Contactpersoon voor de media: Geert van Poelgeest, voorzitter afdeling Delfland, 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742

18 april 2018

PERSBERICHT

Lid van Verdienste

Op 14 april is Geert van Poelgeest tot Lid van Verdienste benoemd. Dat was tijdens de landelijke Vertegenwoordigende Vergadering (VV) van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in Utrecht.
Dit voor zijn enthousiaste en jarenlange inzet voor de landelijke KNNV.
Enkele activiteiten zijn voorzitter Beleidsraad, vele cursussen en workshops, de jarenlange functie als KNNV perscoördinator en projectleider.

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur te ontdekken?

De VV is de jaarvergadering van de KNNV waarbij iedere afdeling 1 stem heeft per 50 leden.

Tevens is Geert voorzitter van de KNNV afdeling Delfland en van de KNNV, gewest Zuid-Holland.

 

15 april 2018

PERSBERICHT

Aandacht voor groen in het water in het Westland

Op vrijdag 13 april heeft een delegatie van Natuurpunt Westland een gesprek gehad met de informateur de hr Martin Buitelaar over het belang van meer aandacht voor groen en natuur in Westland. Tijdens het gesprek is het Herstelplan Groen en Natuur 2018 – 2022 voor de Gemeente Westland overhandigd. Hierin staan alle wensen die Natuurpunt Westland heeft die essentieel zijn om het Westland te vergroenen, verduurzamen en verbeteren.

Enkele kernpunten uit het gesprek met de informateur: Het herstelplan groen en natuur vormt een leidraad voor nieuw beleid; aanstellen van een aparte wethouder groen en natuur; de kustvisie zoals was besproken aanvaarden; actief dierenbeleid/bescherming en in elke wijk voortaan meer groen en een park.

Natuurpunt Westland Is een burgerinitiatief en zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wil bescherming van flora en fauna en aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven.
De partners van Natuurpunt Westland zijn: KNNV afdeling Delfland, Groei & Bloei Westland, Werkgroep Leefbos Westland en de werkgroep Bescherm de Westlandse kust. Daarnaast is er een nauwe nauwwerking met regionale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

De woordvoerder voor Natuurpunt Westland is Geert van Poelgeest

Het herstelplan voor groen en water is ook te vinden op
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
https://westland.groei.nl/index.php?id=93462

 

13 april 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Naaldwijk

De Operatie Steenbreek is op woensdagmiddag 25 april aanwezig op het Havenplein in Naaldwijk tussen 13:00 uur en 16:00 uur. Tijdens deze acties kunnen bewoners een tuintegels omruilen voor GRATIS planten. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, ze komen dus elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond zonder tegels of bestrating en planten! Het motto is alle tuinen groen.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

13 april 2018

PERSBERICHT

Wat kan je zelf doen om de natuur en het milieu te beschermen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 7 mei van 19:30 – 21:30 uur een lezingenavond over Wat kan je zelf doen om de natuur en het milieu te beschermen. De avond wordt gegeven in het Melarium centrum voor natuur, bijen en kunst in Delft. De toegang is gratis.
Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht via afdelingDelfland@knnv.nl Na aanmelding wordt deze bevestigd.

Er zijn twee sprekers.

Henk Tetteroo zal zijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag toelichten.
Hierin houdt hij bij wat hij doet om zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te krijgen.
Dat houdt onder meer in:
*zuinigheid met gas, water en stroom
* vegetarisch en biologisch eten
* niet vliegen, niet autorijden
Duurzaamheid nastreven vergt politieke keuzes. Maar mensen zelf kunnen
ook verrassen veel zelf doen.

Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland zal de volgende vragen beantwoorden
- Wat kan je in je tuin doen?
- Wat kan je in je straat doen?
- Wat kan je voor je stad doen?
Ook zal hij aangeven hoe de KNNV jouw daarbij kan ondersteunen

29 maart 2018

PERSBERICHT

Minicursus Wilde bijen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 29 april van 13:00 tot 15:30 uur een minicursus Wilde bijen. In deze cursus (her) kennen en waarderen we wilde bijen o.l.v. Frank van der Meer. Na een presentatie gaan we het veld in om naar deze groep te bekijken. Materialen zijn aanwezig, enkele zijn te koop.
Locatie Melarium, Melariumpad 11, Delft. De capaciteit is beperkt. De kosten zijn
€ 10,-; leden € 5,-. Inlichtingen 06 – 33 00 1742. Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl

 

29 maart 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Monster en 's Gravenzande

De Operatie Steenbreek is op woensdagmiddag 4 april aanwezig op het parkeerterrein Molenstraat in Monster en op woensdagmiddag 11 april op het Graaf Florusplein in 's Gravenzande, beide middagen van 13:00 – 16:00 uur. Tijdens deze acties kunnen bewoners een tuintegels omruilen voor GRATIS planten. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, ze komen dus elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond zonder tegels of bestrating en planten! Het motto is alle tuinen groen.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delflan

 

11 maart 2018

PERSBERICHT

De paddentrek is begonnen

De paddentrek is op zaterdag 10 maart begonnen! Na een zachte winter en een venijnig koud staartje zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op de volgende plekken de overzetacties:

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen

Op de meeste locaties zijn er nog mensen nodig die helpen bij het overzetten.

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.

In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.

Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.

De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de meeste locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:

2017, 27 februari

2016, 20 maart

2015, 8 maart 

2014, 20 februari

2013, 9 april

De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.

 

5 maart 2018

Persbericht  

KIESWIJZER 2018 VOOR GROEN EN NATUUR IN WESTLAND       

Het is Code Rood voor de Natuur 

-  Stem dus Groen! -

Naaldwijk - Natuurpunt Westland en Leefbos Westland hebben i.s.m. Groei & Bloei Westland en de KNNV  een Groene Kieswijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Westland is al jaren de minst groene gemeente van Nederland. De weinige natuur die er is staat onder druk. Groen in de straten en woonwijken is zeer beperkt en veel woonwijken hebben geen eigen parkje. Voor een gezonde leefomgeving moet hier verbetering in komen.

Het uitgangspunt voor de vergelijking is het Groenmanifest van Natuurpunt Westland. De punten hierin zijn voor alle Westlanders van groot belang, vooral omdat het manifest gaat over een evenwichtige balans tussen economie en natuur en dus een gezonde leefomgeving. Ook is het een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de gevolgen van het klimaatprobleem. 

Gezondheid en een mooie aangename leefomgeving kunnen niet zonder voldoende ‘GROEN’ en water. Hierbij horen goede groenvoorzieningen zoals ‘Groen’ in de straat, parken, bos en duin voor recreatie en natuurbeleving. Natuurwaarden en landschappelijke waarden in combinatie met goede biodiversiteit, zijn essentieel voor een evenwichtige leefomgeving.

De winnaars van deze groene kieswijzer zijn Westland Verstandig en Groen Links, gevolgd door PvdA, D66 en CU/SGP. Onvoldoende tot slecht scoren CDA, VVD, LPF en GBW.

De kieswijzer is te vinden op de site van Groei & Bloei Westland  https://westland.groei.nl/index.php?id=92844

en de KNNV afd. Delfland 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/K...

 

 

1 maart 2018

PERSBERICHT

Onthulling bord Help de padden

Op donderdag 1 maart heeft wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland het bord geopend Help de padden op Veld en Beemd in Bergschenhoek. Ook is het eerste exemplaar van de klimmatten geplaatst.
Via het bord worden bewoners gewaarschuwd voor overstekende padden. De padden die in de straatputten vallen kunnen via de klimmatten er zelfstandig uitkruipen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet zich al jarenlang over de padden op deze locatie.
Op 8 maart heeft er een gesprek tussen de KNNV en de wethouder plaatsgevonden om te kijken hoe de gemeente de paddentrek kan ondersteunen. De KNNV is dan ook erg blij met deze maatregelen en met de snelheid ervan.

 

27 februari 2018

PERSBERICHT

Een tweede knipdag

Op zaterdag 10 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. de gemeente Westland ochtend ten behoeve van de bestrijding van de bastaardsatijnvlinder in de duinen in Ter Heijde. Deze knipdag is van 9:30 tot 12:30 uur. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen, opgeven is dan ook noodzakelijk via afdelingDelfland@knnv.nl Meer informatie 06 – 33 00 17 42

De overlast van de rupsen is in de periode mei – juli en niet in de periode dat er geknipt wordt.

