Logo VWG de Bevelanden

Logo VWG De Bevelanden. Website VWG DeBevelanden.

VWG De Bevelanden.
Is een werkgroep die is verbonden aan de landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.( K.N.N.V.), tegenwoordig vereniging voor veldbiologie genoemd. Wij vallen onder de KNNV afdeling De Bevelanden.

Vogelwerkgroep De Bevelanden heeft momenteel ca. 70 enthousiaste leden. Ons werkgebied strekt zich uit over Noord- en Zuid-Beveland (inclusief het voormalig werkeiland Neeltje Jans) en omvat de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal.

Doel: de Vogelwerkgroep organiseert gezamenlijke activiteiten om onze kennis over vogels en hun leefgebied te vergroten en stimuleert de belangstelling voor vogels met als inzet de bescherming van vogels en hun leefomgeving. Bij activiteiten valt te denken aan excursies, thema-avonden en inventarisaties of tellingen.
Een aantal van deze activiteiten doen in nauwe samenwerking met en onder de coördinatie van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Informatie lidmaatschap KNNV / VWG
1. Men dient eerst lid te worden van de KNNV afdeling de Bevelanden dan wordt u automatisch lid van de Vogelwerkgroep VWG de Bevelanden.
Lid worden van de onze Vogelwerkgroep doet men via het aanmeldingsformulier op de website van KNNV afdeling de Bevelanden. Website: www.knnv.nl/bevelanden.

2. Wil je meteen lid worden, mail dan je naam, voornaam, adresgegevens, leeftijd, telnr, mobielnr en mailadres aan Foort Minnaard: Contact Dan ontvang je van de penningmeester van de KNNV gegevens hoe en wat je moet betalen.
Contributie leden vanaf 17 jaar € 32,50- per jaar, huisgenoten € 10,- per jaar.
Contributie donateurs minimaal € 14,00 per jaar, huisgenoten minimaal € 2,50 per jaar.
Donateurs zijn geen lid van de landelijke KNNV.
Betaling contributie a.u.b. voor 1 maart van het jaar op IBAN NL20 INGB 0003 9394 12
t.n.v. KNNV Beveland te Goes
Adreswijzigingen e.d. a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie:
Foort Minnaard, 's Gravenpolderseweg 56, 4462 CH, Goes, 0113-257445, e-mail: Contact

De vogelwerkgroep heeft een eigen website met als webbeheerder en ontwerp Bram Korteknie (e-mail naar Bram Korteknie) eveneens webbeheerder van KNNV afdeling Bevelanden.


LAATSTE VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN.

