zaterdag 30 september 2017

 1000-soortendag in Assen, verslag Jaap van Roon

Om de kracht van onze beide afdelingen te benutten, hebben we begin september een 1000- soortendag georganiseerd. De bedoeling was om in 24 uur 1000 verschillende flora of fauna te ontdekken en op naam te brengen. En hierbij, waar mogelijk, ook de bewoners van Assen te betrekken, die (nog) geen lid van onze vereniging waren. De keuze van het Duurzaamheidscentrum als centraal punt was snel gemaakt. En vervolgens hebben we gezocht naar een variatie van biotopen buiten het Asserbos. Deze locaties wilden we dan per dagdeel in vier groepjes inventariseren. Daarnaast een nachtactiviteit om ook de nachtdieren (vlinders/vleermuizen) te kunnen tellen.

Op zaterdagmorgen om tien uur was de aftrap in het DCA. Het was koud en regende stevig, dus als organisatoren zaten we even met het dilemma of we wel moesten starten. Maar naarmate er meer mensen binnen stapten bleek dat we niet van suiker waren en dat we maar gewoon door moesten gaan. De fietsers besloten, om maar niet naar de bult van Peelo (bij de voormalige Kroezehof) te gaan fietsen, maar insecten te gaan zoeken in het Asserbos. Ook de andere groepjes starten, deels onder de paraplu. De zoektocht naar planten, mieren en paddenstoelen startte en ook in de wijk Kloosterveen werd nabij de Hildegard van Bingenweg gezocht naar libellen en oevervegetatie.

Toen de groepen weer binnendruppelden, brak ineens de zon door en in de tuin van het DCA werden snel nog een aantal vlinders gespot. Die telden natuurlijk mee voor het resultaat. De lijsten met soorten werden in de kantine van het DCA verwerkt op totaallijsten, want het ging om unieke soorten, niet om aantallen. De vogelaars kwamen terug met de vondst van drie waterrallen en ook de mierenzoekers waren enthousiast over de onverwachte vondst van een zandsteekmier op deze locatie.

Zaterdagavond was de regen een spelbreker, waardoor bezoekers voor de vleermuizenlezing niet kwamen. En ook de nachtvlinders lieten zich van wege de kou niet vangen. Wel werden de vlindervangers bezocht door twee agenten op ATB-fietsen, die op het licht afkwamen.

Op de zondag brak de zon door. Het heideterreintje bij Baggelhuizen werd niet bezocht vanwege een fiets-event, maar er werden vogels en insecten gespot in het Lariksbos. De vegetatie in de Landjes bij de wijk Marsdijk werd onderzocht, waarbij een Klimopwaterranonkel werd gevonden. En rondom het Deurzerdiep werd gezocht naast en in het water. In het DCA werden in de middag weer soorten op naam gebracht, waarbij de kennis van plantenexperts werd gebruikt, foto’s werden gemaild en zelfs een microscoop werd ingezet. Alle resultaten moesten vervolgens worden ingevoerd door Redmar, waarbij uiteindelijk de teller eindigde op 633 verschillende soorten.

De resultaten werden aan Johan Wessel, beleidsmedewerker bij de afdeling Ruimte en Groen van de gemeente Assen aangeboden en op 13 oktober ook aan wethouder Wiersema in een mooi rapportje. De verwachting van de 1000 soorten is niet gehaald, maar we hebben wel veel geleerd over de organisatie van een dergelijke dag. Zo zijn er maar drie zoogdieren geteld; vast en zeker zijn er meer zoogdieren in Assen te vinden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de insecten, welke natuurlijk in Assen veel grotere aantallen moeten voorkomen, enzovoorts. Maar het meest positieve is wel, dat het een heel gezellige verenigingsactiviteit is geworden, waarbij veel onderling is gekletst en ervaringen zijn uitgewisseld. We hebben als groene organisaties goed en positief in de belangstelling gestaan. Dit alles pleit ervoor om dit op een beter, meer geschikt tijdstip (bijvoorbeeld begin van de zomer), nog eens over te doen.

De resultaten van deze eerste 1000-soortendag vindt U hieronder:

Deel deze pagina