De eerste knipdag op 17 februari was een succes echter er waren nog veel meer winternesten aanwezig.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel, voor de koffie, handschoenen   en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Bij regen gaat het niet door. Deze knipactie wordt mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bastaardsatijnvlinder

Dit is een nachtvlinder die van eind mei-eind augustus in het donker rondvliegt.

De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van b.v. duindoorns. Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen, die sterk irriterende haren hebben, verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

De afgelopen jaren liepen de rupsen in de duinen bij Ter Heijde in juni massaal naar het strand. De sterk irriterende haren zorgden voor heel veel overlast bij de strandbezoekers.

 

26 februari 2018

PERSBERICHT

Lezing Wat gebeurt er met bijen in en rond de bijenkast

Op 6 maart van 20:00 – 22:00 uur, organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. de imkervereniging Delft een lezing  ‘Wat doen de bijen in en buiten de kast en wat doet de imker met de bijen’, door de imker Albert Kerklaan, Melariumpad 11, 2629 HB Delft. Opgeven verplicht i.v.m. de beperkte capaciteit van het Melarium via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn geen kosten aan deze lezing verbonden.

In het Melarium, centrum voor natuur, bijen en kunst, onderhouden leden van de imkervereniging Delft de bijenkasten.

Honingbijen brengen een groot deel van hun leven in een bijenkast door. Voor niet imkers is dat een verborgen wereld. Wij zien de resultaten van het leven van de honingbij in appels die bestoven zijn en de pot honing die we opeten. Er zit echter een hele wereld achter.

 

7 februari 2018

PERSBERICHT

Een knipdag

Op zaterdag 17 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van de bestrijding van de bastaardsatijnvlinder in de duinen in Ter Heijde. Deze knipdag is van 9:30 tot 12:30 uur. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen, opgeven is dan ook noodzakelijk via afdelingDelfland@knnv.nl Meer informatie 06 – 33 00 17 42

De overlast van de rupsen is in de periode mei – juli en niet in de periode dat er geknipt wordt.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel, voor de koffie, handschoenen   en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Bij regen gaat het niet door. Deze knipactie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Westland en toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bastaardsatijnvlinder

Dit is een nachtvlinder die van eind mei-eind augustus in het donker rondvliegt.

De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van b.v. duindoorns. Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen, die sterk irriterende haren hebben, verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

De afgelopen jaren liepen de rupsen in de duinen bij Ter Heijde in juni massaal naar het strand. De sterk irriterende haren zorgden voor heel veel overlast bij de strandbezoekers.

https://www.ad.nl/westland/plek-voor-40-mensen-bij-knipactie-tegen-jeuke...
http://www.wos.nl/knipdag-tegen-bastaardsatijnrups-in-ter-heijde/agenda/...
https://www.ad.nl/westland/knipactie-in-strijd-tegen-jeukende-bastaardsa...
https://www.strandweer.nu/nieuws/veel-belangstelling-voor-knipochtend-te...
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3581900/Westlanders-gaan-bastaardsatijn...
https://nos.nl/artikel/2215312-westland-strijdt-tegen-bastaardsatijnrups...

 

PERSBERICHT

Cursus Teleflora voor starters

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus op afstand via e-mail: Teleflora voor starters. De cursus is bedoeld voor mensen die planten op naam willen brengen, maar niet willen deelnemen aan cursussen en excursies met vaste tijden.
Inschrijven kan door een mail te sturen aan afdelingDelfland@knnv.nl. De kosten zijn € 50,00. De inschrijvingstermijn sluit op 15 maart 2018. Kort daarna krijgen de cursisten de eerste les toegestuurd. De cursus duurt 26 weken

Er is geen beginniveau vereist om aan de cursus deel te nemen. De leerdoelen zijn:

·         Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora

·         Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel

·         Leren zoeken naar meer informatie op internet

·         De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

De activiteiten voor de cursist zijn:

·         Les bestuderen en eventueel een bijbehorende monoloog

·         Huiswerk maken, waaronder puzzels oplossen en opzoeken op internet

·         Het huiswerk omvat ook eigenstandig veldwerk

·         De studiebelasting is ongeveer 4 uur per week

De cursist kan over het lesmateriaal corresponderen met de cursusleider.

