Evaluatie 2018

De plantenwerkgroep bestaat uit een kern van ca 15 leden. De groep blijft in aantal redelijk constant.

Programma

Het programma van de plantenwerkgroep is eigenlijk heel eenvoudig. In de periode van april tot september gaan we elke dinsdagavond op stap. De hoofdmoot bestaat uit het inventariseren van km-hokken in de omgeving van Breda. In kleiner verband gaan we ook wel verder richting ‘t Merkske, Biesbosch of het land van Heusden en Altena. Voor de inventarisaties werken we nauw samen met Floron, Staatsbosbeheer en gemeente Breda.

Het inventariseren van de km-hokken binnen de gemeente Breda is nagenoeg afgerond. Sinds 2008 hebben zijn zowat alle km-hokken in de gemeente Breda bezocht. Er resteren nog enkele km-hokken ten westen van de A-16. In 2018 hebben we ons meer gericht op km-hokken in Terheijden/Wagenberg, Hooge Zwaluwe en meer zuidwaarts Galder/Strijbeek.

Inventarisatie in gemeente Breda

In de periode 2010-2018 hebben we de grens van 1200 wilde of verwilderde planten ruimschoots overschreden. Ook dit jaar hebben we weer 15 soorten aan de lijst kunnen toevoegen. Meer dan de helft hiervan is te beschouwen als verwilderd en/of afkomstig uit tuinen of als wildmengsel ingezaaid en ter plaatse in stand blijvend.  

Workshop grassen

Vanuit de plantenwerkgroep is eind juni een workshop grassen georganiseerd. In de ochtend is de theorie (bloeiend en niet-bloeiend) behandeld, in de namiddag zijn we met z'n allen het veld in gegaan om de grassen ter plaatse op naam te brengen. In samenwerking met Floron is tijdens het Floronkamp in Oosterhout een workshop zeggen gehouden, met name gericht op beginnende floristen.

Workshop zeggen tijdens Floronkamp

Inventarisatie in omgeving Breda

Meerdere leden van de plantenwerkgroep hebben deelgenomen aan de inventarisaties in de Biesbosch en het Floronkamp in Oosterhout. Tijdens beide activiteiten zijn leuke vondsten gedaan. Zie hiervoor de aparte verslagen op de website van Floron https://www.floronnoordbrabantbaronie.nl/.

Programma 2019

Ook het komende jaar gaan we nagenoeg op dezelfde voet verder. De dinsdagavond blijft de vaste inventarisatieavond. Op deze avond bezoeken we vooral gebieden in de buurt van Breda. De gebieden die wat verder van Breda gelegen zijn worden in onderling overleg op een andere dag bezocht. Het betreft veelal km-hokken die geselecteerd zijn voor het Nieuwe Strepen van Floron.

Belangstelling voor de plantenwerkgroep? Neem even contact op met breda@knnv.nl

 Jacques Rovers, Coördinator plantenwerkgroep KNNV Breda

 
Blauw walstro. Foto: Jacques Rovers

Deel deze pagina