Algemene doelstelling
Het verzamelen van informatie over de paddestoelen in het beheersgebied en vergroting van de kennis ervan, met name door het organiseren van paddestoelenexcursies. De verzamelde gegevens worden aan de Mycologische Vereniging Nederland verstrekt.

Excursieprogramma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2018.
6 oktober De Kleine Piet (bij Arnemuiden) 
We bezoeken deze keer de Kleine Piet. Dit is het bos net ten zuiden van de Kanoverhuur. We kunnen in de berm parkeren bij de ingang van het bos langs de Muiderweg. 
De excursie begint om 13.00 uur. Vertrek uit Goes om 12.30 uur aan de achterzijde van het station. 


Foto Foto Ruud Lie Foto Ruud Lie ©. paddenstoelen excursie naar de Kleine Piet op 4 oktober Niek Oele , Wilma van Rooyen en Piet Elenbaas. Niek fotografeert Zomerfluweelpootjes.

17 oktober Duinen bij Dishoek/Valkenisse. In de duinen bij Valkenisse ligt een voormalig waterwingebied. Nu is het gebied een natuurgebied bestaande uit open terrein en duinen met struweel. De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg bij Dishoek. We vertrekken vanaf de achterzijde van station Goes om 12.15 uur. 


24 oktober Yerseke Moer De excursie start om 13.00 uur. Er zijn nog wat vraagtekens: Het vee moet eerst uit de Moer, anders geen excursie. Verder moet nog vergunning verkregen worden van de terreinbeheerder.
 
27 oktober De Zoete en Zoute Haard, Renesse. Het gebied ligt tussen Renesse en Scharendijke. Aan het einde van de Helleweg en de kruising met de Rampweg (N652) is een parkeerplaats. De excursie begint om 13.00 uur. Vertrek van achterzijde van station Goes om 12.00 uur. 

17 november Zeereep Haamstede Vuurtoren. Zeereep excursie in het kader van het zeereepproject van de NMV. Deze excursie wordt samen met de NMV georganiseerd. Het zal een dag excursie zijn. Henk zal t.z.t. plaats en tijd bekendmaken. 

24 november Zeereep Domburg. Tweede zeereep excursie. Henk zal ook voor deze excursie plaats en tijd bekendmaken. 

11 december Jaarlijkse bijeenkomst in het MEC De Bevelanden te Goes. Het MEC ligt in recreatiegebied Hollandse Hoeve aan de Kattendijkse Dijk, vlak achter Onmium. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
  

Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruudlie@kpnmail.nl; Loek de Bruijn, 0113233612 / 0628421797 e-mail: lbruijn@zeelandnet.nl.


Foto Ruud Lie ©. paddenstoelen excursies Henk Remijn , Jac Gelderblom en Hannie Joziasse bij het Markiezaatmeer 2018.
Zie voor meer paddenstoelen foto's

 

Paddenstoelenexcusiexcursie onder leiding van Thijs Franse op zoek naar de Rode Kelkzwam in het Poelbos bij ’S Heer Hendrikskinderen met 11 personen op woensdag 25 januari 2017. Zie Foto's van paddenstoelen

Foto Ruud Lie ©. sarcoscypha coccinea sl rode kelkzwam 25 januari 2017 Poelbos Goes.

Info bij: Ruud Lie, 0115-451585, 
e-mail: ruudlie@kpnmail.nl

Deel deze pagina