Informatie Eerste Zaterdag Excursie's
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van negen tot twaalf, tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een andere werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier of plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.

1e Zaterdag van de maand excursie 10.00 uur einde 12.00 uur carpoolen vanaf parkeerterrein Hollandse Hoeve, bij carpoolen even een mail naar joh.eckhardt@zeelandnet.nl als mailen niet lukt info via 06 23643846 Johan Eckhardt 
Info Johan Eckhardt e-mail naar Johan. Eckhard

Eerste Zaterdag Excursie's in 2018.
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van negen tot twaalf, tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.

7 april algemen excursie naar de Schotsman 10:00 tot 12:00 uur. verzamelen op parkeer terrein en de bocht van de Schotsman weg carpoolen 09:30 uur op parkeer terrein Hollandse Hoeve Informatie joh.eckhardt@zeelandnet.nl of op de dag van de excursie 06 23643846.

5 mei e
erste zaterdag van de maand excursie Heggengebied Nisse verzamelen op parkeerterreintje op kruising van de Van der Poestclementweg en de Vernoijen en Sluishoekwegeling carpoolen om 9.30  op parkeerterrein van de Hollandse hoeve aanvang excursie 10.00 uur einde excursie 12.00 uur het is een algemene excursie informatie bij Johan Eckhardt  joh.eckhardt@zeelandnet.nl of op de dag van de excursie 06 23643846.

2 juni eerste zaterdag van de maand excursie met nadruk op planten ( en vogels en vlinders en libellen)Schotsman start excursie op parkeerterrein in bocht Schotsmanweg
aanvang 10.00 uur einde 12.00 uur carpoolen 9.30 op parkeerterrein Hollandse Hoeve. info via mail joh.eckhardt@zeelandnet.nl of op de dag van de excursie via 06 23643846

4 augustus eerste zaterdag van de maand is een algemene excursie.
Vertrek om 10:00 uur op parkeerterrein aan de goudplaatwegstart excursie op parkeerterrein in bocht Schotsmanwegaanvang 10.00 uur einde 12.00 uur carpoolen 9.30 op parkeerterrein Hollandse Hoeve.  info via mail joh.eckhardt@zeelandnet.nl of op de dag van de excursie via 06 23643846 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie heheel bovenaan op deze pagina.
 
 

"NL Doet" 2018 in de Rietput.
Traditiegetrouw heeft de KNNV afdeling Beveland ook dit jaar weer meegedaan aan de actie "NL Doet".
Er is twee dagen hard gewerkt in de Rietput door vrijwilligers en door leerlingen van het CIOS in Goes.
De Rietput is van het Waterschap. 
De beheerwerkgroep zorgt daar elke jaar weer dat de wilgen netje geknot worden.
In de zomer wordt op specifieke plaatsen gemaaid en het hooi afgevoerd om zodoende speciale planten de gelegenheid te geven om te groeien.
Tijdens NL doet is het middengebied onder handen genomen om daar het open karakter van te behouden.
De Rietput is een fantastisch mooi natuurgebied!
Tekst Eric Brouwer.


Foto Jans Geuzebroek 
©. Rietput NL Doet 2018 in de Rietput 

KNNV afdeling Bevelanden doet weer mee aan NL Doet.
Zaterdag 11 maart 2017 deed onze afdeling weer mee aan NL Doet. NL Doet is een actie om het Oranje Fonds te ondersteunen.
Rond de klok van 09:00 uur was een groot deel van de Beheerwerkgroep en een flink aantal nieuwe vrijwilligers verzameld bij de Hollandse Hoeve in Goes om te gaan klussen in de Heemtuin.
Nadat Johan iedereen welkom had geheten werd de groep in tweeën gedeeld. Een groep werd ingezet rond de heuvel van de Heemtuin om daar wat wilgen te knotten. De andere groep werd in de boomgaard gezet om daar wilgen te knotten. De wilgentakken werden weggewerkt in een ril en er werd met veel zorg een Mustervumme gemaakt.
Een Mustervumme is een vierkante stapel met pakketjes samengebonden wilgentakken. Deze wilgentakken werden dan vroeger gebruikt als brandhout.
Voor de natuur is zo'n stapel ook ideaal als schuilplaats voor allerlei kleine diertjes.
Al met al een zeer geslaagde ochtend met hopelijk weer wat nieuwe leden.
Tekst Eric Brouwer.

Foto Gezina de Moor ©. NL Doet. wilgen te knotten bij de Hollandse Hoeve door vele vrijwilligers. 


Foto Gezina de Moor. ©. alle vrijwilligers van deze dag bij elkaar.

KNNV afd. Walcheren: 
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te vermelden. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten: http://www.knnv.nl/walcheren/.

Agenda van De Steltkluut op oost Zeeuws-Vlaanderen

Deel deze pagina