zaterdag 9 juni 2018

Vleermuizenworkshops

We willen deze zomer een vleermuizenworkshop organiseren.

Doel van de workshops

Het doel is belangstelling te creëren voor deze zoogdierengroep (voor latere inventarisatie, zie hieronder) en ook belangstelling voor deelname aan onze zoogdierenwerkgroep.
Het idee is eind augustus twee avonden te organiseren: een lesavond en een praktijkavond. Chiel Simons gaat de lesavond voor zijn rekening nemen. We zijn nog bezig de praktijkavond te regelen. Zodra alles geregeld is komt er een nieuwsbericht.

Aanmelden

Alvast aanmelden kan bij het secretariaat, e-mail: breda@knnv.nl

Het belang

Monitoren van vleermuizen is in de regio extra van belang, omdat Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuur-inclusief bouwen promoten. Dit doen ze door samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en architecten proactief nest- en verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen aan te brengen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Dat kan bijvoorbeeld door neststenen in te metselen, of de manier van bouwen aan te passen zodat de spouw ook voor vleermuizen geschikt wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en –zolders.

Jan Woolderink

Grootoor vleermuis

Deel deze pagina