Datum: 
dinsdag 17 april 2018 19:30
Type activiteit: 
Cursus

Waarom en voor wie?
Amfibieën vormen een buitengewoon boeiende groep dieren. Al was het alleen maar omdat ze zowel op het land als in het water leven. Je treft ze bijvoorbeeld zowel aan onder dood hout als tussen waterplanten in ondiepe poelen. In Nederland komen van nature zestien soorten amfibieën voor, te weten 11 kikkers en padden en 5 salamanders. Naast deze inheemse soorten zijn er ook enkele exotische amfibieën door de mens geïntroduceerd. In de omgeving van Breda komen zeker 10 soorten voor. Het leuke van het zoeken naar amfibieën in sloot en plas zijn ook de bijvangsten: bootsmannetjes, staafwantsen, libellenlarven, waterkevers, kokerjuffers, schaatsenrijders, enz. En de laatste decennia komen we steeds vaker exotische rivierkreeften tegen.
De cursus is nadrukkelijk bedoeld voor eenieder die interesse heeft in het leven in het water. De cursusleiding heeft een bredere interesse dan alleen amfibieën.
Behalve het op naam brengen van de amfibieën is het ook de bedoeling dat je de meest verantwoorde manier van werken in het veld onder de knie krijgt.

Inhoud
De cursus bestaat uit één lesavond en één veldwerkdag.
Op de lesavond houdt Jeroen van Delft (RAVON) een presentatie over de amfibieën in Nederland.  Aan de orde komen: taxonomie, voortplanting, ademhaling, uiterlijke kenmerken, levenswijze, bedreigingen, bescherming, enz. De avond eindigt met een overzicht van de in Nederland voorkomende amfibieën.
De veldwerkdag op een zaterdag wordt verzorgd door leden van de werkgroep amfibieën. We starten met een korte inleiding over de specifieke situatie in onze naaste omgeving, over hoe je de soorten kunt herkennen, over hoe de leefgebieden eruitzien, enz. En niet onbelangrijk: wat kun jezelf bijdragen aan de bescherming van deze kwetsbare dieren? Na deze inleiding gaan we zo snel mogelijk het veld in.
Uiteraard gewapend met schepnetten.

Waar en wanneer
De lesavond is op dinsdag 17 april a.s. en begint om 19.30 uur in het duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar in Breda. Adres: Wolfslaardreef 95, 4838 SN Breda.
De veldwerkdag is op zaterdag 28 april a.s. en begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Verzamelen in hetzelfde duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar. Het eigenlijke veldwerk vindt plaats op loopafstand.

Materiaal en kosten
Kosten leden: 17,50 euro, niet leden 22,50 euro. Bij lid worden een gereduceerd lidmaatschap voor het jaar.
Lesmateriaal (een veldgids) is op de lesavond te koop bij Jeroen van Delft (RAVON) voor 12,95 euro.
Veldwerkdag: Laarzen en lunch zelf meebrengen.

Aanmelding
Bij secretariaat KNNV-Breda, e-mail breda@knnv.nl  
onder vermelding van naam, adres en de aanduiding ‘Amfibieëncursus’.
Na bevestiging van de aanmelding de kosten te voldoen op IBAN: NL94 INGB 0001 0709 54 t.n.v. KNNV, afdeling Breda onder vermelding van ‘Amfibieëncursus’.
Het maximumaantal deelnemers is 15.
De datum van aanmelding is bepalend voor de deelname.

 

crs amfibieen

Georganiseerd door: 
Kosten: 
E. 25
Contactpersoon: 
Erik vd Hoeven
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina