Contactpersoon voor de media: Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742

 

Help ons de natuur te beschermen Klik hier 

De KNNV staat geregeld in
de Buurt Delft klik hier
Het AD klik hier
De Telegraaf Klik hier
 
Zie onderaan de pagina: Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

 

9 april 2020

PERSBERICHT

Verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschenen

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschijnen.
Dit verslag bevat de ervaringen en resultaten van de actie Kroos scheppen waaruit blijkt dat de verwachtingen zijn overtroffen. De acties vonden plaats op 22 augustus bij de watergang van Koningshof en op 5 september 2019 in het water bij de hoek Meidoornlaan / Bremlaan.

Bij beide acties hielpen ongeveer 20 enthousiaste bewoners, net iets meer volwassenen dan kinderen. Het waterleven trok als altijd veel belangstelling
De kroosbedekking was in het water van Koningshof bij de start 75%, na afloop minder dan 10%.
Kroosbedekking in de watergang Meidoornlaan was bij aanvang 75%, na afloop 50%.
De eerste watergang is bij de actie helemaal kroosvrij gemaakt. Twee weken later was de situatie onveranderd. Er zijn bij de actie ongeveer 9 kruiwagens kroos geschept.
Bij de tweede watergang zijn 20 kruiwagens uit de sloot geschept.
De vermindering van kroos was niet heel goed zichtbaar. Het kroos kwam uit het verlengde van de sloot waar niet geschept werd.
Bij beide acties is ook zwerfafval verzameld, het viel op dat er in beide sloten niet zoveel was, de tweede iets meer dan de eerste.
Het geschepte kroos is een paar dagen na de schepacties afgevoerd naar een composteerbedrijf.

In de eerste slot zijn drie soorten kroos gevonden, veelwortelig kroos, Colombiaanse wolffia en bultkroos.
In de tweede sloot kwam nagenoeg alleen klein kroos voor.
Wat opviel in de eerste sloot was dat er veel watervlooien en muggenlarven zaten, terwijl die in de tweede sloot ontbraken. Verder zaten in beide sloten zeer geringe aantallen beestjes. Ook in de krooshopen zat nauwelijks leven. De bodem van beide watergangen stonk.

De oorzaak van een sterke kroosgroei is, dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Het terugdringen daarvan is iets waaraan het Hoogheemraadschap van Delfland structureel werkt, maar is ook een kwestie van de lange adem.

Het Hoogheemraadschap van Delfland had aan Natuurlijk Delfland gevraagd om een actie kroos scheppen op te zetten waarbij de bewoners in gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het scheppen betrokken zijn. Doel is bewoners bewust te maken van gevolgen van te veel kroos en wat zij zelf kunnen doen.
Daarnaast is het een pilot wat betreft samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland met Natuurlijk Delfland.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelde de aanhanger voor ‘Schoon’ beschikbaar zodat al het afval uit de sloot kon worden afgevoerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het ophalen en het verwerken van het kroos gezorgd.

 

7 april 2020

PERSBERICHT

Help de steenhommel, soort van het seizoen

De steenhommel is door Natuurlijk Delfland gekozen als soort van het seizoen. Hier wordt een ieder opgeroepen om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.

De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.
Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal in Rijswijk op uit te kijken naar de steenhommel en mee te doen aan de actie Help de steenhommel.

 

19 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurvriendelijke bouwlocaties in de gemeente Delft

Natuurlijk Delfland protesteert onder andere tegen het bouwen in de groene ruimte van Delft, zoals de voorgenomen bouw in het Abtswoudsepark in Tanthof. Daarom worden wij al te gemakkelijk ‘geframed’ als ‘antibouw’.

Dat is onterecht. Wij zijn niet tegen bouwen als dat onvermijdelijk is. Gezien de grote bouwopgave die de gemeente heeft gekregen, zijn er veel bouwplannen waar we niet tegen waren/zijn of waarover wij advies hebben gegeven of meeonderhandeld hebben voor natuurcompensatie. Zoals de Martinus Nijhofflaan, Bethelpark, Pauwmolen (bouwen in de ecozone), Spoorzone (protest verlate aanleg park), Gele Scheikunde, Schieoevers Noord.

