vrijdag 24 augustus 2018

Vleermuizenworkshop

Deze zomer wordt een vleermuizenworkshop georganiseerd.

Doel van de workshops

Het doel is belangstelling te creëren voor deze zoogdierengroep (voor latere inventarisatie, zie hieronder) en ook belangstelling voor deelname aan onze zoogdierenwerkgroep.
De workshop bestaat uit een lesavond en een praktijkavond en een extra avond over vleermuizen in het Ulvenhoutse Voorbos.

Chiel Simons gaat de lesavond voor zijn rekening nemen. Deze is op vrijdagavond 24 augustus, tijdens de 'Nacht van de velermuis'.
De praktijkavond is op donderdagavond 6 september en wordt verzorgd door Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging.

Op woensdagavond 12 september geeft Peter Twisk van Regelink Ecologie en Landschap een presentatie over zijn onderzoek naar vleermuizen in het Ulvenhouse Voorbos. Daarbij gaan we ook daadwerkelijk kijken in het bos.

Aanmelden

Aanmelden bij het secretariaat, e-mail: breda@knnv.nl. Kosten van de workshop: E. 10,- voor huur locatie en koffie/thee.

Het belang

Monitoren van vleermuizen is in de regio extra van belang, omdat Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuur-inclusief bouwen promoten. Dit doen ze door samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en architecten proactief nest- en verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen aan te brengen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Dat kan bijvoorbeeld door neststenen in te metselen, of de manier van bouwen aan te passen zodat de spouw ook voor vleermuizen geschikt wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en –zolders.

Jan Woolderink

Grootoor vleermuis

Deel deze pagina