maandag 4 november 2019

Kom 17 november, 14:00 uur naar de demonstratie: houd de scholen op hun plek
Stichting behoud het park, Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, Natuurlijk Delfland, Kinderboerderij Tanthof, Waterspeeltuin Tanthof en Stichting Kindertuinen Delft organiseren een demonstratie onder de leus: houd de scholen op hun plek.
Hiermee willen de initiatiefnemers de gemeente vragen een alternatief te onderzoeken voor de plaats waarop een nieuwe basisschool moet komen. Dit alternatief houdt in dat om de herbouw van de scholen op de bestaande locaties aan de Fuutlaan en de Bikolaan, te onderzoeken. Tot nu toe heeft de B&W van Delft dit idee geweigerd.
De organisatoren nodigen bewoners, ouders, kinderen en alle andere geïnteresseerden uit om naar het Abtswoudsepark te komen (keerlus tram- en bushalte) en iets groens en/of boerderij-achtigs aan te trekken of bij zich te hebben. Vandaar uit wandelen we naar de kinderboerderij, waar de actie wordt afgesloten. Daar start ook een kaartenactie, waarmee we de gemeenteraad willen aanmoedigen ons alternatief mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Delft.
De gemeente wil alleen de locaties bij de tramkeerlus en de Kinderboerderij onderzoeken. Deze locaties zijn niet geschikt om scholen te bouwen, want deze locaties zorgen ervoor:
- dat het groene karakter van Tanthof onherstelbaar wordt beschadigd.
- dat mooie groene speelterreinen verdwijnen.
- dat er verkeerschaos ontstaat op omliggende wegen.
- dat de reistijd langer wordt, met meer risico's voor ouders en kinderen.
- dat er een zeer grote (kindonvriendelijke) megaschool ontstaat.
- dat de verplaatsing of verdwijnen van kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen zal plaatsvinden.

Deel deze pagina