Datum: 
zaterdag 29 juni 2019 09:30
Type activiteit: 
Cursus

Floron organiseert in samenwerking met KNNV Breda en waterschap Brabantse Delta een themadag rondom waterplanten.

De dag vindt plaats in duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 in Breda en zal bestaan uit een ochtenddeel theorie en determineren, en een middagdeel waarbij we enkele locaties zullen bezoeken met bijzondere waterplanten. Naast het herkennen van algemene soorten is er tijdens deze dag extra aandacht voor het herkennen van zeldzamere soorten en hun ecologie. De dag wordt verzorgd door Maik Janssen, medewerker van Floron in Nijmegen.

Waarnemersnetwerk Noord-Brabant

De aanleiding van deze themadag is een project van de Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant, RAVON en FLORON. Dit project, onder de noemer ‘Waarnemersnetwerk Noord-Brabant’, richt zich onder andere op het opleiden van vrijwilligers tot een werkgroep rondom waterplanten. Zowel de provincie als de waterschappen willen vrijwilligers een grotere rol laten spelen bij de monitoring van (zeer) zeldzame waterplanten en vissen. Denk hierbij aan monitoring na een ruimtelijk ingreep of het in kaart brengen van populaties van specifieke soorten binnen natuurgebieden.

Drijvende waterweegbree

Tijdens deze dag zal er worden gekeken of deelnemers interesse hebben in het monitoren van onder andere Drijvende waterweegbree, een vrij zeldzame en beschermde soort (Rode Lijst, Wet natuurbescherming, Habi-tatrichtlijn soort) die sinds 1950 sterk achteruit gegaan is. De grootste populaties van deze soort groeien in Noord-Brabant en in het oosten van ons land. De Brabantse waterschappen en de provincie zijn de afgelo-pen druk jaren bezig geweest met het herstellen van leefgebieden van deze soort en we zijn erg benieuwd hoe de populaties het de komende jaren gaan doen!

De dag is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, bij voorkeur deelnemers die interesse hebben in de monitoring van (enkele) waterplanten. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. U mag zelf ook materi-aal meenemen voor het ochtenddeel!
Kosten: 7.50 euro per deelnemer (koffie/thee inbegrepen)

Aanmelden vóór 15 juni via de website van Floron, Noord-Brabant Baronie of via breda@knnv.nl

Programma

• 09.00u – 09.30u -> Inloop
• 09.30u – 11.00u -> Korte theorie
• 11.00u – 12.30u -> Determineren aan de hand van levend materiaal
• 12.30u – 13.00u -> Lunch (zelf meebrengen)
• 13.00u – 16.00u -> Praktijk

Betaling

Gelieve het verschuldigde bedrag ( 7,50) voor aanvang van de themadag over te maken op rekening van KNNV Breda Banknr NL94 INGB 0001 0709 54 onder vermelding van themadag Waterplanten. Nadere informatie over deze themadag is te verkrijgen bij Jacques Rovers jrovers@floronnoordbrabantbaronie.nl

Baldellia ranuncoloïdes, in een van de poelen bij ChaamPotamogeton alpinus in sloot nabij Krabbenbossen

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Breda
Kosten: 
7,50
Contactpersoon: 
jrovers@floronnoordbrabantbaronie.nl
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina