Datum: 
zondag 19 november 2017 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Excursie

Voor informatie: 0174 - 63 12 30 of via afdelingDelfland@knnv.nl

De waterberging Wollebrand is een zeer geliefde pleisterplaats van vele soorten vogels. De laatste 14 dagen zijn de volgende soorten gesignaleerd: aalscholver, bergeend, blauwe reiger, buizerd, houtduif, kievit, knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, kuifeend, nijlgans, pimpelmees, roodborsttapuit, slobeend, smient, torenvalk, wilde eend, wintertaling.

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
parkeerplaats waterskicentrum, Broekpolderlaan 10, Honselersdijk
Kosten: 
n.v.t.
Contactpersoon: 
Jacqueline de Boer
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Ja

Deel deze pagina