Verslag libellenwerkgroep 2017

In 2017 is een vervolg gegeven aan de themadag libellen en de excursie van het jaar daarvoor. Het idee was een groepje belangstellenden te formeren die eens per twee weken, op een zaterdagochtend, samen libellen gaat inventariseren in de natuurtuin Wolfslaar.
De eerste excursiedag was zaterdag 6 mei 2017.
Het voorjaar is laat dit jaar en zo waren we precies op tijd voor tientallen net uitgeslopen vuurjuffers; nog vrijwel ongekleurd en onzeker rondfladderend. Als altijd de eerst verschijnende soort. Verder nog één uitsluipende smaragdlibel en één rondvliegen-de. Niet verwonderlijk, want dit is van de vroege libellen in het gebied en één van de meest algemene.
Van de andere te verwachten vroege soorten, glassnijder, viervlek, platbuik en witsnuiten was nog niets te bespeuren. Ook nog geen azuurjuffers.
Verder al heel wat vlinders: klein geaderd witje, citroenvlinder, nog veel oranjetipjes, boomblauwtje, landkaartje.
Vervolgens zijn er meerdere libellen-excursies geweest op de zaterdag. De één wat geschikter dan de ander (vanwege het weer).  
Een erg geslaagde was zaterdag 8 juli. Het was prachtig libellenweer. Vijftien soorten op deze dag !
Het betreft de volgende soorten:

Bosbeekjuffer Weidebeekjuffer Lantaarntje
Azuurwaterjuffer Blauwe breedscheenjuffer  Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer Koraaljuffer Bloedrode heidelibel
Smaragdlibel Viervlek Platbuik
Gewone oeverlibel  Grote keizerlibel Bruine glazenmaker


Omdat het al begin juli was voor we weer op stap gingen hebben we dit jaar wel een aantal vroege voorjaarssoorten gemist zoals Vroege glazenmaker, Glassnijder en Venwitsnuitlibel, maar de laatste smaragdlibellen en viervlekken konden we nog wel net meepikken. De vuurjuffers waren ook op, maar de eerste koraaljuffers waren er al.
Ook dagvlinders vlogen er volop. We hebben de volgende 11 soorten waargenomen: Zwartsprietdikkopje, Citroenvlinder, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Icarusblauwtje, Boomblauwtje, Vuurvlindertje, Atalanta, Landkaartje (zomervorm ), Bruin zandoogje en Oranje zandoogje.

Deel deze pagina