 

31 januari 2018

PERSBERICHT

Lezing De stormvloed van 1134

Op donderdag 8 februari organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing De stormvloed van 1134. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Ook is een boekentafel aanwezig met titels rond het onderwerp.

De spreker is Cor Nonhof, hij is secretaris Natuurstudie van de KNNV afdeling Delfland.

In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot waar de overstromingen gekomen zijn. In de lezing wordt ingegaan op de ontginningen op de klei, in de wouden en op het hoge veen. Er wordt een beeld gegeven van de vegetatie, het landschap en de veranderingen daarin door menselijk ingrijpen.

 

31 januari 2018

PERSBERICHT

Kroosscheppen in Tanthof krijgt vervolg

Tanthof-actie ‘Schep kroos uit de sloot’ krijgt een vervolg. De gemeente Delft start ook komend voorjaar een project om samen met bewoners  kroos uit de sloot te scheppen. Al vroeg in het voorjaar, aan het begin van het groeiseizoen, zullen  bewoners uit Tanthof worden gevraagd zich in te zetten om de sloot schoon te houden en de waterkwaliteit te verbeteren. Nadere informatie hierover volgt nog.

Vorig jaar september zijn bewoners onder leiding van de KNNV afdeling Delfland met het kroos scheppen in de weer geweest. Duidelijk is dat het kroos zichtbaar vermindert na elke schepactie, maar het komt na een tijdje ook weer terug. Daarom wordt nu kroos geschept voordat het zich écht kan ontwikkelen. 

Het blijkt verder dat het zelf scheppen bewoners meer bewust maakt van de waterkwaliteit in hun wijk en hoe ze zich daarvoor kunnen inzetten.  

Meer achtergrondinformatie in het verslag van de KNNV ‘Kroos scheppen in Tanthof’ [hyperlink naar KNNV-verslag]

 

23 januari 2018

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in Naaldwijk

Op zaterdag 3 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen bij de knotkeet in de Aalbersestraat, Naaldwijk in De Lier. Meer informatie via 06 – 33 00 17 42 of afdelingDelfland@knnv.nl Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedshap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

9 januari 2017

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN

Over circa zes weken gaan de padden weer op pad.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen  en Ypenburg.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 015 – 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Voor mensen die nog nooit padden hebben overgezet is er een centrale instructie op 23 januari van 20:00 tot 21:00 in het Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft. In deze instructie zal verteld worden waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in:
- op één vaste avond per week de padden overzetten
-  amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten
- levende en dode dieren tellen en noteren
- zo nodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:
- vanaf half februari tot begin april één avond per week
- van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur (natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:
- handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
- folders voor belangstellenden
- zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in Delft.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Delft.

 

2 januari 2018

PERSBERICHT

Lezing Bescherm de natuur in je eigen omgeving

Op donderdag 11 januari organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Ook is een boekentafel aanwezig met titels rond het onderwerp.

De spreker is Geert van Poelgeest, hij zal in stevige stappen door de natuurgeschiedenis gaan en via het heden in de toekomst terechtkomen. Ook zal hij laten zien wat je kan doen om de natuur te beschermen, als mens, in je directe omgeving en als burger in de samenleving.

Geert vertelt over zijn jarenlange ervaringen die hij heeft opgedaan binnen de KNNV, het Haags Milieucentrum, Duurzaam Den Haag en Operatie Steenbreek. Hij zal deze toetsen aan wat Frank Berendse heeft geopperd in zijn boek Wilde apen over de natuurbescherming in Nederland, Tom Bade in zijn boek De staat van de natuurbescherming. En aan de vergezichten uit het boek Vrijheid Gelijkwaardigheid Verbondenheid van Martijn Brasem.

De aanleiding van het onderwerp van de lezing is het jaarthema in 2018 van de KNNV Bescherm de natuur in je eigen omgeving. In dit jaar zullen meerdere activiteiten rond dit thema worden georganiseerd.

 

 

 

Deel deze pagina