Nieuwe werkgroep “Bodem en Landschap”

De viering van het 111 jarig bestaan van KNNV Breda op 1 november 2018 leek ons een mooi moment om het initiatief te nemen tot oprichting van een nieuwe werkgroep “Bodem & Landschap”. In de wandelgangen is gebleken dat er belangstelling is voor een werkgroep die zich gaat richten op de studie van de ondergrond en landschapsvormen. Kennis daarvan kan bijdragen tot de verklaring van standplaatsen van planten of favoriete plekken waar zoogdieren en vogels vertoeven. Kortom, een stukje van de ecologische puzzel helpen leggen.

Bijeenkomst in januari

Op 1 november hebben zich al een 14 tal belangstellenden gemeld voor een bijeenkomst waarin we doel en werkwijze van de werkgroep samen gaan bepalen. Het is de bedoeling om die bijeenkomst te beleggen in januari 2019. Via “Datumprikker” wordt de meest geschikte datum bepaald. Iedereen met interesse in aspecten van bodem, geologie, geomorfologie en landschappen is van harte welkom. Kennis van één van de genoemde aspecten is natuurlijk mooi meegenomen maar is geen voorwaarde om mee te doen.

Heb je interesse om er ook bij te zijn? Stuur dan een mailtje naar Frans Engels.

Frans Engels, fransengels@hotmail.com
John Vegt, john.vegt@casema.nl

uitleg boring akkers in Stiphout

Deel deze pagina