Contactpersoon voor de media: Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742

 

Help ons de natuur te beschermen Klik hier 

De KNNV staat geregeld in
de Buurt Delft klik hier
Het AD klik hier
De Telegraaf Klik hier
 
Zie onderaan de pagina: Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
 
4 juni 2020
PERSBERICHT
Gaatjesboorders vallen bomen aan in Westland.
In de gemeente Westland blijven gaatjesboorders actief. Weer zijn een paar bomen gedood door gif in de stam te spuiten.
Aan de Plataan in Naaldwijk zijn in een grote plataan gaatjes geboord. Het blijkt al de 3e boom in de afgelopen maand te zijn in de gemeente. O.a. is ook een grote dure moerascypres gedood.
De boom die nu dood is, heeft een waarde van ca. 4500.- Euro. Kappen kost ca. 1000 Euro, dan grondbewerking en een nieuwe boom planten, de economische schade is al gauw 7500 Euro.
Bij een gemiddelde van 7 bomen per jaar is dit ca. 53.000 Euro schade voor de gemeente; gemeenschapsgeld.
Soms neemt de boom ook de buurbomen mee omdat via het ondergrondse Wood Wide Web de wortels met elkaar verbonden zijn. Dat is 2 jr. geleden zo gegaan in de Robinia, toen gingen daar drie Platanen dood.
Het lijkt een trieste gewoonte om als je een hekel aan een boom hebt die dan maar om het leven te brengen. We hebben het hier niet over vernielzucht waarbij jonge aanplant moedwillig wordt afgebroken, want ook dat komt veel voor en het kost vele bomen jaarlijks het leven. Te vrezen valt dat al die boomvernielingen de gemeente handen vol geld kost.
Er worden elk jaar bomen vergiftigd, meestal is de dader onbekend. Vaak is het niet te traceren als een boom ziek wordt of er slecht uit ziet en pas bij omzagen kan je misschien de oorzaak vinden.
Het is eenvoudig om een boom te doden. Meestal wordt het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup gebruikt. Een enkeling zaagt een cirkel in de stam waardoor de sapstroom stopt en de boom ook het loodje legt. Behalve doden worden vaak takken afgezaagd of de kop uit de boom gehaald…
Zoveel weerzin tegen bomen is verwonderlijk en het lijkt toe te nemen. Bij rondvraag hoor je argumenten zoals: bladval, bloemrui, rommel zoals van vallende vruchtjes, druppen, vogelpoep, schaduw, ze staan in de weg voor zonnepanelen, te groot, omhoogkomende stoeptegels, liever bomen inruilen voor meer parkeerruimte! In de ochtend zingende vogels wordt soms ook als een probleem ervaren!
Voor de duidelijkheid: Een boom in je eigen tuin, tenzij op de lijst beschermde bomen, mag je helaas in Westland zonder vergunning kappen of snoeien. Maar de bomen in de openbare ruimte zijn van de gemeenschap. De kosten van de vernielzucht lopen hoog op. We rekenen  de economische waarde, de ecologische waarde (natuurwaarde), esthetische waarde, gezondheidswaarde en klimaatwaarde.
Bomen maken de leefruimte aangenaam en delen die in voor herkenbaarheid, ze filteren de lucht en maken deze gezonder waardoor minder mensen last krijgen van longproblemen, ze geven schaduw en koelen de stenen omgeving tot wel 8 graden, ze dempen lawaai en verminderen wateroverlast. En, bomen zijn zuurstofleveranciers zodat we op aarde kunnen leven, we kunnen niet zonder.
Bomen zijn essentieel voor insecten, vogels en dieren, ze versterken de biodiversiteit en leefkwaliteit. Op een zomereik leven 3200 levensvormen. En een groene omgeving verhoogt de waarde van het vastgoed tot wel 15 %. Goed groen vermindert de wind en geeft een energievoordeel voor woningen en zo zijn er nog veel meer voordelen.
Hoog tijd dat dit probleem hoog op de agenda van de gemeente komt en dat burgers begrijpen hoe belangrijk het openbaar groen, natuur en water zijn voor onze kwaliteit van leven in de toch al minst groene gemeente van Nederland.
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen
 
