Datum: 
maandag 1 oktober 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

1 oktober: Lezing
6 oktober: Excursie
Van boerenland naar waterland. De Biesbosch door Jacques van der Neut Staatsbosbeheer

De meeste mensen kennen de Biesbosch als het land van de rietsnijders, griendwerkers en boeren. Dit beeld is de laatste decennia echter behoorlijk veranderd.
Tegenwoordig spelen er veel plannen waarbij de Biesbosch een centrale rol vervult. Het gaat dan voornamelijk om Ruimte voor de Rivierprojecten. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling.
Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het rivierengebied was veel klei nodig (en zand) en diverse rond de Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven. Bij de kleiwinning dienden oude kreeklopen in de ondergrond deels als basis voor het te ontwikkelen 'landschapsplan'.
Na de werkzaamheden, bleef er een landschap met gegraven geulen achter, waarmee de eerste aanzet tot herstel van het Biesboschlandschap een feit was.
Na afronding van de kleiwinning kwam Rijkswaterstaat (RWS) met nieuw beleid: Ruimte voor de Rivier. Op deze manier is er momenteel ruim 3500 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd.
Het veranderende Biesboschlandschap trekt veel vogels zoals lepelaars, grote zilverreigers, roerdompen, watersnippen en kluten. In de winter verblijven er duizenden ganzen.
De bever heeft de nieuwe gebieden intussen ook ontdekt. Als klap op de vuurpijl vestigden de visarend en de zeearend zich er nota bene als broedvogel.

Twee zeearenden in de Brabantse Biesbosch
Twee zeearenden in de Biesbosch. Foto: Jacques van der Neut

Meer nieuws

Dit jaar komt er meer nieuws: op 5 september 2018 begint Rijks Waterstaat met het op een ‘een kier’ zetten van de Haringvlietsluizen, wat echter niet zal leiden tot grotere getijdenverschillen. Door deze maatregel ontstaat er wel een beter milieu voor trekvissen zoals zeeforel, zalm, zeeprik, rivierprik en driedoornige stekelbaars. Wellicht glipt er dan ook weer eens een zeehond naar ‘binnen’.

Lezing

We starten met een lezing op 1 oktober in Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda en begint om 20.00 uur. De toegang voor de lezing bedraagt € 3, - (incl. koffie, thee).

Excursie

Op 6 oktober gaan we met de bus naar dit gebied en krijgen daar onder deskundige leiding van Jacques van der Neut, boswachter van SBB en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de Noordwaard, een uitgebreide excursie langs alle markante punten.
- Plaats van samenkomst: Schoolakkerplein in Breda.
- Aanvang: 9.00 uur
- Start excursie: 10.00 uur
- Lunch: ongeveer 12.30 uur bij Museumeiland
- Vervolg excursie: 13.30 uur
- Bezoek Biesbosch museum: (facultatief): 15.00 uur
- Terug in Breda; rond 17.00 uur
- Kosten: € 10,- voor leden KNNV-Breda voor niet leden (voor zover plaats) € 15,- pp
- Opgave via breda@knnv.nl vóór 25 september.
- Maximaal aantal deelnemers: 40
Excursie, lunch en bus zijn verder voor rekening van de KNNV-afdeling Breda.
Toegang museum op eigen kosten of met eigen museumjaarkaart.

Noordwaard

Noordwaard bij Werkendam in winter. foto Jacques van der Neut

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Breda
Kosten: 
3,00
Contactpersoon: 
breda@knnv.nl
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Ja

Deel deze pagina