Datum: 
vrijdag 22 maart 2019 19:30
Type activiteit: 
Cursus

Serie cursussen Bodem en Geologie

Altijd al eens meer willen weten, begrijpen over de (verborgen?) wereld van gesteenten, bodemlagen in hun samenhang? Je mogelijk weggezakte kennis ervan weer eens willen opfrissen om zodoende meer te zien, te begrijpen van wat je onderweg ervan ziet?
KNNV-Breda biedt je hiervoor dit voorjaar al de gelegenheid!

Binnen de KNNV Breda is januari 2019 de nieuwe werkgroep “Bodem en landschap” opgericht. Al dertien KNNV leden zijn toegetreden. We starten met een korte cursusserie waarin we de basis gaan leggen voor de verdere activiteiten. Die zijn ook toegankelijk voor niet KNNV-leden, dus ook voor jou! De cursusavonden worden gegeven door twee ervaren docenten. De locatie theorie-avonden is het cursuslokaal van Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit een drietal avonden waarin de theorie aan bod komt. Het streven is om op elk van de theorie- avonden een praktisch vervolg in het veld te laten volgen. We willen met een minimum aan vaktaal een maximum aan enthousiasme en toegespitst bestuderen bereiken.

Cursusavond 1 Kringloop van de gesteenten

docent: Frans Engels
vrijdag 22 maart 
Welke universele geologische processen veranderen voortdurend het aardoppervlak? Kennen ook gesteenten een kringloop? Welke typen gesteenten zijn er zoal en wat zijn de kenmerken daarvan? Welke typen gesteenten kunnen we in Brabant tegenkomen, meestal in de vorm van keien en klein materiaal? Aan de hand van gesteenten uit de eigen collectie maak je aanschouwelijk kennis met de diverse “gesteenten families” – want die zijn er evengoed als in bijvoorbeeld.de planten- dierenwereld Een schriftelijke samenvatting is digitaal beschikbaar.
Veldexcursie 1 (datum nog niet bekend): We gaan op zoek naar stenen die door de “oer-Maas” zijn achtergelaten toen die rivier nog vlechtend door onze contreien stroomde.

Cursusavond 2 Erosie en Sedimentatie

docent: Frans Engels
maandag 25 maart 
Welke universele geologische processen veranderen voortdurend het aardoppervlak en met welke hebben we ook in ons land te maken? Je leert analytisch naar de natuur te kijken door een aardkundige bril aan de hand van een eenvoudig schema. Deze avond wordt je gepresenteerd aan de hand van dia’s van de cursusleider. Het geologisch overzicht is digitaal beschikbaar.
Veldexcursie 2 (datum nog niet bekend): We maken kennis met de verschillende typen afzettingen rondom Breda. Zoals dekzand, stuifzand, leem, klei en veen

Cursusavond 3 Bodems in West Brabant

docent: Piet Anker
vrijdag 12 april 
Planten en dieren leven in de bovenste laag van de aardkorst. Daar is sprake van bodemvorming. Wat is dat? Welke bodemtypen kennen we in Brabant? En welke kenmerken hebben ze? Wat heb je aan een bodemkaart en hoe lees je die?
Veldexcursie 3 (datum nog niet bekend): We gaan graven en boren om te zien hoe bepaalde bodemtypen in het veld zijn te herkennen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de drie theorie-avonden, incl. koffie/thee plus de drie excursie dagdelen bedragen voor leden van de KNNV € 30,- en voor niet KNNV leden € 40,-.
Niet KNNV leden kunnen ervoor kiezen om cursuslid te worden. Dat houdt in dat je bij aanmelding voor de cursus de rest van het jaar KNNV lid wordt en voor dat lidmaatschap plus de cursus € 30 betaalt.

Aanmelden

Door vóór 1 maart 2019 een mailtje te sturen aan breda@knnv.nl met cc naar John Vegt, john.vegt@casema.nl en de kosten over te maken op banknr NL94 INGB 0001 0709 54 onder vermelding cursus bodem en geologie.
Aanmelden voor losse onderdelen van de cursus is niet mogelijk.
Maximaal aantal deelnemers is 20. Dus heb je belangstelling aarzel niet om aan te melden (deelname in volgorde van aanmelden)

Welkom

Als je deze cursusserie hebt gevolgd, dan kun je met de opgedane kennis en waarnemingsvaardigheden ook in aardkundig opzicht meer uit je verkenningen en tochten in de natuur halen. Ook in samenhang met andersoortige natuurobservaties. Wil je lid worden van onze werkgroep Bodem en Landschap? Wij heten je graag welkom – te meer daar wij o.a. proberen relaties te leggen met de bewoningsgeschiedenis van onze streek/grondgebruik in het verleden.
Graag tot ziens!

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Boerderij Wolfslaar, Breda
Kosten: 
leden van de KNNV: € 30,- en voor niet KNNV leden € 40,-
Contactpersoon: 
John Vegt
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina