dinsdag 29 augustus 2017

Het antwoord op de petitie 'Geen fietspaden in Amsterdamse Waterleidingduinen' die u tekende in 2012.

HET ANTWOORD

De omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse waterleidingduinen is ten onrechte verleend.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:9941

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/fietspad-door-waterleidingduinen-komt-er-niet


REACTIE VAN PETITIONARIS

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

De aanvraag in 2009 van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen is met succes bij de rechter aangevochten.
Het fietspad werd niet alleen door heel veel bezoekers van de Waterleidingduinen verafschuwd, 14.406 mensen zetten hun handtekening tegen het plan, maar zou ook grote gevolgen hebben voor de populatie zandhagedissen en korfslakken die in dit gebied leven. Daarnaast zou er veel beschermd habitat Duinbos en Grijsduin verloren gaan. In 2017 is na 8 jaar strijd eindelijk de stekker eruit getrokken, het gaat niet door. Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspadtracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen-rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied en de grote natuurwaarde van het gebied blijft behouden. Dit tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt en is er grote winst geboekt voor de natuur.

Natuurwinst

• De grote populatie zandhagedissen langs het fietspad zal niet worden verstoord of doodgereden.

• Circa 3000 m2 Duinbos zal behouden blijven, honderden bomen blijven nu gespaard.

• Een hoge heuvel met daarop beschermd Duinbos zal niet worden afgegraven. Daardoor blijven niet alleen de bomen gespaard maar ook de roofvogels die nestelen in de bomen.

• Bijna 200 m2 Grijs duin blijft gespaard.

• Een belangrijke populatie korfslakken blijft behouden, het gaat om circa tienduizend korfslakken die dreigden te verdwijnen door het fietspad.

Het enige en grootste wandelgebied en beschermd Natura 2000-gebied van Nederland blijft behouden, precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland. Amsterdam heeft hiermee een parel aan de kust behouden en neemt nu een unieke positie in binnen de recreatiemogelijkheden die aan inwoners van Amsterdam en Nederland wordt geboden. Amsterdamse Waterleidingduinen, het enige gebied in Nederland waar geen fietsers zijn, uniek en bijzonder.
Door alles overal te willen combineren zijn in veel natuurgebieden belangrijke natuurwaarden verloren gegaan. Rust, natuur en ruimte, dat is in de Waterleidingduinen nog volop te vinden. Dat waarderen de bijna een miljoen bezoekers en geeft de natuur kansen.
De zandhagedis speelde een voorname rol in deze rechtszaak. Het diertje is uiterst afhankelijk van onze bescherming. Wij toonden aan dat het fietspad veel slachtoffers zou maken onder de populatie zandhagedissen.

Meer lezen, het hele verhaal staat op;
http://www.natuurbelangnederland.nl/waterleidingduinen-fietspad/
https://www.facebook.com/natuurbelang/

Met vriendelijke groet,
Harry Hobo

Stichting Natuurbelang


EINDE REACTIE

Deel deze pagina