donderdag 14 maart 2019

Weidevogelwacht Rijpwetering e.o. roept je op J:
Cursus weidevogelbeheer 2019 begint op 14 maart.

Ben je ook zo nieuwsgierig?
Al fietsend of lopend door de polder word je je in het vroege voorjaar bewust van de vogels om je heen met hun heerlijke geluiden waarmee ze, zo lijkt het wel, de zomer aankondigen. De weidevogels zijn dan al heel druk bezig met hun voorplanting.
De weidevogelwacht wil in samenwerking met de boeren, graag dat de vogels deze periode ongeschonden doorkomen, zodat ze later met hun goed gevoede pullen (jongen) weer zuidwaarts kunnen trekken.

Maar welke vogel hoor of zie je en waarom blijven ze alsmaar boven je hoofd hangen? Wat kan je aflezen aan de hand van hun gedrag? Kortom er valt zoveel moois te leren.
U kunt helpen!
Deze vogels, die ieder voorjaar en zomer onze polders sieren, hebben het niet makkelijk. Trek jij je het lot van deze bijzondere vogels aan? Wil je ook ieder voorjaar genieten van het buiten zijn, het lopen in de polder, de prachtige geluiden en het baltsen van kieviten en grutto’s van dichtbij meemaken?
Sluit u aan bij onze vrijwilligerswerkgroep! Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken!

Korte cursus
Binnenkort starten wij de basiscursus Weidevogelbeheer in Oud Ade. Deze bestaat uit twee theorieavonden, nl. op 14 en 21 maart. En twee keer een praktijkochtend (op zaterdag) van ongeveer 2 uur op 6 april en 11 mei. Je leert meer over de weidevogels en hun gedrag, over de contacten met de boeren. Verder in het seizoen krijg je de mogelijkheid om mee te lopen met één van onze ervaren leden om zo de kneepjes van het beschermen te leren.

Wil je meer informatie over- of opgeven voor deze cursus laat het ons dan weten. Neem contact op met:
Ellen Faas: 06-20605336  ellenfaas@live.nl
Bernadet van Vliet: 06-40534647 bernadet.vanvliet@tele2.nlVerdere informatie
Hoe was het…..
In de jaren 50-60 waren er veel weidevogels in ons land. Er was in die tijd een overvloed aan natte weilanden die zeer in trek en geschikt waren voor broedende trekvogels. Bewerkingen van het land vonden later plaats omdat de het land te nat was, ook het gras werd laat gemaaid in het jaar, zodat nesten rustig uit konden komen. Er waren nog veel bloemrijke graslanden waar veel insecten leefden. Jonge weidevogels leven van deze insecten.

En toen…..
Door verdere intensivering van de landbouw is het landschap en het gebruik ervan de afgelopen dertig jaar flink veranderd. Dit heeft gevolgen gehad voor alle natuur, maar zeker voor weidevogels. Op de belangrijke momenten in het voorjaar wordt het land bewerkt waardoor legsels, kuikens en opgroeiende vogels vaker verloren gaan. De waterstand is verlaagd om met de grotere machines (vroeger in het jaar ) het land op te kunnen, er kan eerder worden gemaaid en bloemrijke graslanden moeten plaatsmaken voor snelgroeiend voedzaam gras. Een en ander resulteert in weinig voedsel voor de kuikens en er worden nogal wat kuikens doodgereden.

Samen het tij keren?
De vrijwilligers van de Weidevogelwacht Rijpwetering e.o. proberen al jaren het tij te keren. Samen met agrariërs die zich het lot van de vogels aantrekken gaan de vrijwilligers ieder voorjaar de velden in om te zoeken naar nesten en om het gedrag van de vogels te monitoren. Zo ondersteunen ze de boeren bij het uitvoeren van hun bedrijf, zodat die rekening kunnen houden met de vogels.

Onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat alleen het beschermen van nesten niet voldoende is om de kansen van de weidevogels te vergroten. Het accent bij weidevogel- bescherming wordt steeds meer verlegd naar het monitoren van contractlanden met uitgestelde maaidata.

U kunt helpen!
Trek u zich het lot van deze bijzondere vogels aan? Wilt u ook ieder voorjaar genieten van het buiten zijn, het lopen in de polder, de prachtige geluiden en het baltsen van kieviten en grutto’s van dichtbij meemaken?
Sluit u aan bij onze vrijwilligerswerkgroep! Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken!
En misschien leuk om te weten dat we in de nabije toekomst ook met een drone willen gaan werken!!Deel deze pagina