Cursusperiode: 7 maart 2018 / 9 juni 2018

                     
Doelgroep: Leden IVN en KNNV en geinteresseerde niet leden, met geringe (voor)kennis van (veld)biologie
Doel van de cursus: cursisten kennis laten maken met de theorie en praktijk van het doen van veldbiologisch onderzoek. Daarnaast is het doel geweest leden te winnen in het algemeen en om leden voor de diverse werkgroepen te winnen
Dit is gerealiseerd tijdens een 7-tal cursusavonden, waarin ecologie, planten en plantengemeenschappen, vogels, mossen, vlinders en libellen, vleermuizen, waarnemen en inventariseren aan de orde zijn geweest en een tweetal excursies in de natuur.
Een aantal cursusavonden werden ingevuld door het geven van lezingen (hoorcolleges) door docenten. Een aantal andere avonden waren wat meer interactief van karakter, zo hebben de cursisten onder leiding van een tweetal docenten geleerd mieren te determineren en daarbij gebruik te maken van een binoculair.
Er is ook aandacht geweest voor het voorbereiden van inventarisaties en het belang van inventariseren, monitoren en methoden van vastleggen van gegevens.
De eerste excursie stond in het teken van diersporen in het veld, waarbij de cursisten olv een fantastisch verteller/docent kennis hebben gemaakt met waarnemen van sporen, hoe geef je jezelf de ruimte om waar te nemen en te vinden en te interpreteren wat je ziet.
De tweede excursie was er op gericht om te kijken naar het grotere geheel, en naar onderliggende processen zoals waterhuishouding en bodem en de invloed daarvan op het voorkomen van de verschillende organismen en de samenhangen in de natuur.
Van de aanvankelijk 27 aanmeldingen hebben uiteindelijk zo'n 20 mensen de cursus ook daadwerkelijk volledig gevolgd, de anderen hebben om persoonlijke redenen gedurende de cursus afgehaakt.
Een evaluatie van de cursus onder de cursisten en het uitreiken van het cursusmateriaal op een USB stick zal binnenkort plaatsvinden.

Figuur 1 Het opmeten van een dierspoor (das) tijdens de diersporenexcursie

Deel deze pagina