 
3 juni 2020
PERSBERICHT
Actie Leer de stoepplantjes herkennen
Op 17 juni organiseren Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag een wandeling om de stoepplanten te leren herkennen. Om 16:00 uur wordt er verzameld op de hoek Haagweg / Geestbrugweg in Rijswijk. Deze actie zal tot uiterlijk 17:00 uur duren. Op straat worden de namen van de planten er bijgeschreven. Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te wandelen.
Straatplanten zijn een vergeten groep in de natuur. Wat eigenlijk heel raar is want buiten besteden we de meeste tijd op straat.
Deze planten, die tegen alle verdrukking in hun blaadjes ontvouwen en bloemen en zaad geven waar insecten en vogels van kunnen leven, verdienen meer dan de naam "onkruid" en vernietiging. Als er wat ruimte over is, laat ze dan staan, stoepplanten dragen bij aan vergroening en biodiversiteit in de stad. 
De actie is een mooie manier om de aandacht van voorbijgangers te vestigen op natuur in eigen omgeving. Plantenkenners helpen zo om meer bekendheid te geven aan wilde planten en deze makkelijker te herkennen. Mensen vinden dit soort planten vaak slordig en storen zich eraan. We hopen dat deze actie bijdraagt aan meer waardering voor deze toch nuttige planten.
 
21 mei 2020
PERSBERICHT
Natuurlijker groenbeheer bij sportvelden
Gemeente Westland wil natuurlijker groenbeheer bij sportvelden en wil werken aan verbetering van biodiversiteit.
Natuur-Westland juicht dit toe en heeft hiervoor een adviesdocument opgesteld en aan het college en groenbeheer aangeboden.
In het advies worden ideeën gegeven over: herstel van de biodiversiteit, ontzorgen van de gemeente, groenstroken bij sportparken bijvoorbeeld plantmateriaal, nestgelegenheid, wildebeestenbomen, verlichting.
Het rapport is in te zien via https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/Natuurbescher...
De ecologie en natuurwaarden rond Westlandse sportvelden is belangrijk omdat een fors deel van het openbaar groen rond of bij sportvelden ligt, het zijn belangrijke schakels in de groenkwaliteit en ecologische waarden. Goed groen versterkt de natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit. Succesvol de ecologische kwaliteit verbeteren vereist: voedsel, veiligheid en voortplanting, een goede groenstructuur met vooral inheemse soorten bestaat daarom altijd uit een boomlaag, struiken en kruiden, aangevuld met water.
Het document ''Groenbeheer bij sportparken in Westland, een pleidooi voor Natuurinclusief beheer'' is gericht op het gewenste ecologische herstel en biodiversiteit''. Natuur-Westland roept de gemeente op natuurinclusiviteit centraal te stellen bij elk bouwplan en groen een belangrijke functie te geven. Dat is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Sportparken spelen hierin een belangrijke rol.
Zeker als sportparken aansluiten bij ecologische zones, groene plekken (stapstenen) en waterbergingen wordt het groen rond de sportvelden bereikbaar voor vogels, dieren, vlinders en insecten en daarmee wordt de leefomgeving gezonder en gevarieerder.
Het rapport is uitgebracht namens de samenwerkende natuurorganisaties onder de naam Natuur-Westland. Na overleg met ambtenaren is dit adviesdocument tot stand gekomen.
Natuur-Westland is verheugd om een bijdrage te kunnen en mogen leveren bij de heroverwegingen die kunnen leiden tot een natuurlijker groenbeheer rondom sportvelden.
Samenwerkingsverband Natuur-Westland
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland.
 
Partners van Natuur-Westland zijn:
· Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
· Stichting Duinbehoud
· Groei & Bloei Westland
· AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
· Werkgroep Leefbos Westland
· Werkgroep bescherm de Westlandse kust
· De stichting Vogels in het Westland
· Verder is er samenwerking met: Natuur- en Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten
 
 
17 mei 2020
PERSBERICHT
Verslag paddentrek 2020 verschenen
Bij Natuurlijk Delfland is het verslag van de paddentrek 2020 verschenen.
Het overzetten is gestart op 16 februari (2019: 22 februari) en is geëindigd op
19 maart (Hoek van Holland) en op 21 april (Delft Middelweg) (2019: 6 april)
Totaalaantal amfibieën dit jaar   7161 (2019: 8.177)
Waarvan levend overgezet:   6414 = 90% (2019: 7.233 = 88%)
En waarvan omgekomen in het verkeer:  749 (2019: 944)
 
