Pantenwerkgroep.

Het winterprogeamma wordt voorberteid en start in 2021
25 -27 september FLORON-kamp Schouwen, aanmelden bij Justus. Verzamelplaats en tijdstip.
Tot en met september is er iedere donderdagavond inventarisatie van terreinen of soorten. Verzamelplaats Hollandsche Hoeve, Goes, vertrek 19.00 uur. Op zaterdagen in april en september is dat 11.00 of 13.00 uur. De verzamelplaats ter plekke is nader aangegeven op beschikbare kaartjes.
Daar zijn we meestal om 19.15 uur.  Info bij: Justus van den B. tel 0113-271210 e-mail: Contact 

 
 


Foto's Mart K. ©. zulte Yersekemoer Zuid Beveland.

Foto's Mart K. ©. moeraswespenorchis Rietput Zuid Beveland.

 Foto's Mart K. ©. oranje zandoogje op wilde marjolein Oudelandsedijk Zuid Beveland.

 Foto's Mart K. ©. moeslook Lindendijk Zuid Beveland. 

                                 Prodromus Florae Batavae – Zeeland
Titel Jaar Auteur Excel bestand
Prodromus Florae Batavae – Zeeland 2018 Mart K. Downloaden
Met dit document is het mogelijk om te zoeken of planten al in de Prodromus Florae Batavae

( 1850 & 1900 – 1916) zijn vermeld en of ze zijn opgenomen in het Zeeuws Herbarium.

Hiervoor moet je het bestand downloaden naar je eigen computer (daar dient wel het Excel-programma te zijn geïnstalleerd) en bewerken inschakelen. 
Waarna je een naam van een plant kunt selecteren, zodat de gegevens zichtbaar worden.                    

 

  U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken                                   

       
         Hieronder pdf's van Inventarisatie rapporten van de afgelopen jaren.

Titel Jaar Auteur Pdf
Rapportage Rietput lanten en mossen 2009/2011 Hans F. Openen
Florakartering van de Inlaag 2005  2016 Mart K. Gerard K. André H. Openen
Inventarisatie Planten en Mossen in de Rietput 2009-2012 Hans F. Gerard K. Mart K. e a.  Openen
Inventarisatie van de flora in de Inlaag 2005 2010   Mart Karremans. Hans F. e a. Openen
Inventarisatie Biezelingsche Ham 2009 Hans F. Mart K. e a. Openen 
Inventarisatie doelsoorten Zwaakse Weel   
2008 Mart K. Hans F. e a.  Openen
Inventarisatie doelsoorten Oosterschenge 
2007 Mart Karremans. Gerard K. e a. Openen 
Een floristische inventarisatie van 40 kilometer binnendijken op Zuid Beveland. 2005 van den Berg, K. van R. Openen

Deel deze pagina