vrijdag 4 oktober 2013

Wat is een ANBI?

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

De landelijke KNNV, De Stichting Fondsen en enkele KNNV afdelingen zijn aangemeld als ANBI. Kijk op: http://213.197.219.132/anbi_zoeken_lwcm/search.php?q=knnv&p=&Submit=Zoek

Nog meer ANBI:

Vanaf 1 januari 2014 is er geen notariële akte meer nodig voor periodieke schenkingen.

Nu zijn Periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden alleen aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 wordt het mogelijk om ook periodieke giften die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen op www.belastingdienst.nl dat door beide partijen moet worden getekend. Naar verwachting zal hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn weggenomen

Deel deze pagina