KNNV Natuur beheerwerkgroep 2015 Staatsbosbeheer Midden Drenthe.
Het afgelopen jaar zijn we druk in de weer geweest in het uitgestrekte woud van Midden Drenthe. Elke zaterdagmorgen kwijten wij ons van deze belangrijke taak. De samenstelling van de groep varieert, onze leden hebben vaak ook andere activiteiten en verplichtingen. Een harde kern van 6 personen is er bijna altijd op de zaterdagochtend. Soms voegt zich een wakkere buurvrouw bij ons., Nog meer uitbreiding is van harte welkom.
Wij worden door Pauline Arends van SBB vooral ingezet bij de gebieden die wat kwetsbaar zijn. Zij legt uit wat het gebied zo bijzonder maakt en wat er zoal groeit en bloeit. Als dat nodig is geeft zij les over de verschillende soorten mieren, vlinders graafbijen, vleermuizen, vogels en planten die in het gebied het beschermen waard zijn. Zo hebben we een groot stuk heide grotendeels ontdaan van opslag om de grauwe klauwier een beter jachtveld te bieden en op de juiste plekken een boom laten staan. Daar kan hij/zij op de uitkijk  zitten en de braamstruiken laten  we groeien voor de nest bouw en prooiverzameling.
Het duizendguldenkruid en de stekelbrem en de welbekende “liggende vleugeltjesbloem” hebben dit jaar de nodige aandacht gekregen en de graafbijen hebben wat zanderige plekken erbij om zich ondergronds te vermaken.
Het gezegde “Wat met oliedruk kan, moet je niet met bloeddruk doen”, wordt door ons omgedraaid. Slechts zelden gebruiken wij motorzaag of bosmaaier. Het meeste werk is handwerk met takkenschaar en puntzaag of het bestaat uit het op de knieën uittrekken van opkomend struweel. Het vergt beleid en aandacht om in een kwetsbare vegetatie of slecht toegankelijk moeras de opslag te verwijderen of te plaggen.
Daar waar nodig balanceren we over rijplaten in de nattere gedeelten van (verrassend veel) vennen in dit mooie natuurgebied. Het zijn de plekken waar de “veenbesparelmoervlinder”, het “veenhooibeestje en de “” kommavlinder” zich plegen op te houden. Het zijn plekken waar de lavendelheide en de veenbes groeit en bloeit. Om deze biotoop in stand te houden is het verwijderen van opslag noodzakelijk.
Ook de “stekende wolfsklauw “ groeit op een plek die met beleid van opslag ontdaan moet worden. Halfschaduw is gewenst voor deze plant die in Oost Europa nog zo uitbundig groeit maar hier erg zeldzaam is.
De vleermuizen zijn kieskeurig in de keuze van hun winterverblijf , de juiste temperatuur en de juiste tochtsnelheid maakt hun winters verblijf ongestoord. Ook dat vraagt om onderhoud van het exterieur van hun verblijf
In de broedtijd van 15 maart – 15 juli worden geen werkzaamheden verricht, in het vorige jaar hebben we die tijd besteed aan het in kaart brengen van de aanwezige mierennesten in het gehele gebied. We worden betrokken bij het tellen van de” zilveren maan”, een prachtige parelmoervlindersoort die nog maar op enkele plaatsen in de blauwgraslanden in ons land voorkomt. Ook de dassen zijn weer geteld, enkelen van ons hebben de nacht deels wakend doorgebracht bij een van de burchten tijdens de jaarlijkse telling.
 
Rolde 7 januari 2016
Nico Rommes

Stekende WOlfsklauw

Stekende Wolfsklauw

Grote Wolfsklauw

 

Grote Wolfsklauw

Liggende Vleugeltjesbloem

Liggende Vleugeltjesbloem

Stekelbrem

Stekelbrem

Deel deze pagina