zondag 10 januari 2016

Breda Binnenste Buiten

Breda Binnenste Buiten is een project op initiatief van de KNNV-Breda, om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. We gaan onderzoeken welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun directe leefomgeving interesseren.

Samenwerking

We doen dit samen met andere lokale natuurgroepen als IVN Mark en Donge, de West-Brabantse Vogelwerkgroep en natuurvereniging Mark en Leij. We zoeken samenwerking met andere organisaties zoals de heemkundekring, een fotografieclub, gemeente en waterschap.

Eén gebied centraal

Elk jaar staat één gebied centraal. In een tijdsbestek van 5 tot 7 jaar bestrijken we de belangrijkste delen van de stad. Bij de keuze van de gebieden gaan we uit van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk binnen de stadsgrenzen, in de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, Bavelse Leij, Turfvaart, Weerijs, poldersloten Vuchtpolder, Kesterenloop.

De algemene oördinator is Charles Schils.


Lees meer op de website: www.bredabibu.nl

 Verslag 2018

Deel deze pagina