Algemene doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van kleinschalige landschapselementen door knotten en aanplanten van knotwilgen, het snoeien en aanplanten van hoogstamfruitbomen en het maaien en hooien van (potentieel) waardevol grasland.

De werkzaamheden worden in groepsverband uitgevoerd. De verschillende projecten worden per seizoen (zomer en winter) in onderling overleg gepland en geëvalueerd. Naast de gebruikelijke werkzaamheden wordt jaarlijks een excursie en/of uitwisseling met andere beheerwerkgroepen georganiseerd. Er wordt gewerkt op zaterdagochtend (winterprogramma) en woensdagavond (zomerprogramma).

Programma 
De beheerswerkgroep is van de maand november  t/m eind maart bezig met wilgen knotten of het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Dit gebeurt op zaterdag om de veertien dagen en zomers van half juni t/m eind augustus wordt er  gemaaid en  gehooid in de Rietput en de Heemtuin iedere woensdagavond. Ook anderen dan de eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en excursies.

Beheerswerkgroep
Planning knotseizoen 2017 – 2018:
4 november NATUURWERKDAG. Brilletjesdijk, parkeren fam. Huige.
18 november Brilletjesdijk.
2 december Aarnoutse, Zwaakse Weel.
16 december idem.
30 december fam. Lokerse, ’s-Gravenpolder.
13 januari idem.
20 januari fam. Kegge, parkeren bij Aarnoutse.
3 februari dem.
17 februari Rietput, div. onderhoudswerkzaamheden. Goese Sas.
3 maart Minnaard.
17 maart Minnaard / reserve.

Info: Johan Vermin, coördinator knotgroep.

Voor exacte vertrekplaatsen en tijden van activiteiten en excursies: zie de online KNNV Activiteiten Agenda.

 
Foto Jans Geuzebroek ©. knotten zaterdag 25 maart 2017 bij Foort in Wemeldinge.
 

Foto Gezina de Moor ©. wilgen knotten aan de Valdijk in Nisse op zaterdag 11 februari 2017


Foto Gezina de Moor ©. tijdens de cursus zaag en veltechniek bij Aarnoudse aan de Zwaakse Weel

 Foto’s Jans Geuzebroek ©. cursus zaag en veltechniek bij Aarnoudse aan de Zwaakse Weel

Foto’s Maurice Bolier ©.

 

Wij zijn altijd op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden om te helpen bij diverse werkzaamheden.
Heb je interesse en wil je meer informatie over het werk van de beheerwerkgroep stuur dan een e-mail naar Johan Vermijn

Coördinatoren hooiwerk zomer:
info bij: Tonnie Outermans 

Tonnie Outermans: e-mail naar Tonnie. Outermans
info bij: Foort Minnaard 
Foort Minnaard:  e-mail naar Foort. Minnaard 

Coördinator knotwerk winter:
info bij: Johan Vermin
Johan Vermin e-mail naar Johan. Vermijn 

Deel deze pagina