BredaBiBu 2018 

Op 10 december jl is de tentoonstelling 400 jaar Turfvaart in het Princenhaags Museum afgesloten. Met de direct betrokkenen is teruggekeken op een heel geslaagd project. 
De doelstellingen van Breda Binnenste Buiten om bij de plaatselijke bevolking meer belangstelling voor natuur in de nabije leefomgeving te wekken is zonder meer goed gelukt. Ook is het gelukt om andere niet-natuur organisaties bij het project te betrekken.

Overzicht van de activiteiten het afgelopen jaar:

• Van bron tot mondingloop (IVN) 45 deelnemers, waarbij ook twee wethouders en twee beheerders van het Brabants Landschap betrokken waren. 
• Tentoonstelling Princenhaags Museum, ongeveer 1100 bezoekers waaronder drie wethouders gemeente Breda, met ondersteuning van Brabantse Delta. 
• Documentairefilm van John Vegt, gepresenteerd op tentoonstelling. 
• Presentatie boek 400 jaar Turfvaart, Charles Schils. Mogelijk gemaakt door KNNV/IVN, met ondersteuning door gemeente Breda. 
• Introductiewandeling voor leden fotogroep G&B door het gebied. Leden zorgden in de loop van het jaar voor fotografische impressies van het gebied, bruikbaar voor tentoonstelling, boekje en website. 
• Wandeltochten IVN 3 x in stroomgebied. 
• Fietstocht (Open monumentendag) georganiseerd door Fietsgilde de Baronie. 
• Open monumentendag bustocht door buitengebied De Rith m.m.v. Wijkraad Buitengebied Zuid-West. 
• 3 avonden met lezingen (organisatie P. museum), 2x met medewerking van Brabants Landschap, gemiddeld tussen 40-70 bezoekers.

Enquete

Op het eind van het jaar is er een enquête gehouden onder de coördinatoren van de werkgroepen. Uit de reacties bleek dat er onvoldoende draagvlak is om in de huidige vorm door te gaan. Wel hechten de groepen waarde aan een of andere vorm van onderlinge samenwerking, maar in welke vorm dat zou kunnen vergt nader overleg.

Bron: Nieuwsbrief december BredaBiBu samengesteld door Charles Schils, coördinator BredaBiBu tot januari 2019

Deel deze pagina