Ons park wordt bedreigd!

Wat zijn de plannen? Een megaschool met 1.100 leerlingen.

Wat zijn de gevolgen?
- Het groene karakter van Tanthof wordt onherstelbaar beschadigd.
- Verdwijnen van mooie groene speelterreinen.
- Verkeerschaos op omliggende wegen.
- Waardevermindering van omliggende woningen.
- Langere reistijd met meer risico's voor ouders en kinderen.
- Er ontstaat een zeer grote (kindonvriendelijke) megaschool.

Behoud het Abtswoudsepark en stop de bouwplannen.

Help om het Abtwoudsepark te behouden. Geef je stem en help medestanders te vinden.
Teken nu: Klik hier
Of ga naar http://petities.nl en zoek met "behoud het Abtswoudsepark"

Actiegroep Behoud het Abtswoudsepark bestaat uit betrokken bewoners uit Tanthof-Oost en –West.
Partner: KNNV afdeling Delfland

Hieronder een affiche: hang deze op, verspreid  hem.

 

 

Deel deze pagina