Verslag Amfibieën-werkgroep over 2018

Onze werkgroep is vooral actief in het voorjaar. Salamanders en kikkers zitten dan om en nabij het water. Scheppen in de zomer is niet altijd even verstandig omdat de dan aanwezige salamanderlarven beschadigd kunnen raken tijdens het rommelen in onze netten.

32 poelen bemonsterd

We hebben in 2018 32 poelen bemonsterd. In 2017 waren het er 28. We gaan dus vooruit. In totaal zijn er 602 vangsten ingevoerd. Het betrof vooral kleine watersalamander, vinpootsalamander, alpenwatersalamander, groene kikkersoorten, bruine kikker en gewone pad. Een bijzondere vondst was een rugstreeppad bij een poeltje in Oosterheide. Opmerkelijk was ook de vaststellen van vier nieuwe locaties voor de kamsalamander: in de Bloedpolder (tussen Breda en Dorst), langs de Turfvaart in de gemeente Breda, in de Lage Vuchtpolder en in de wijk Ruitersbos. Daar waren we natuurlijk heel blij mee.

Basiscursus Amfibieën

In de maand april hielden we, met hulp van RAVON, een succesvolle Basiscursus Amfibieën met 18 enthousiaste deelnemers. Alleen jammer dat we in de omgeving van Wolfslaar zieke salamanders aantroffen. Na melding bij RAVON kwam onderzoeker Tariq Stark in mei naar Breda om samen met ons een nader onderzoek te doen. De infectie betrof naar alle waarschijnlijkheid de eencellige parasiet Amphibiothecum. Het gevolg is dat we voortaan onze netten en schoeisel steeds goed moeten ontsmetten.

Tariq Stark (RAVON) maakt een ‘uitstrijkje’ van een misschien wel zieke alpenwatersalamander

Poelen langs de Gilzewouwerbeek

In mei hebben we in de schemering enkele bezoeken gebracht aan de poelen langs de Gilzewouwerbeek. Niet met schepnetten maar gewoon met onze oren en ogen goed geopend. We hoorden een tiental roepende boomkikkers en een enkel exemplaar kon worden waargenomen.
Dat de kennis van de werkgroep-leden niet beperkt is tot amfibieën kwam in de herfst goed van pas. Bij het vergroten van een poel in de boswachterij Dorst dreigde een kleine populatie van een zeldzame plant op de oever te verdwijnen. De plannen werden nog net op tijd gewijzigd: de poel is nu toch geschikt voor de boomkikker en het plantje heeft alle ruimte op de oever.

Onze plannen voor 2019 zijn simpel:

doorgaan met inventariseren en meewerken aan het onderzoek naar de ziektes van salamanders. Daarnaast willen we in de maand mei een avondexcursie organiseren langs de Gilzewouwerbeek en dan hopen dat de boomkikkers een beetje mee willen werken. Met wat geluk roepen ze ons toe.


Erik van der Hoeven, coördinator werkgroep amfibieën

Een larve van een kamsalamander (omgeving Ruitersbos).

 

Een larve van een kamsalamander (omgeving Ruitersbos)

Deel deze pagina