In een brief aan de gemeenteraad stelt Natuurlijk Delfland dat nieuwe bouwlocaties dienen gevonden te worden buiten de parken en buiten de ecologische hoofdstructuur van de stad. Ze doen twee suggesties waar op een natuurvriendelijke wijze honderden woningen gebouwd kunnen worden.

EoN-toren Schieoevers Zuid
In plaats van sloop van de EoN-toren aan de Schieweg kunnen er prefab-appartementen aangehangen worden voor studentenhuisvesting. In ruil hiervoor hoeft er dan niet gebouwd te worden op de bestaande groene locatie van de Hammenpoortnatuurspeeltuin. Die kan behouden blijven en als bijkomend voordeel, middels de geplande Gelatinebrug over de Schie, worden ‘meegerekend’ als wandel- en speelnatuur voor de nieuwe wijk Schiehallen aan de Schieweg.

Beatrixlaan opheffen van Kruithuisweg tot Foreestlaan
Met de komst van de A4 kan de Beatrixlaan/ex Provinciale weg worden opgeheven. Een enorm voordeel is dat de groene gebieden aan beide zijden van de weg kunnen worden verbonden waarmee het oude karakter van de voormalige polderweg van de Abtswoude weer kan worden teruggebracht.

 

12 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten
Help mee de wilgen te knotten of te wel het groene fitnessen. Natuurlijk Delfland zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Bij regen gaan de activiteiten niet door. Belangstellenden boven de 15 jaar zijn welkom die graag hun handen uit de mouwen steken. Informatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

De knotplekken zijn:
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, ’s Gravenzande
H 1 november 10:00 – 12:30 uur, 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, de Blokhut, Pieter Postmapad, Rijswijk

 

9 maart 2020

PERSBERICHT
Cursus Vissen in Haags water

Op verzoek van de KNNV afdeling Den Haag geeft Duurzaam Delfland de cursus Vissen in Haags water. Deze cursus bestaat uit een informatieavond en drie excursies. De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart en de excursies 1 april, 15 april en 22 april.
Deelname € 50,- en voor leden van de Natuurlijk Delfland en KNNV € 25,- Voor info en aanmelden: https://www.knnv.nl/afdeling-den-haag/cursus-vissen-haags-water-2020 of via 06 - 33 00 17 42. Na aanmelding krijgt een ieder een bevestiging.

Op de introductieavond wordt bekeken wat in dat water aanwezig is: vissen, larven van libellen, kevers en andere insecten en nog veel meer. Hoe kan je deze insecten vangen met een schepnet en een zaklamp. Hoe kan je ze determineren of foto's maken van de vondsten zodat ze herkenbaar zijn.
Voor materiaal om te vissen wordt gezorgd. Bij deelname krijgen de cursisten het boek ‘Herkenning van zoetwatervissen’, de ‘ Veldgids zoetwatervissen’ en zoekkaarten.
Tijdens de excursies wordt het waterleven in een gracht, in de polder en in het duin onderzocht.

De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart van 20:00 – 22:00 uur in het Milieueducatiecentrum Zuiderpark.
De excursies steeds op een woensdagavond:
1 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:14 uur, STAD – Moerweg
15 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:38 uur, POLDER – Uithofpolder
22 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:50 uur, DUIN – Domburglaan

De reden om Natuurlijk Delfland te vragen om deze cursus te geven is dat Natuurlijk Delfland een werkgroep Vissen en een werkgroep Water heeft. Leden van deze werkgroepen zullen hun kennis er ervaring in de cursus aan de deelnemers overbrengen.

