Verslag werkgroep libellen 2018  

Vanaf 26 mei hebben we bij goed weer iedere zaterdagmorgen van 11 tot ca 14 u een rondje gemaakt langs de poel- en beekoevers in het gebied Wolfslaar. In totaal zijn we tien keer op pad gegaan met gemid-deld ongeveer drie deelnemers. Ook voor libellen was 2018 een bizar jaar. Volop water in het voorjaar als gevolg van een relatief natte winter, gevolgd door een vijf maanden durende droogte die begon in de tweede helft van mei. Begin augustus stond vrijwel nergens meer water en halverwege die maand zijn we bij gebrek aan libellen gestopt.
De volgende soorten zijn waargenomen (met maximale aantallen):

soort aantal
bosbeekjuffer ca 200
weidebeekjuffer ca 100
vuurjuffer tientallen
azuurjuffer honderden
lantaarntje enkele
koraaljuffer ca 200
blauwe breedscheenjuffer tientallen
gewone pantserjuffer enkele
grote roodoogjuffer enkele
tengere pantserjuffer enkele
watersnuffel tientallen
grote keizerlibel enkele
vroege glazenmaker 1
viervlek tientallen
smaragdlibel 10+
platbuik tientallen
glassnijder 5+
bruine glazenmaker enkele
bruinrode heidelibel 5+
steenrode heidelibel 2
bloedrode heidelibel tientallen
gewone oeverlibel ca 20
paardenbijter enkele
blauwe glazenmaker enkele
zwervende heidelibel 1

Zwervende heidelibel

Zwervende heidelibel Foto: Jeroen Stoutjesdijk

Omdat ook de beken volledig droog hebben gestaan valt te vrezen dat de voortplanting van de beide soorten beekjuffers geheel is mislukt en dat alle larven zijn omgekomen. Vooral voor de bosbeekjufferpopu-latie is dit rampzalig. Deze nog steeds zeldzame rode lijstsoort heeft zich ca 15 jaar geleden – vermoedelijk vanuit de Chaamse Beken - in de Bavelse Leij gevestigd en moet dat nu waarschijnlijk opnieuw doen. Het zou enkele jaren kunnen duren voordat dit weer gelukt is. Wij zijn benieuwd.

Enkele andere opvallende zaken:

- naarmate het droger werd vlogen er vooral steeds minder juffers. Een gewone zomersoort als houtpantserjuffer werd zelfs in het geheel niet gezien.
- Ook de venwitsnuit (een vroege soort), in andere jaren volop aanwezig, werd in 2018 niet waargenomen. Wellicht gemist omdat we vrij laat in het voorjaar begonnen waren.
- Het aantal deelnemers was gering; jammer, maar een voordeel hiervan is wel dat je aan alles – ook aan andere dingen dan libellen - zeer ruim aandacht kunt besteden.

Zodra het geschikt weer is gaan we ook in 2019 op zaterdagmorgen om 11 uur weer libellenrondjes maken in Wolfslaar. Nadere details via de mail. Wil je mee en sta je nog niet op de deelnemerslijst, geef dan even je e-mailadres door (jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com).

Jeroen Stoutjesdijk, coördinator werkgroep libellen

Koraaljuffer

Koraaljuffer. Foto: Jeroen Stoutjesdijk

Deel deze pagina