donderdag 22 augustus 2019

Zaterdag 6 juli verzamelden zich twaalf cursisten op de Brink in Den Hout. Het is een zonnige dag, licht bewolkt en er waait een zacht briesje. Een prima dag voor een excursie. Deze excursie is onderdeel van de inleidende cursus Bodem en Landschap (). Op 21 september (zie de Nieuwsbrief) is de tweede excursie
De excursie wordt geleid door John Vegt en Frans Engels (de coördinatoren van de nieuwe werkgroep). We starten op de Heuvel van Den Hout.

Kennismaking

Den Hout ligt centraal in een gebied met een grote diversiteit aan landschappen en bodems. Op het programma staat een kennismaking daarmee. We zullen kijken naar het oppervlakte en boren in de diepte.

Aleer we los gaan attendeert Frans ons op het hoogteverschil van 2 meter tussen de noord- en de zuidzijde van de brink. Voor de eerste praktijkopdracht togen we gewapend met bats en grondboren naar de andere kant van de brink. We gaan stenen zoeken. Zoeken? Kwartsiet, melkkwarts, vuursteen en meer Pleistoceen Maasgrind liggen voor het oprapen. Frans en John maken het ons wel makkelijk! Maar dat is vast om ons niet te ontmoedigen. Er is toestemming van de grondeigenaar om te graven, dus dat doen we. We krijgen een demonstratie: netjes een plekje kiezen, netjes boren én netjes de boorsels op volgorde leggen. Hoewel de meesten van ons de verschillende eigenschappen en kenmerken van zand, leem en klei nog niet paraat hebben lukt het wel ons excursiegebied op de meegebrachte bodemkaart aan te wijzen. We boren een typisch enkeerdprofiel aan (codering: A.an – C).

Bodemkaart

Vrachelse Heide

Dan carpoolen naar het landschap ten westen van Den Hout met aan de horizon Made, Terheijden, de uitgeveende Binnen- of Zeggepolder en de oude schansen uit de Tachtigjarige Oorlog( via de oude Bergse Baan). Nog niet eerder stonden we stil bij dit mooi glooiende landschap van langgerekte, breed golvende dekzandruggen uit de laatste IJstijd. Op naar de Vrachelse Heide: vroeger graasgebied van schaapskuddes, nu beplant met vooral naaldbomen. In het bos op de Vrachelse Heide eten we onze boterham op en boren we meteen maagdelijk zand omhoog (een zgn. Vaaggrond), totdat de boorkop knarsend aangeeft, dat we in een grindlaagje zitten: zg. Desert-pavement. John twijfelt of we echt begrijpen wat podzolgrond is, de bodem die domineert in een zandlandschap. Een paar honderd meter verderop weet Frans een mooie rand met podzol die klaar ligt om zich als toetje aan ons te presenteren: de strooisel- en humuslaag (A1), de asgrauwe inspoellaag (A2), de bruinrode inspoellaag (B horizont) en daaronder het maagdelijke zand (C-horizont).

Aan het einde van deze leerzame excursie hebben sommigen een volgende afspraak, maar het grootste deel van de deelnemers gaat mee naar de evaluatie met een drankje aan de Houtse Heuvel. We weten nog niet hoe en wat maar de aanwezigen willen zeker verder. Een vervolg is in voorbereiding.
Wilt u zich ook aansluiten? Meld u aan bij breda@knnv.nl

Eus Manz (cursusdeelnemer)

Bodemlagen

Deel deze pagina