3 maart 2020

PERSBERICHT

Cursus Teleflora

Natuurlijk Delfland organiseert de cursus Teleflora Starters.
Dit is een cursus waarin beginners
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

Het lesmateriaal wordt via de e-mail verzonden, huiswerkbegeleiding en excursies zijn inbegrepen. Het uitvoeren van het huiswerk zal circa vier uur per week zijn. De cursus begint zaterdag 30 maart met de eerste les, huiswerk en puzzels. De deelnemers ontvangen iedere week een cursusaflevering, in totaal 26 weken, na de eerste aflevering bevat deze commentaar op het gemaakte huiswerk.
Op zondagen worden vanaf april tot en met september zes excursies in Delfland gehouden, elke maand één. De excursies zijn op 3 mei (Delftse Hout), 31 mei (Duinen Monster), 28 juni, (Rottemeren), 26 juli (Staelduinse Bos); 23 augustus (Abtswoudse Bos), 13 september (Bieslandse Bos)

Inschrijven via afdelingdelfland@knnv.nl en maak € 50,- over op
NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van e-mailadres en Teleflora. Het inschrijven wordt bevestigd via de e-mail.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees in Leeuwendaal (Rijswijk)

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal op uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees en deze te helpen beschermen.
Dit zijn vogels die in de wijk hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl
Uiteraard mogen ook kool- en pimpelmezen buiten de wijk worden gemeld.

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief met als motto Natuurlijk! Natuur in je tuin. In de loop van het jaar zullen meer activiteiten worden georganiseerd.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees

Natuurlijk Delfland nodig iedereen uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees.
Dit zijn vogels die in en buiten de stad hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief.
De gedachte hierbij om al ons handelen de natuur te betrekken of zelfs als uitgangspunt te nemen. Onze natuur staat onder druk: verstedelijking, achteruitgang van de biodiversiteit, gebruik van natuurvreemde stoffen die giftig of zelfs onafbreekbaar blijken en daardoor blijvende schade berokkenen.

16 februari 2020

PERSBERICHT

De paddentrek is gestart

De paddentrek is op zaterdag 15 februari voorzichtig begonnen! Na een zachte winter zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering.
Natuurlijk Delfland op de volgende plekken de overzetacties:
Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.

Er zijn nog paddenoverzetters nodig in Nootdorp (Veenweg), Ypenburg (Bitterzoetpad), Delft (Abtswoude), Monster (Haagweg) en Vlaardingen (Watersportweg). Bel 06 – 33 00 1742 of stuur een email aan afdelingDelfland@knnv.nl

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.
In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.
Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.
De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de diverse locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:
2019, 22 februari
2018, 10 maart
2017, 27 februari
2016, 20 maart
2015, 8 maart
2014, 20 februari
2013, 9 april
De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen “winter” in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Tijdens de paddentrek komen de dieren boven de 6º C tevoorschijn, zeker als het regent.

 

11 februari 2020

Persbericht

Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen!

Natuurlijk Delfland heeft een nieuwe studiegroep Korstmossen.
Bij deze studiegroep verdiepen de leden zich in kostmossen. Dit zijn organismen die op bomen, hout en stenen groeien en een uitstekende indicator voor de luchtvervuiling. Ze reageren met name sterk op stikstof.

De eerstvolgende activiteit is op 22 februari 2020.
Verzamelen bij het bezoekerscentrum, De Tapuit om 10:00 uur, Meijendelseweg 40, 2243 GN Wassenaar.

Informatie, vraag een aanmeldingsformulier aan bij Natuurlijk Delfland studiegroep Korstmossen, korstmossen@delfland.knnv.nl 06 - 38 33 07 62

De groep is actief in het winterhalfjaar: van oktober tot en met maart.
Elke maand wordt op een zaterdag een excursie / inventarisatie georganiseerd.
Tijd: 10:00 – 15:00 uur. En op verzoek zijn ook studiebijeenkomsten mogelijk.
De groep is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten van korstmossen, om samen de kennis op te doen. Een actieve houding wordt dus verwacht. Bij de studiegroep zijn deskundigen betrokken.
De vondsten van de groep worden gemeld op: https://waarneming.nl/users/196587/
Een ieder is van harte welkom om een keer mee te lopen. Bij vaker meedoen is een lidmaatschap verplicht.

