Per 31-12-2016 telt de Wilde Planten werkgroep van de KNNV/IVN 25 meer of minder actieve leden; dat is 2 meer dan in 2015. De werkgroep is voornamelijk zelfsturend t.a.v. de inventarisaties en wordt verder overkoepelend geleid door Dick Vuijk en Marian Blom die onderling de taken verdelen. Deze laatsten onderhouden contact met KNNV/IVN, WFD, SBB.
Twee meer geoefende floristen hebben hun lidmaatschap dit jaar opgezegd; daardoor is het inventariseren van een km-hok, waarin zij verondersteld werden het voortouw te nemen, niet doorgegaan.
Drie leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan de Grassencursus en twee aan de Mossencursus door Natuurpresentaties’ Kees Boele. Een van de leden heeft deelgenomen aan de informatiebijeenkomst rond PlantObs t.b.v. digitaal invoeren van waarnemingen bij Floron. En een van de leden heeft deelgenomen aan de landelijke Floron-dag.
De werkgroep heeft in 2016 3 keer vergaderd. Daarin is achtereenvolgens
- in het voorjaar het activiteitenjaar ingeluid door een enthousiasmerende presentatie van Willem Braam over bloeiende voorjaarsplanten
- in het najaar het activiteitenjaar 2016 geëvalueerd en een activiteitenplan 2017 globaal opgezet; en heeft Dick Vuijk de activiteiten in opdracht van StaatsBosBeheer in het Balloërveldplot uitgebreid toegelicht.
- tot slot het activiteitenjaar 2017 definitief uitgezet; en heeft Ton van de Vis een fleurige presentatie verzorgd over Nederlandse orchideeën met een uitstapje naar de Zuid-Europese en Mediterrane soorten.
Activiteiten die in 2016 zijn ondernomen:
- zogenaamde ‘determineeravonden aan de keukentafel’ t.b.v. oefenen in het gebruik van de flora, m.n. Eggelte en Heukels.
- Bemonsteren sieralgen door enkele leden – subgroep - van de werkgroep.
- Deelname aan de landelijke Eindejaars-WinterBloeiende-Plantenjacht.
- inventariseren – meerdere keren per plot - van wilde planten in de volgende gebieden, waarna steeds door een van de leden een verslag is gemaakt en verstuurd naar alle werkgroepleden:
Eexterveld
Balloërveld
Landgoed Mensinghe
Asserbos m.n. oude IJsbaan
Holmers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MB/DV.

Deel deze pagina