Verslag van de mossenwerkgroep

Na een mooie start van het mossenseizoen in oktober in de Binnenpolder van Terheijden, volgde in november de Themadag Mossen met een excursie naar het verwilderde griend langs het Jantjespad bij Werkendam. Klaas van Dort, mossen- en korstmossenkenner en schrijver van diverse mossenboeken, liet ons de mossen van het rivierengebied zien; mossen die zeer specifiek gebonden zijn aan dergelijke plaatsen, zoals Vloedvedermos, en mossen die hier, maar ook verder van de rivieren af te vinden zijn, zoals Uiterwaardmos, Zijdemos en Halvemaantjesmos. Klaas vertelde over de samenhang tussen de verschillende mossen en hun standplaats.
Er werd ingegaan op de verschillende fases van koloniseren door mossen van (aanvankelijk) jonge boompjes. Zo groeien er in het begin vooral korstmossen en Haarmutsen op de schors. Als de boom wat ouder en dikker wordt, verschijnen er ook andere topkapselmossen. Als laatste vestigen zich de slaapmossen, die vaak grote delen van de schors kunnen bedekken.
Op de werkgroepavond die op deze excursie volgde, werd een aantal mossen nog eens onder de loep en binoculair genomen.

De smaak te pakken

Omdat we de smaak van de Biesbosch te pakken hadden gekregen, bezochten we daarna De Worp bij Drimmelen, een binnendijks restantje Biesbosch. De natte bosjes daar waren zeer fraai en mosrijk, maar in de twee (korte) bezoeken die we brachten vonden we geen heel bijzondere soorten. De teller bleef staan op gemiddeld zo’n 25 soorten per km-hok. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we waarschijnlijk al een bezoek gebracht aan de dijk van de Amer, om de steensoorten te bestuderen.

Inleiding over Nederlandse veenmossen

Tijdens de werkgroepavond van januari werd door Harrie Hendrickx, een van onze leden, een interessante inleiding gehouden over de Nederlandse veenmossen. Na een powerpoint presentatie kregen we wat handige tips voor het maken van microscopische preparaten van veenmossen en konden we zelf een start maken met het determineren van een aantal meegebrachte soorten. Iedereen wilde hier meer van weten en we besloten om ook de volgende werkgroepavond hieraan te besteden.

Colinda van Meer, coördinator mossenwerkgroep

Spagnum palustre

Spagnum palustre

 Mosrijk De Worp

Mosrijk De Worp

Deel deze pagina