Voor de beginnende natuurliefhebber zullen mossen weinig opvallen. Men loopt er in het veld achteloos aan voorbij. Maar als men deze planten wat nader gaat beschouwen zal de grote verscheidenheid in vormen van deze z.g. "primitieve" planten opvallen. Ook hun grote aantal verschillende verspreidings-methoden (veel meer dan b.v. bij zogenaamde "hogere" planten) zal menigeen boeien.
Is men eenmaal door het verschijnsel mossen gegrepen dan kan men zich bij de landelijke Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV aansluiten. Deze werkgroep verzorgt de documentatie voor een verspreidingsatlas van het voorkomen van mossen in Nederland.

De mossenwerkgroep houdt zich bezig met veldbiologie, dus het in de natuur zoeken naar de daar aanwezige mossoorten.
Het veldwerk bestaat uit het inventariseren van een bepaald gebied op verzoek van en/of met vergunning van de beheerder(s). Dat gebeurt momenteel (ijs en weder dienende) in de regel wekelijks.

De resultaten zijn er dan ook naar: Van deze inventarisaties worden rapporten uitgebracht ten behoeve van de terreinbeheerders (bijv. SBB), de Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV voor verwerking in een landelijke verspreidingsatlas en voor vele in mossen gespecialiseerde biologen (bryologen). Wanneer men eens kennis wil nemen van één of meer van deze rapporten zijn deze als PDF-bestanden op te vragen via email:  www.knnv.nl/breda.

Overzicht van de op PDF-bestanden beschikbare rapporten:

Jaar
uitgave
Gebied Rapport
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1998
1997
Omgeving Hoeven
Alphensche Bergen
Chaamsche Bosschen
Het Merkske
Dordtse Biesbosch
Strijbeeksche Heide
De Berk
Sliedrechtse Biesbosch
Mastbosch
Prinsenbosch
De Worp en Koekoek
Nieuw Bosch
Annabosch
Terheiden (Binnenpolder)
Ulvenhoutsche Bosch
Halderberge.pdf
Alphensebergen.pdf


Andere werkgroepen kunnen alleen in een bepaald seizoen actief zijn. Mossen kunnen praktisch het hele jaar worden gezocht. Hoewel de leden hun observaties in de natuur nauwgezet en naar beste weten registreren is één van de hoofddoelen toch het gezellig samenzijn in de vrije natuur.

De mossenwerkgroep is de laatste jaren helaas nogal 'uitgedund' en werkt daarom samen met de groep uit Tilburg.
We gaan in het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 weer een mossencursus geven om zo bij meer leden belangstelling te wekken voor de mossen.
Als je eens wel meegaan: Neem even contact op met: Henk Backx Wildenborgstraat 48C 4834 PJ Breda Tel. 076.565 65 46 email: backx@hccnet.nl

Verslagen van de activiteiten:
- Verslag van de mossenwerkgroep, juni 2010.
- Verslag van de mossenwerkgroep, maart 2010.
- Verslag van de mossenwerkgroep, december 2009.

Deel deze pagina