vrijdag 11 december 2020

Maak van de duinvallei Watergat een bufferzone voor het Nationaal Park Hollandse Duinen.
De Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland stellen voor om van de duinvallei Watergat een bufferzone te maken voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. De provincie Zuid-Holland wil groene buffers rond het natuurpark creëren om de stikstof op te vangen. Dit is één van de prioriteiten. De aanwijzing van de duinvallei Watergat als groene buffer op dit smalste punt van de Hollandse Duinen is een unieke mogelijkheid voor de provincie.
Zie voor het voorstel https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/behoud-duinvallei-watergat
In de brief van 11 december.

Deel deze pagina