het BMP.

De Herfst-Wintertellingen worden gecoördineerd door Paul Troost en uitgevoerd door 8 groepen in 9 gebieden, te weten Amerbrugje, Diependal, Geelbroek, ’t Groote Zand, Hingsteveen, Lageveld, Kampsheide, Kortewegsbos en Zuid-Hijkerzand. Geke Witter verzorgt de invoering van de waarnemingen van de H-W-tellingen op waarneming.nl.

Emailverslagen van de verschillende tellingen worden door de leden zelf verzorgd en worden door Geke Witter binnen de VWG verspreid.

Overige tellingen en activiteiten:

Paul Troost verzorgt een telling van de Huiszwaluw (omgeving Balloo) (juli) en de Midwinter-watervogeltelling (jan), Nico Rommes verzorgt de Steenuilen telling (febr). De VWG telt twee atlasblokken (17-14,17-15) in het kader van de WAD (Werkgroep Avifauna Drenthe) winter telling (jan) en vijf routes voor de Sovon PTT (Punt Transect Telling) telling (dec). Marian Blom coördineert de VWG-bijdrages aan de Sovon Klapekstertelling (dec-feb). Verder wordt door individuele leden van de VWG meegewerkt aan de Scholekstertelling in Assen e.o., Tuinvogeltelling, Kerkuilentelling en Weidevogelbescherming.

Excursies georganiseerd door VWG-leden: Fietsen met Nico Rommes in de Onnerpolder, en een Vogelkijkplekkentocht naar het Lauwersmeergebied.

De planning en administratie van excursies (van VWG en KNNV) is verzorgd door Aly Sparreboom.    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MB/HD

Deel deze pagina