3 februari 2020

PERSBERICHT

Lezing Natuurlijk bouwen

Op 13 februari organiseren Natuurlijk Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Natuurlijk inclusief bouwen Deze zal van 20:00 tot 22:00 uur plaatsvinden in het Duurzaamheidcentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT. Spreekster is Irene Mulder die haar ervaring uit Den Haag zal vertellen.
Na de pauze staat de vraag centraal: Wat moeten of kunnen we doen om de politiek, overheden, bouwers en bewoners zo ver te krijgen dat zij Natuurlijk gaan bouwen?

Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de druk op de natuur wordt daardoor steeds groter. Om deze druk niet groter te laten zijn is het thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan. Irene Mulder heeft beleid ontwikkeld om natuurinclusief bouwen ‘handen en voeten te geven’. Er is veel belangstelling voor het door Den Haag (in samenwerking met Arcadis) ontwikkelde beleid. Irene zal toelichten hoe dit beleid tot stand is gekomen en wat Den Haag hoopt er mee te bereiken.

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.

 

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.
Wat is en doet Pieter Haringsma?
http://kalverbos.nl/personnel/pieter-haringsma/

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Berkel en Rodenrijs

Op zaterdag 8 februari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs aan de Nieuwstraat 25.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal tot circa 15:00 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten? Wat er zijn circa 40 paddenoverzetters nodig voor de overzetlocatie in Bergschenhoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

 

10 januari 2020

PERSBERICHT

Help de padden

Natuurlijk Delfland is op zoek naar 250 volwassenen die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek.
Er zijn overzetlocaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maasluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen en Ypenburg.

In Delfland zullen tussen half februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zoeken wij paddenrapers om hen veilig naar de overkant te zetten.
Opgeven voor Delfland bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742 per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Aan elke paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

9 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Monster

Op 16 januari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de
Willemshoeve, Hoevelaan 17, 2681 JL Monster. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en zal tot circa 21:30 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten?
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

7 januari 2020

PERSBERICHT

Uitslag fotowedstrijd

Op 5 januari zijn de nieuwjaarbijeenkomst van Natuurlijk Delfland door de aanwezigen de winnaars bepaald van de fotowedstrijd Mijn mooiste natuurfoto uit 2019. De deelnemers konden maximaal 2 foto’s per categorie insturen; de categorieën waren Insecten, Planten, Natuur algemeen en Vogels.
De winnaars zijn:
Insecten Wim van Nimwegen met een ligusterpijlstaart, hij heeft de foto op zijn volkstuin genomen, de rups zat op een sering.
Planten: Annette Descamps met klaprozen, gemaakt op 29 mei 2019 in Delfgauw.
Natuur, algemeen, Diamond Schrama, springende vos, een vos springt over het water in de . Amsterdamse Waterleiding Duinen.
Vogels: Floris van Geest, 14 jaar, Monster, Poelzone, 27 februari 2019. Deze prachtige rallensoort is weinig bekend. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord! Hij leidt een zeer verborgen leven tussen het riet. Dit exemplaar kwam even zonnen terwijl ik vast klaar zat met mijn camera.

De winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van € 50,-- die in de afdelingswinkel te besteden is.

Er hebben 150 mensen aan de wedstrijd deelgenomen die 294 foto’s hebben ingestuurd.
Een tweekoppige jury had een selectie gemaakt, deze bestond uit Kees van der Kraan, secretaris Natuurlijk Delfland en Guy Dekelver, internationaal amateur wildlife fotograaf, hij heeft in Afrika en Azië gewoond en gewerkt en daar veel foto’s gemaakt, hij heeft ook enkele prijzen gewonnen. Hij woont nu in België en komt regelmatig voor zijn werk in Afrika.

Tijdens de bijeenkomst waren er circa 90 mensen aanwezig, die elk vijf punten per categorie kregen om onder één of meerdere foto’s te verdelen.

Foto’s uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland hadden de voorkeur: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
De foto’s mochten niet bewerkt of verkleind worden.

 

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief
Elke seizoen wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.
Natuurlijk Delfland voelt zich verantwoordelijk voor het gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Natuurlijk Delfland beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen... De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

 

Deel deze pagina