De plantenwerkgroep van IVN/KNNV Assen bestaat uit zo'n 25 leden en heeft als doelstelling het inventariseren van natuurterreinen, inventarisaties in en om Assen, het vegetatiekundig monitoren van het Tichelhûs en het bevorderen van kennis onder de leden van de plantenwerkgroep, overige leden van IVN/KNNV en belangstellende niet leden.

In 2018 hadden we weer een druk bezet programma. Zo hebben we twee maal een km hok bezocht net onder Norg in het kader van het landelijke Floron onderzoek, hebben we geïnventariseerd in het stadspark in Groningen, op de Noorder begraafplaats in het Asserbos, hebben we een km hok geïnventariseerd bij Wijster, hebben we naar varens gezocht in het Kuinderbos. Daarnaast zijn er een aantal lezingen georganiseerd, oa over plantengallen, orchideeën, zijn we met een aantal leden mee geweest met excursies / inventarisaties van de WFD (Werkgroep florakartering Drenthe) en hebben we een bijdrage geleverd aan de 1000 soortendag. Tenslotte zijn we een aantal keer op het Tichelhûs geweest (een gebiedje aan de rand van het Ballooërveld) om onze vaste inventarisaties daar te doen (permanente kwadraten en waterlopen).

Binnen de plantenwerkgroep is een subgroepje van 4 leden welke zich naast de gewone (hogere) planten interesseert voor sieralgen. Het sieralgen werkgroepje is er één keer gezamenlijk op uit geweest om een aantal petgaten in de onlanden te inventariseren.

De activiteiten zijn over het geheel genomen goed bezocht. Er is een vaste kern van plm 8-10 personen die in wisselende samenstelling mee doen aan de veldwerkactiviteiten. Circa 20 mensen bezochten de orchideeënlezing.

De plantenwerkgroep heeft in 2018 4 nieuwe leden mogen verwelkomen.....

Deel deze pagina