donderdag 12 november 2020

Mossen op de begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk

Bij Natuurlijk Delfland is een verslag uitgekomen van een inventarisatie van mossen op de begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk.

Er zijn 12 soorten gevonden, die in tot drie groepen behoren bladmossen, korstmossen en levermossen. Het bijzonderste soort is hierbij kaal leermos, dat op het grasveld voor de begraafplaats is gevonden. Een zeldzaam soort, dat het meest op grazige plekken in de duinen groeit.
Er is een paddenstoel gevonden die op de rode lijst staat, de roetkluifzwam. Dit soort leeft in de omgeving van loofbomen, op wat voedselrijke (maar niet vermeste), zandige of lemige grond en komt matig algemeen in ons land voor.
Het verslag bevat ook een advies om deze soorten in stand te houden en zelfs te bevorderen. Zo bewijst dit gebied zijn waarde.
Het verslag staat op de site van Natuurlijk Delfland, in de rubriek Nieuws.

Deel deze pagina