22 nov 2017 Handhaving omgevingsvergunning Chilipad 1

Het College van B&W van Delft heeft in een brief toegegeven dat de vergunningsvoorwaarden voor het archeologisch onderzoek op de oude boerderijterp Chilipad 1 niet zijn nageleefd. De aannemer had het terrein na sloop van de boerderij opgehoogd met een meter zand en was alvast met heien begonnen voordat het verplichte archeologisch onderzoek had plaatsgevonden.  Eerder heeft het College op vragen van gemeenteraadslid Van Koppen een geheel andere voorstelling van zaken gegeven.

 

 

Actie Behoud boerderij Chilipad 1: handtekeningactie slaat vleugels uit

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept iedereen op de actie behoud boerderij Chilipad 1 in Delft te steun. Tot nu toe zijn bijna handtekeningen bij de direct omwonenden huis aan huis opgehaald. Teken de petitie klik hier

Op 24 januari worden de handtekeningen aan de gemeenteraad van Delft aangeboden, klik hier

Hang het affiche op en verspreid dit: klik hier

Klik hier voor de inspraaktekst van de KNNV tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.

De bezwaren zijn gericht tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande boerderij en bijgebouwen en de nieuwbouw van 45 appartementen aan het Chilipad 1. De  KNNV en vele buurtbewoners richten zich tegen de aantasting van deze groene oase van rust in dit deel van Tanthof. Deze massale nieuwbouw zal negatieve gevolgen hebben voor de recreatieve- en natuurwaarden, het zal de parkeerdruk opvoeren, het autoverkeer op het binnenterrein zal gevaar opleveren voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.

Er is een nieuwe poster, zie voor alle informatie- en actiematerialen klik hier

25 januari 2017, een bericht op omroep West: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3335810/Actiegroep-overhandigt-ruim-duizend-handtekeningen-aan-gemeenteraad-Delft

 

Deel deze pagina