En zie vwg website voor laatste veslagen en medelingen: www.vwgdebevelanden.nl

Jaarlijkse vwg vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen, excursies en activiteiten in 2018.
Za. 6 januari Kiekendief slaapplaatstellingen winter 2017/18. Bij voorkeur 's avonds van 1 uur voor tot ¾ (½) uur na zonsondergang en eventueel. 's Morgens van ¾ uur voor tot ¾ uur na zonsopkomst.Voorstel is om in elk geval 2 december en 3 februari te doen.
Za. 13 januari Zilver / reiger en aalscholver slaapplaatstellingenTel data: 13 januari 2018 en 24 februari 2018. Nieuwe tellers altijd welkom!
Za. 13 januari Watervogels in de stad (en daar buiten) - Midwintertelling 2017.14 januari 2017 (telperiode 13-16 januari) vindt de 51e midwintertelling plaats. Deze telling kent inmiddels een lange traditie en is de watervogeltelling waar landelijk de meeste telgebieden (ruim 4000 in 2015) en vogels (5,5 miljoen in 2015) worden geteld. Buiten de monitoringgebieden die maandelijks geteld worden gaan veel tellers op pad in de stad, langs beken of worden waterbergingen en zandwinplassen met een eenmalig bezoek vereerd.
Zo.14 januari Watervogels in de stad (en daar buiten) - Midwintertelling 2017. Zie info 13 januari.
Za. 20 januari Slaapplaatstelling ganzen en zwanen 07.45-10.:30 uur. Zaterdagmorgen 07.45 uur start op locatie – 09.00 uur ontbijt. Van september t/m maart vindt één maal per maand de ganzen en zwanentelling plaats, dan worden momenteel door 9 tellers uitsluitend ganzen en zwanen geteld. Maar alleen in januari worden in één weekeinde behalve de ganzen en zwanen ook álle andere watervogels geteld, we noemen dat de Midwintertelling en daaraan doen nu 20 tellers mee.
Za. 27 januari 2018 vindt de excursie naar de Brouwersdam plaats.O.l.v. Wim de Wilde. verzamelplaats Carpoolplaats Deltaweg. (iets over 08:30 uur!)Afslag Wolphaartsdijk / Wilhelminadorp. Bij minder goed weer overleggen we hier over een mogelijk alternatieve vogel ronde!
Za. 3 februari Kiekendief slaapplaatstellingen winter 2017/18. Bij voorkeur 's avonds van 1 uur voor tot ¾ (½) uur na zonsondergang en eventueel. 's Morgens van ¾ uur voor tot ¾ uur na zonsopkomst. Voorstel is om in elk geval 2 december en 3 februari te doen.
Wo. 14 februari vergadering Kerkuilen Werkgroep Bevelanden. Locatie: MEC, Kattendijksedijk 23, Goes, aanvang: 19.30 : 22.00 uur. De agenda zal u ruim van tevoren worden toegestuurd. Agendapunten van jullie kant zijn welkom, wel even een korte beschrijving bijvoegen over het onderwerp. Hans Molenaar, Coördinator Kerkuilen Werkgroep Bevelanden, T: 0115-612008, M: 06-13290370, E: h.molenaar@planet.nl.
Za. 24 februari Zilver / reiger en aalscholver slaapplaatstelling 17.30-19.20 uur. Teldatum: 24 februari. Nieuwe tellers altijd welkom!
Di. 27 februari 2018 algemene leden vergadering aanvang 19:30 – 22:00 uur in het MEC de Bevelanden Kattendijksedijk 23 Goes.
Za. 10 maart gaan we weer naar "ons" spechtenbos de Mattenburgh, we kiezen voor de zaterdag met het mooiste weer. Vertrek 7 uur vanaf de carpool van Vierwegen.
Za. 21 april Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen nodigst u uit voor de Zeeuwse Vogelaarsdag. 9.00 uur met ontvangst met koffie/thee en een lekkernij in het nabij de Telpost gelegen Strandpaviljoen "Loods 10", Nieuwesluisweg 50, 4511 RE Breskens. Parkeergelegenheid op de ruime parkeerplaats onder aan het duin nabij de Telpost. (Tot 11.00 uur gratis)
Di. 15 of D0. 31 mei Zangvogelexcursie op de Goudplaat o.l.v. Edward Minnaard. (onder voorbehoud)
Za. 24 maart Excursie Yerseke Moer. Verzamelen om 8.00 uur op de parkeerplaats bij de ANWB langs de rijksweg A58 bij Kapelle - Biezelinge tevens startpunt excursie. Vertrek uiterlijk 8.10 uur i.v.m. hoogwater om 8.00 uur in de Oosterschelde. 
Algemene VWG Leden Vergadering in het MEC De Bevelanden Kattendijksedijk 23 Goes. Is verplaatst naar half mei.
Za 12 mei Vroege vogelexcursie op de Goudplaat en de Schotsman. De excursie is gepland voor as zaterdag 12 mei. Ik wil om 05.30 uur starten vanaf parkeerplaats goudplaat. Mocht je dat te vroeg vinden kan je je aansluiten voor 2e deel op schotsman (parkeerplaats schotsman noord) om 07.30 uur. Gr. Edward. Aanmelden alleen nodig als je wilt dat je op je wachten. Liefst per Whatsapp 0644015399
Edward Minnaar is een ervaren vogelaar en wil een combi-excursie op de Goudplaat en de Schotsman organiseren. Dit is een mooie gelegenheid om je kennis op te krikken en zeker bij het krieken van de dag. Het starten vindt plaats een half uur voor zonsopkomst op de Goudplaat en daarna gemiddeld anderhalf uur later een vervolg van de excursie startpunt op de parkeerplaats van de Schotsman. De excursie gaat plaatsvinden in de laatste twee weken van mei. Mensen moeten zich aanmelden bij Edward voor beide delen. Liefst voor 10 mei aanmelden per email efminnaar@zeelandnet.nl dan wordt je ervan op de hoogte gehouden m.b.t. de exacte datum en de starttijd. De excursie zal rond 12.00 uur eindigen. Een echte aanrader.....

Vr. 8 of 15 juni vindt de volgende 'nachtzwaluw-show' plaats. Omdat we de meeste kans hebben nachtzwaluwen te horen en te zien op een warme windstille avond, reserveren we hiervoor twee vrijdagavonden, nl 8 juni en 15 juni.
Di. 12 juni VWG vergadering tijdens een wandeling op de Goudplaat op Noord-Beveland. We verzamelen om 19.00u op de carpool aan de Deltaweg en zijn dan rond 19:30 uur op de Goudplaat.

Za. 23 juni vogel excursie naar het Markiezaatmeer. Verzamelen om 08:30 uur we ons bij de carpoolplaats ANWB de Vierwegen te Kapelle. Aanmelden bij Elly via email ellyschipperfranse@gmail.com Telefoonnr: 0113-562007. 0617775648 
Vr. 29 juni vindt een 'nachtzwaluw-show' plaats.Voor mensen die de vorige keer niet mee konden, een nieuwe kans om nachtzwaluwen te zien. Ik wil vrijdag 29 juni nog een keer naar Brabant om nachtzwaluwen te gaan beluisteren en bekijken. Verzamelen op Vierwegen om 21.30u terug omstreeks.
 
