Ontstaan in 2014 – aansluitend op de voorjaarscursus Plantendeterminatie voor beginnende Inventariseerders – is de werkgroep in 2015 geworden tot een actieve werkgroep met 23 leden per 31-12-2015.

Activitieten die in 2015 zijn ondernomen:
1. Inventariseren van voorkomen van wilde planten in de volgende gebieden, waarna steeds door een van de inventariseerders een verslag is gemaakt en verstuurd naar alle werkgroepleden.

Diepstroeten/achterterrein vanBoeijen
Eexterveld
Balloërveld Noord-Oost
Balloërveld nabij de schaapskooi
Bermen
De haar
Asserbos/de Oude IJsbaan
Havenkanaal
Assen Muurplanten
Smalbroekerplas/gebiedje vooraan De Holmers

2. Cursus landschapsecologie door Uko Vegter

3. Excursiedag naar het lauwersmeergebied met als thema ‘orchideeën’ met Hero Moorlag

4. Terugkoppeling bezoek aan de dag met de Werkgroep Florakartering Drenthe

5. Contact met StaatBosBeheer over hun wensen om gebied(en) te laten inventariseren/monitoren door de werkgroep (door Dick Vuijk)

6. Er zijn bijdragen geleverd aan de Glossy (door Cindy de Jonge en Marian Blom)

7. Een eerste determineeravond is gehouden; doel is het op peil brengen en houden van determineren m.b.v. de flora (Heukels of Eggelte).

8. Deelname aan de door Floron landelijk georganiseerde Eindejaars-plantentelling 2015

De werkgroep heeft 5 x vergaderd. De bijeenkomsten zijn benut om het inventariseren te plannen op gebieden en data. Daarnaast is aan de orde geweest: sieralgen (door Marien van Westen van de werkgroep), veranderingen in het Balloërveld (door Wolter Winter van SBB/de werkgroep) en zijn plannen en wensen van de werkgroepleden geïnventariseerd voor 2016.

Marian Blom

Deel deze pagina