Aantallen levend overgezet: 
  Gewone pad     5.177 (2019: 5.773)
  Kleine watersalamander    605 (2019: 965)
  Kikkers, voornamelijk bruine kikkers  632 (2019: 495)
Er zijn op 16 plekken padden, kikkers en kleine watersalamanders overgezet in de volgende plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.
Door de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen zijn verkeersborden geplaatst. In Delft is de Kerkpolderweg afgesloten geweest en in Maassluis en Vlaardingen zijn verkeersdrempels geplaatst. In Bergschenhoek zijn in de putten klimmatten aangebracht.
Er hebben tussen de 300 en 400 mensen meegegaan aan de overzetactie.
De paddentrek begon dit jaar wat vroeger maar liep op enkele plekken bijzonder lang door. Het kortst duurde de paddentrek op de Nieuwlandsedijk in Hoek van Holland en in Delft Kerkpolder. Daar duurde de trek 22 dagen. Op beide locaties begon de trek ook vroeg in het jaar namelijk rond 16 februari. Het langst duurde de trek in Delft op de Middelweg. Daar begon de trek ook rond 16 februari maar liep het door tot 21 april. Op locaties ver van de kust, zoals in Nootdorp, Delfgauw en Bergschenhoek, begon de paddentrek pas rond 8 maart, dus bijna drie weken later vergeleken met de locatie in Hoek van Holland. Dat verschil is nog niet eerder zo groot geweest. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk het grote aantal periodes dat de temperatuur in de vroege avond voor de amfibieën net te laag was, dus minder dan 6 graad Celsius.
Bruine kikkers en salamanders trekken grofweg in dezelfde periode als de gewone pad. Dit jaar trokken kikkers en salamanders met name rond half maart en begin april.
Opvallend is dat het aantal salamanders op veel van onze locaties sterk lijkt te zijn afgenomen. Met name in stedelijke omgevingen zoals op de Van der Slootsingel en op de Kuyperweg in Delft en ook in de agrarische omgeving in Maassluis. Ook elders in Nederland worden veel minder salamanders waargenomen.
 
 
13 mei 2020
PERSBERICHT
Tentoonstelling Kijk eens naar hommels
Natuurlijk Delfland organiseert een tentoonstelling Kijk eens naar Hommels in de coöperatieve natuurwinkel Odin in Delft, Papsouwselaan 7-13. De tentoonstelling is geopend van ma - za: 08.30 - 18.00 en bij genoeg interesse blijft deze tot eind juni staan.
In de tentoonstelling wordt er een beeld gegeven wat hommels zijn, op welke planten ze voorkomen, welke soorten er zijn en een blik in het nest gegeven. Ook wordt er aandacht gegeven aan de actie Help de steenhommel. Met deze actie wordt een oproep gedaan om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.
De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.
Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.
Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen.
 
11 mei 2020
PERSBERICHT
Help de stoepplantjes leren herkennen
Natuurlijk Delfland en de KNNV afdeling Den Haag roepen bewoners op mee te helpen met het herkennen van de planten die in stoepen staan. In deze coronatijd wandelen veel mensen in de eigen omgeving; om deze wandelingen waardevoller te maken willen we plantenkenners oproepen zich op te geven voor deze actie. Geef je op via afdelingDelfland@knnv.nl of via voorzitter@den-haag.knnv.nl
De deelnemers aan deze actie schrijven met krijt de naam van de plant op de tegels naast de plant. Mensen die mee willen doen en geen of weinig kennis hebben worden ook uitgenodigd zich aan te melden. Want actieve inzet is het allerbelangrijkste.
Wij ondersteunen hen bij het herkennen van de diverse soorten.
Na opgave ontvangt een ieder een instructie om de actie tot een succes te maken.
Bewoners uit de volgende gemeenten kunnen aan deze actie meedoen
Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland.
 
23 april 2020
PERSBERICHT
Stop de reuzenberenklauw
Natuurlijk Delfland roept bewoners op mee te helpen met het uitsteken van de reuzenberenklauw in het Abtswoudse Bos in Delft.
Belangstellenden die daarmee willen helpen worden uitgenodigd zich hiervoor op te geven via afdelingdelfland@knnv.nl. Na aanmelding krijgt ieder een uitnodiging waar en wanneer er verzameld wordt. Ter introductie krijgt een ieder ook een instructie over werkwijze en veiligheid.
Elke week wordt er gewerkt en zeker in deze coronatijd, in groepjes van maximaal drie personen. We hanteren de vereiste corona-afstand streng. Vandaar dat opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel en dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid overgevoelig voor zonlicht.
De aanleiding voor deze steekactie is dat veel planten die in het Abtswoudse Bos aanwezig zijn en dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden bestreden.
De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus.
De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere planten weg.  Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere gebieden waar hij woekert. 
 
