woensdag 28 november 2018

Bijen monitoren in Breda

De werkgroep Bijen is een onderdeel van de werkgroep Insecten. De bijenwerkgroep is een samenwerking van IVN, KNNV en Bredaas Bijenhouders Collectief (BBC).

Doel

Doel is het inventariseren van “wilde / solitaire” bijen in Breda. Met financiële ondersteuning van de gemeente hebben we de noodzakelijke materialen aangekocht en zijn we enkele jaren geleden aan de slag gegaan. Noodzakelijke materialen zijn: loep, vang-/ vlindernet, binoculairs, de nodige boeken en een rustige ruimte om binnen te determineren. We hebben diverse determineertabellen en zoekkaarten gebruikt maar tot onze zeer grote vreugde kwam eind 2017 de veldgids “Bijen voor Nederland en Vlaanderen” uit. We kunnen dit “de Heukels” voor bijenliefhebbers noemen.

Bezoeken

De groep bestaat uit ongeveer 13 personen, waaronder enkele mensen die de imkercursus hebben gevolgd en ook enkelen die de cursus “kijk op bijen” volgden. Een aantal van ons kan al redelijk op soortniveau determineren. Anderen komen tot generaniveau. De groep heette ook aanvankelijk de “genera-parade”.
In 2018 hebben we 6X een gebied bezocht. Zaterdag, als het mooi weer is, vanaf ongeveer 11 uur.
Daarnaast zijn we ongeveer 6 keer bijeengeweest om opgeprikte exemplaren te determineren. In 2018 hebben we 4 locaties “in het vizier” gehad.

De Turfvaart bij de Roskam in Princenhage waar we natuurlijk vooral zandbijen en andere in de grond nestelende bijen zagen. Resultaten van 2 bezoeken: 12 bijen, 5 wespen en 7 vlinders.
Begraafpark Zuylen. Behalve dat het een mooie plek is om te bezoeken wil Zuylen zijn park steeds meer ecologisch beheren. In het kader van “voor wat hoort wat” willen wij hen onze gegevens beschikbaar stellen. Helpt ecologisch beheer ook voor de bijenstand ? De gegevens zijn voor hen een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Resultaten van 4 bezoeken: een aantal zeer zeldzame bijen: kleine tuinmaskerbij, Lapse behangersbij en lichte wilgenzandbij. In totaal ontdekten we aan soorten: 20 bijen, 6 wespen en als “bij”vangst 11 vlinders. Het lijkt ons erg mooi als er op Zuylen ook vogels worden gemonitord. Planten zijn over het algemeen aangeplant maar er komen zeer veel “aangewaaide” planten voor. Dus ook voor de plantenwerkgroep is hier een taak te vervullen.

Daarnaast waren onze “oefenplekken” de geluidswal in Bavel en de natuurtuin bij Wolfslaar.

Toekomstplannenbijenhotel Zuylen
We gaan nog een jaar door op Zuylen en langs de Turfvaart. Verdere plannen zijn:

- Wolfslaar,
- geluidswal Bavel,
- Mark,
- ijsbaan in het Markdal,
- het Essoterrein,
- bedrijf sierbloemkweker van Aert in de Rith,
- plan Lies in de Rith en
- we monitoren de divers bijenhotels in Breda.

Een apart project zijn de hotelletjes in het Markdal (Staatsbosbeheer) die op 10 plekken zijn opgehangen met als doel te inventariseren welke bijen er in gaan nestelen. In 2018 is dit project helaas nog niet gelukt, in 2019 pakken we het weer op.
Uitbreiding werkgroep

Omdat bijen als bestuivende insecten een cruciale rol spelen in de bevordering en instandhouding van de biodiversiteit hopen we dat er meer mensen deel willen nemen aan onze werkgroep.
Aad van Diemen, conservator wilde bijen van net natuurmuseum in Tilburg is onze leraar en Aat Rietveld is de organisator van deze groep.
Opgeven bij Aat Rietveld: yoga.riet@ziggo.nl.

Mede-coördinator werkgroep bijen, Aat Rietveld

Waarneming bijen monitoren bij KNNV Breda

Waarneming bijen monitoren bij KNNV Breda

Deel deze pagina