Algemene doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van kleinschalige landschapselementen door knotten en aanplanten van knotwilgen, het snoeien en aanplanten van hoogstamfruitbomen en het maaien en hooien van (potentieel) waardevol grasland.

De werkzaamheden worden in groepsverband uitgevoerd. De verschillende projecten worden per seizoen (zomer en winter) in onderling overleg gepland en geëvalueerd. Naast de gebruikelijke werkzaamheden wordt jaarlijks een excursie en/of uitwisseling met andere beheerwerkgroepen georganiseerd. Er wordt gewerkt op zaterdagochtend (winterprogramma) en woensdagavond (zomerprogramma).

Programma 
De beheerswerkgroep is van de maand november  t/m eind maart bezig met wilgen knotten of het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Dit gebeurt op zaterdag om de veertien dagen en zomers van half juni t/m eind augustus wordt er  gemaaid en  gehooid in de Rietput en de Heemtuin iedere woensdagavond. Ook anderen dan de eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en excursies.

Beheerswerkgroep knnv bevelanden planning zomer 2018
Steeds op woensdagavond, vertrek werkplaats 19.00 uur, start op terrein 19.15 uur
Streven naar 2 begeleiders per avond.
Koek en zopie wordt verzorgd door Foort, indien afwezig door Thijs.

Beheerswerkgroep  
Het winterprogramma 2018 is als volgt: 

3 november Natuurwerkdag, Aarnoutse, Zwaakse Weel.   
17 november Aarnoutse, Zwaakse Weel.   
1 december Oude Zeedijk, Goes.   
15 december Oude Zeedijk, Goes.  
29 december Witte Hoeve, Ovezande. 
 
Info: Johan Vermin, coördinator knotgroep, en geheel onderaan van deze pagina.
 
 
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 16 december 2017 knotten Zaakse Weel.
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 2 december 2017 knotten met heerlijke koek en zopie van de gastvrouw mevr Aarnoutse.
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 2 december 2017 knotten bij de familie Aarnoutse de mist, rond het vriespunt, leverde dit magische plaatjes op.


Foto’s Jans Geuzebroek ©. cursus zaag en veltechniek bij Aarnoutse aan de Zwaakse Weel 2016.

Foto Maurice Bolier ©. hooien rietput 2015.


Foto Maurice Bolier ©. hooien rietput 2015.

Ga naar menu FOTO'S om de eerder gemaakte foto's van af 2015/16/17 te zien.

Wij zijn altijd op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden om te helpen bij diverse werkzaamheden.
Heb je interesse en wil je meer informatie over het werk van de beheerwerkgroep stuur dan een e-mail naar Johan Vermijn

Coördinatoren hooiwerk zomer en winter.

info bij: Tonnie Outermans zomer.
Tonnie Outermans: e-mail naar Tonnie. Outermans

info bij: Foort Minnaard zomer.
Foort Minnaard:  e-mail naar Foort. Minnaard 

info bij: Johan Vermin winter.
Johan Vermin e-mail naar Johan. Vermijn 

Deel deze pagina