14 april 2020

PERSBERICHT
Fotowedstrijd: Natuur in Delfland
Natuurlijk Delfland organiseert dit jaar ook weer een fotowedstrijd. Het thema is Natuur in Delfland.
In Delfland kennen we dorpen en steden, weiden en duinen, tuinen en parken, vaarten en sloten. In al deze gebieden is natuur te vinden. Dit in de vorm van landschap en soorten als zoogdieren, vissen, vogels, paddenstoelen, planten en natuurlijk ook mensen die dit beschermen en ervan genieten.
Wij ontvangen graag foto’s uit ons werkgebied. Hierin liggen de volgende stedengemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland en het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
Stuur de foto’s met de locatie naar afdelingdelfland@knnv.nl Een korte toelichting wordt op prijs gesteld
Een deskundige jury zal een voorselectie maken en de genomineerden worden uitgenodigd om samen met onze leden de prijswinnaars te bepalen. Dit zal tijdens ons lustrumfeest op 19 juli plaatsvinden. Er worden drie prijzen uitgereikt, de eerste prijs € 100,-; de tweede € 50,- en de derde € 25,-. Deze zijn te besteden in onze afdelingswinkel. De sluitingstermijn is 1 juli.
De aanleiding voor dit thema is het 35 jarig bestaan van Natuurlijk Delfland, een actieve natuurvereniging, die staat voor samenleven met de natuur.

 

9 april 2020

PERSBERICHT

Verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschenen

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschijnen.
Dit verslag bevat de ervaringen en resultaten van de actie Kroos scheppen waaruit blijkt dat de verwachtingen zijn overtroffen. De acties vonden plaats op 22 augustus bij de watergang van Koningshof en op 5 september 2019 in het water bij de hoek Meidoornlaan / Bremlaan.

Bij beide acties hielpen ongeveer 20 enthousiaste bewoners, net iets meer volwassenen dan kinderen. Het waterleven trok als altijd veel belangstelling
De kroosbedekking was in het water van Koningshof bij de start 75%, na afloop minder dan 10%.
Kroosbedekking in de watergang Meidoornlaan was bij aanvang 75%, na afloop 50%.
De eerste watergang is bij de actie helemaal kroosvrij gemaakt. Twee weken later was de situatie onveranderd. Er zijn bij de actie ongeveer 9 kruiwagens kroos geschept.
Bij de tweede watergang zijn 20 kruiwagens uit de sloot geschept.
De vermindering van kroos was niet heel goed zichtbaar. Het kroos kwam uit het verlengde van de sloot waar niet geschept werd.
Bij beide acties is ook zwerfafval verzameld, het viel op dat er in beide sloten niet zoveel was, de tweede iets meer dan de eerste.
Het geschepte kroos is een paar dagen na de schepacties afgevoerd naar een composteerbedrijf.

In de eerste slot zijn drie soorten kroos gevonden, veelwortelig kroos, Colombiaanse wolffia en bultkroos.
In de tweede sloot kwam nagenoeg alleen klein kroos voor.
Wat opviel in de eerste sloot was dat er veel watervlooien en muggenlarven zaten, terwijl die in de tweede sloot ontbraken. Verder zaten in beide sloten zeer geringe aantallen beestjes. Ook in de krooshopen zat nauwelijks leven. De bodem van beide watergangen stonk.

De oorzaak van een sterke kroosgroei is, dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Het terugdringen daarvan is iets waaraan het Hoogheemraadschap van Delfland structureel werkt, maar is ook een kwestie van de lange adem.

Het Hoogheemraadschap van Delfland had aan Natuurlijk Delfland gevraagd om een actie kroos scheppen op te zetten waarbij de bewoners in gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het scheppen betrokken zijn. Doel is bewoners bewust te maken van gevolgen van te veel kroos en wat zij zelf kunnen doen.
Daarnaast is het een pilot wat betreft samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland met Natuurlijk Delfland.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelde de aanhanger voor ‘Schoon’ beschikbaar zodat al het afval uit de sloot kon worden afgevoerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het ophalen en het verwerken van het kroos gezorgd.

