Algemene doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van kleinschalige landschapselementen door knotten en aanplanten van knotwilgen, het snoeien en aanplanten van hoogstamfruitbomen en het maaien en hooien van (potentieel) waardevol grasland.

De werkzaamheden worden in groepsverband uitgevoerd. De verschillende projecten worden per seizoen (zomer en winter) in onderling overleg gepland en geëvalueerd. Naast de gebruikelijke werkzaamheden wordt jaarlijks een excursie en/of uitwisseling met andere beheerwerkgroepen georganiseerd. Er wordt gewerkt op zaterdagochtend (winterprogramma) en woensdagavond (zomerprogramma).

Programma 
De beheerswerkgroep is van de maand november  t/m eind maart bezig met wilgen knotten of het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Dit gebeurt op zaterdag om de veertien dagen en zomers van half juni t/m eind augustus wordt er  gemaaid en  gehooid in de Rietput en de Heemtuin iedere woensdagavond. Ook anderen dan de eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en excursies.

Beheerswerkgroep.
Het winterprogramma is eind maart afgesloten, het hooiwerk juni/september wordt voorbereid.

Info: Tonnie Outermans, Driewegen en Foort Minnaard, Goes. Zie geheel onder voor contacten.

Voor exacte vertrekplaatsen en tijden van activiteiten en excursies: zie de online KNNV Activiteiten Agenda.

Het knot seizoen 2017/2018 is weer begonnen!
Op 4 november tijdens de Natuurwerkdag is het knotseizoen weer van start gegaan.
We zijn die zaterdag met een grote club vrijwilligers gestart met het knotten van de wilgen aan de Brilletjesdijk.
De Brilletjesdijk is een prachtige dijk midden in het natuurgebied in de zak van Zuid Beveland.
Het weer zat mee en er waren ook dit keer weer een aantal nieuwe vrijwilligers aanwezig.
 
Aangezien het meer bomen waren dan we af konden krijgen werden er twee dagen gepland om het werk af te maken
Op 18 november hebben we de klus geklaard met de hulp van de afdeling Walcheren.
Zij waren in grote getale gekomen om ons te helpen.
 
Beide dagen werden we gastvrij ontvangen bij de familie Huige in de stal De Wiel, alwaar we mochten parkeren en waar we gebruik mochten maken van de koffieruimte.
Tekst Eric Brouwer.
 
 
Zaterdag 2 december knotten bij de fam Aarnoutse aan de Zwaakse Weel.
Zaterdagochtend 2 december 2017 werd er traditiegetrouw geknot in de Zwaakseweel op het land van de familie Aarnoutse.
De Zwaakseweel is een prachtig gebied met veel oude knotbomen midden in de zak van Zuid-Beveland..
In de mist, rond het vriespunt, leverde dit magische plaatjes op..
Uiteraard kregen we ook deze keer weer heerlijke koek en zopie van de gastvrouw.
Tekst Eric Brouwer.
 
Zaterdag 16 december 2017 werd er weer druk geknot in het natuurgebied de Zwaakse weel.
Ondanks het weer, wat er in eerste instantie niet zo goed uit zag, hadden we ook vandaag weer een grote opkomst.
Dit stukje natuurgebied zal er in het voorjaar weer prachtig bij staan.
Tekst Eric Brouwer.
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 16 december 2017 knotten Zaakse Weel.
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 2 december 2017 knotten met heerlijke koek en zopie van de gastvrouw mevr Aarnoutse.
 
Foto Gezina de Moor ©. zaterdag 2 december 2017 knotten bij de familie Aarnoutse de mist, rond het vriespunt, leverde dit magische plaatjes op.


Foto’s Jans Geuzebroek ©. cursus zaag en veltechniek bij Aarnoutse aan de Zwaakse Weel 2016.

Foto Maurice Bolier ©. hooien rietput 2015.


Foto Maurice Bolier ©. hooien rietput 2015.

Ga naar menu FOTO'S om de eerder gemaakte foto's van af 2015/16/17 te zien.

Wij zijn altijd op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden om te helpen bij diverse werkzaamheden.
Heb je interesse en wil je meer informatie over het werk van de beheerwerkgroep stuur dan een e-mail naar Johan Vermijn

Coördinatoren hooiwerk zomer en winter.

info bij: Tonnie Outermans zomer.
Tonnie Outermans: e-mail naar Tonnie. Outermans

info bij: Foort Minnaard zomer.
Foort Minnaard:  e-mail naar Foort. Minnaard 

info bij: Johan Vermin winter.
Johan Vermin e-mail naar Johan. Vermijn 

Deel deze pagina