Is verplaatst naar zaterdag 22 september. Zaterdag 25 augustus gaan we weer eens een hele dag ouderwets op “Huttentocht” zie ook voor verslagen van eerdere huttentochten op onze VWG website.Vertrek  8.30u carpool Vierwegen, we rijden via Rilland over Oesterdam. Van te voren opgeven bij Peter Boelee e-mail Contact de excursie gaat door wanneer er zich minimaal 6 deelnemers voor hebben aangemeld.

Di. 9 oktober 2018 is er weer algemene VWG Leden Vergadering om 19:30 tot 22:00 uur in het MEC De Bevelanden Kattendijksedijk 23 Goes.
UITNODIGING ZEEUWS VOGELAARSOVERLEG Datum: donderdag 11 oktober 2018 Tijd: 19:30 – 21:30 Locatie: MEC de Bevelanden (= nabij Hollandsche Hoeve)Kattendijksedijk 23 4463 AL Goes.

Za. 27 en zo 28 oktober 2018 Grote Zilverreiger & Aalscholver De eerstvolgende slaapplaatstelling is die van Grote Zilverreiger en Aalscholver. De voorkeursdatum voor deze telling is 20 oktober, maar tellen kan van 13 tot en met 28 oktober. Zonsondergang is op de voorkeursdatum om 18:34u en we raden je aan om een uurtje van tevoren te beginnen met tellen, zeker als je een plek voor het eerst telt.

Za. 24 november 2018 Elly heeft weer een mooie excursie uitgezocht “Watervogels van de Inlagen Keihoogte” tijd ongeveer 09:45 uur met eindtijd 12:00 uur. Verzamelen : 09:30 uur carpoolplaats aan de Deltaweg bij Wolphaartsdijk. Voor degene die van Noord Beveland komen, even overleggen met Elly.

Di. 27 novembetr 2018 is er weer algemene VWG Leden Vergadering om 19:30 tot 21:30 uur in het MEC De Bevelanden Kattendijksedijk 23 Goes.

Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl

Zie hier alle activiteiten en excursies en uitgebreide informatie op: Online VWG Activiteiten Agenda 

 

 Foto Peter Boelee ©. de tellers bij Telpost De Banjaard (Noord-Beveland) 2016.

Foto Corine Osté ©. ijsvogel locatie Fort Ellewoutsdijk 14 januari 2015

Voorzitter: VWG De Bevelanden: waarnemend Peter Boelee. e-mail naar Peter Boelee 
Secretaris en contactpersoon VWG de Bevelanden: e-mail naar Cees Lavooy 
Alle contactpersonen VWG De Bevelanden:  contactpersonen Vogelwerkgroep De Bevelanden
Website Vogelwerkgroep: www,vwgdebevelanden.nl
Vogelwaarnemingen voor Zuid en Noord-Beveland: Waarnemingen.nl voor de Zuid en Noord Beveland
Voor exacte vertrekplaatsen en tijden van activiteiten en excursies: Online VWG Activiteiten Agenda 

 

 

CONTACTEN OVERZICHT

 

 
Activiteit Cotactpersoon Telefoon E-mail
Voorzitter Vogelwerkgroep De Bevelanden (Tijdelijk) Peter B 06-25102354 Contact
Algemene informatie en contacpersoon  Cees L 0113-220409  Contact
Ledenadministratie en contactpersoon  Cees L  0113-220409  Contact
Excursies en contactpersoon  Elly S 0113-562007  Contact 
Sleutelpersoon vergaderruimte MEC    Ben S  0113-230571  Contact
Kerkuilenwerkgroep waarnemend Coördinator De Bevelanden Hans M 06-13290370  Contact 
Steenuilen Coördinator Werkgroep De Bevelanden Peter B  06-25102354  Contact 
Ganzen en Reigers slaapplaatstelling   André H  06-52525652  Contact 
Midwintertelling                         (Vacant) Vacant    Contact 
Roofvogels - nesten Elly S 0113-562007  Contact 
Kiekendiefslaapplaattelling coördinator  Rien W  0113-551395  Contact 
Winterslaapplaats Kiekendieven telling  Rien W  0113-551395  Contact 
Huiszwaluwentelling Niels de S 06-13443718  Contact 
Ganzen en Zwanentelling            (Vacant) Vacant 0113-312612  Contact 
Wetlandwacht coördinator (Zeeland)  (is vacant / beschikbaar)  Wim de W    Contact 
Wetlandwacht Yerseke/ Kapelse Moer  Niels de S  06-13443718  Contact 
Wetlandwacht Veerse-Meer Piet de D 0113-251770  Contact 
Beheerder website KNNV VWG De Bevelanden en KNNV Afd Beveland Bram K 06-14389731  Contact 
       

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken                                                                    
Titel Jaar Auteur Pdf
Testtabel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2018 KNNV VWG webmaster Bram xxxxxxxxxxxxxxx Openen
      Openen
       Openen
      Openen 
      Openen
      Openen 
       

 

 

Deel deze pagina