 

7 april 2020

PERSBERICHT

Help de steenhommel, soort van het seizoen

De steenhommel is door Natuurlijk Delfland gekozen als soort van het seizoen. Hier wordt een ieder opgeroepen om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.

De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.
Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal in Rijswijk op uit te kijken naar de steenhommel en mee te doen aan de actie Help de steenhommel.

 

19 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurvriendelijke bouwlocaties in de gemeente Delft

Natuurlijk Delfland protesteert onder andere tegen het bouwen in de groene ruimte van Delft, zoals de voorgenomen bouw in het Abtswoudsepark in Tanthof. Daarom worden wij al te gemakkelijk ‘geframed’ als ‘antibouw’.

Dat is onterecht. Wij zijn niet tegen bouwen als dat onvermijdelijk is. Gezien de grote bouwopgave die de gemeente heeft gekregen, zijn er veel bouwplannen waar we niet tegen waren/zijn of waarover wij advies hebben gegeven of meeonderhandeld hebben voor natuurcompensatie. Zoals de Martinus Nijhofflaan, Bethelpark, Pauwmolen (bouwen in de ecozone), Spoorzone (protest verlate aanleg park), Gele Scheikunde, Schieoevers Noord.

In een brief aan de gemeenteraad stelt Natuurlijk Delfland dat nieuwe bouwlocaties dienen gevonden te worden buiten de parken en buiten de ecologische hoofdstructuur van de stad. Ze doen twee suggesties waar op een natuurvriendelijke wijze honderden woningen gebouwd kunnen worden.

EoN-toren Schieoevers Zuid
In plaats van sloop van de EoN-toren aan de Schieweg kunnen er prefab-appartementen aangehangen worden voor studentenhuisvesting. In ruil hiervoor hoeft er dan niet gebouwd te worden op de bestaande groene locatie van de Hammenpoortnatuurspeeltuin. Die kan behouden blijven en als bijkomend voordeel, middels de geplande Gelatinebrug over de Schie, worden ‘meegerekend’ als wandel- en speelnatuur voor de nieuwe wijk Schiehallen aan de Schieweg.

Beatrixlaan opheffen van Kruithuisweg tot Foreestlaan
Met de komst van de A4 kan de Beatrixlaan/ex Provinciale weg worden opgeheven. Een enorm voordeel is dat de groene gebieden aan beide zijden van de weg kunnen worden verbonden waarmee het oude karakter van de voormalige polderweg van de Abtswoude weer kan worden teruggebracht.

 

12 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten
Help mee de wilgen te knotten of te wel het groene fitnessen. Natuurlijk Delfland zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Bij regen gaan de activiteiten niet door. Belangstellenden boven de 15 jaar zijn welkom die graag hun handen uit de mouwen steken. Informatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

De knotplekken zijn:
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, ’s Gravenzande
H 1 november 10:00 – 12:30 uur, 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, de Blokhut, Pieter Postmapad, Rijswijk

 

9 maart 2020

PERSBERICHT
Cursus Vissen in Haags water

Op verzoek van de KNNV afdeling Den Haag geeft Duurzaam Delfland de cursus Vissen in Haags water. Deze cursus bestaat uit een informatieavond en drie excursies. De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart en de excursies 1 april, 15 april en 22 april.
Deelname € 50,- en voor leden van de Natuurlijk Delfland en KNNV € 25,- Voor info en aanmelden: https://www.knnv.nl/afdeling-den-haag/cursus-vissen-haags-water-2020 of via 06 - 33 00 17 42. Na aanmelding krijgt een ieder een bevestiging.

Op de introductieavond wordt bekeken wat in dat water aanwezig is: vissen, larven van libellen, kevers en andere insecten en nog veel meer. Hoe kan je deze insecten vangen met een schepnet en een zaklamp. Hoe kan je ze determineren of foto's maken van de vondsten zodat ze herkenbaar zijn.
Voor materiaal om te vissen wordt gezorgd. Bij deelname krijgen de cursisten het boek ‘Herkenning van zoetwatervissen’, de ‘ Veldgids zoetwatervissen’ en zoekkaarten.
Tijdens de excursies wordt het waterleven in een gracht, in de polder en in het duin onderzocht.

