donderdag 19 november 2020

De omgevingsdienst van de provincie heeft de bezwaren van Natuurlijk Delfland en de Bewonersgroep Monster-Noord afgewezen. Wij zullen hier tegen in beroep gaan, hierin worden we ondersteund door mr. V. Wösten. Dit brengt kosten met zich mee. Om dit mogelijk te maken hebben wij circa € 6.000,- nodig.
Een ieder die de duinvallei Watergat groen wil houden wordt opgeroepen om het beroep financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op NL69 TRIO 0776 4967 94 of via ideal t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van Watergat.

De omgevingsdienst heeft de bezwaren afgewezen met een flinterdunne onderbouwing.

Wij verwachten dat woningbouw onherstelbare schade zal veroorzaken aan het aangrenzende Natura2000 Duingebied Solleveld & Kapittelduinen. Duimvallei Watergat is een prima bufferzone naast het naastgelegen duingebied dat een Europese bescherming geniet (Natura 2000-gebied).
Watergat ontwikkelt zich de laatste jaren tot een prachtig ecologisch landschap met een diversiteit aan reptielen en amfibieën met onder andere de beschermde rugstreeppad Het is een rustgebied voor vogels in bijvoorbeeld de trektijd. Ook zijn vleermuizen in de vallei aanwezig. In de slootjes bevinden zich verschillende vissoorten.
Met de toenemende verkeersdruk door meer toerisme en meer bewoning in Westmade-Noord en de nieuwe Haagse wijken, zal de belasting van de Haagweg enorm toenemen

Het voorstel van Natuurlijk Delfland en de Bewonersgroep Monster-Noord is om het Watergat te ontwikkelen tot een tweede de Banken in ‘s-Gravenzande. Een ecologisch en recreatief zeer aantrekkelijk natuurgebied.

Mr. V. Wösten voert een bestuursrechtpraktijk en is de jurist die Mobilisation.nl heeft ondersteund, waardoor de Raad van State de stikstofregels heeft afgewezen die in de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) golden.

Zie voor de achtergronden van deze actie: klk hier

Personen die nog geen lid zijn van Natuurlijk Delfland roepen we op om lid te worden om tot een natuurrijker leefomgeving te komen. Stuur een bericht aan natuurlijkdelfland@knnv.nl

We rekenen op je steun.

Deel deze pagina