zaterdag 1 december 2018

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is het verslag Onkruid in kassen Westland verschenen.

In dit rapport is geschreven door Cor Nonhof, de secretaris Natuurstudie van de KNNV afdeling Delfland, wordt een vergelijking gemaakt tussen het voorkomen van onkruiden in en buiten de kas van een tuinder in Monster.

De aanleiding voor dit verslag is de klacht van overlast door akkerdistel bij het nieuwe recreatieterrein Poelzone tussen Monster en ’s-Gravenzande. Ook heeft de tuinder een keer de pluizen van deze plant door de kas zien zweven. Alle reden dus voor hem om aan de bel te trekken om de bestrijding van distels aan de orde te stellen. De oorsprong van de akkerdistel en de oplossing had men snel gevonden. De Poelzone met wilde planten ligt langs de kassen en daar moet veel vaker gemaaid worden was de snelle conclusie.
De KNNV is ter plekke gaan kijken of dit een goed voornemen is.

In het onderzoek zijn 25 soorten onkruid in de kas aangetroffen, zes daarvan komen ook in Poelzone voor. Deze zes zijn algemeen in het Westland en zaten niet in het zaadmengsel dat in de Poelzone is ingezaaid.

Het overgrote deel van de soorten zijn pionierplanten, die zich dus thuis voelen in de kale grond van een kas. Deze komen uit de bebouwde kommen van ’s-Gravenzande en Monster.

Meer dan de helft van alle soorten in de kas hebben geen pluis en die zijn dus door de deur naar binnen gekomen. De soorten die wel door lucht kunnen, hebben ook de route via de deur tot hun beschikking. Voor beide routes worden in de kas geen belemmeringen opgeworpen.

Geen van de soorten die in de Poelzone zijn ingezaaid, hebben de kas weten te bereiken. Het meer maaien van de Poelzone heeft geen enkele zin want het laat de hoofdroute(s) van de infectie intact.


Het rapport is rechtstreeks te bereiken via
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/P...

Deel deze pagina