De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart van 20:00 – 22:00 uur in het Milieueducatiecentrum Zuiderpark.
De excursies steeds op een woensdagavond:
1 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:14 uur, STAD – Moerweg
15 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:38 uur, POLDER – Uithofpolder
22 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:50 uur, DUIN – Domburglaan

De reden om Natuurlijk Delfland te vragen om deze cursus te geven is dat Natuurlijk Delfland een werkgroep Vissen en een werkgroep Water heeft. Leden van deze werkgroepen zullen hun kennis er ervaring in de cursus aan de deelnemers overbrengen.

3 maart 2020

PERSBERICHT

Cursus Teleflora

Natuurlijk Delfland organiseert de cursus Teleflora Starters.
Dit is een cursus waarin beginners
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

Het lesmateriaal wordt via de e-mail verzonden, huiswerkbegeleiding en excursies zijn inbegrepen. Het uitvoeren van het huiswerk zal circa vier uur per week zijn. De cursus begint zaterdag 30 maart met de eerste les, huiswerk en puzzels. De deelnemers ontvangen iedere week een cursusaflevering, in totaal 26 weken, na de eerste aflevering bevat deze commentaar op het gemaakte huiswerk.
Op zondagen worden vanaf april tot en met september zes excursies in Delfland gehouden, elke maand één. De excursies zijn op 3 mei (Delftse Hout), 31 mei (Duinen Monster), 28 juni, (Rottemeren), 26 juli (Staelduinse Bos); 23 augustus (Abtswoudse Bos), 13 september (Bieslandse Bos)

Inschrijven via afdelingdelfland@knnv.nl en maak € 50,- over op
NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van e-mailadres en Teleflora. Het inschrijven wordt bevestigd via de e-mail.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees in Leeuwendaal (Rijswijk)

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal op uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees en deze te helpen beschermen.
Dit zijn vogels die in de wijk hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl
Uiteraard mogen ook kool- en pimpelmezen buiten de wijk worden gemeld.

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief met als motto Natuurlijk! Natuur in je tuin. In de loop van het jaar zullen meer activiteiten worden georganiseerd.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees

Natuurlijk Delfland nodig iedereen uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees.
Dit zijn vogels die in en buiten de stad hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief.
De gedachte hierbij om al ons handelen de natuur te betrekken of zelfs als uitgangspunt te nemen. Onze natuur staat onder druk: verstedelijking, achteruitgang van de biodiversiteit, gebruik van natuurvreemde stoffen die giftig of zelfs onafbreekbaar blijken en daardoor blijvende schade berokkenen.

16 februari 2020

PERSBERICHT

De paddentrek is gestart

De paddentrek is op zaterdag 15 februari voorzichtig begonnen! Na een zachte winter zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering.
Natuurlijk Delfland op de volgende plekken de overzetacties:
Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.

Er zijn nog paddenoverzetters nodig in Nootdorp (Veenweg), Ypenburg (Bitterzoetpad), Delft (Abtswoude), Monster (Haagweg) en Vlaardingen (Watersportweg). Bel 06 – 33 00 1742 of stuur een email aan afdelingDelfland@knnv.nl

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.
In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.
Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.
De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de diverse locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:
2019, 22 februari
2018, 10 maart
2017, 27 februari
2016, 20 maart
2015, 8 maart
2014, 20 februari
2013, 9 april
De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen “winter” in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Tijdens de paddentrek komen de dieren boven de 6º C tevoorschijn, zeker als het regent.

 

11 februari 2020

Persbericht

Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen!

Natuurlijk Delfland heeft een nieuwe studiegroep Korstmossen.
Bij deze studiegroep verdiepen de leden zich in kostmossen. Dit zijn organismen die op bomen, hout en stenen groeien en een uitstekende indicator voor de luchtvervuiling. Ze reageren met name sterk op stikstof.

De eerstvolgende activiteit is op 22 februari 2020.
Verzamelen bij het bezoekerscentrum, De Tapuit om 10:00 uur, Meijendelseweg 40, 2243 GN Wassenaar.

Informatie, vraag een aanmeldingsformulier aan bij Natuurlijk Delfland studiegroep Korstmossen, korstmossen@delfland.knnv.nl 06 - 38 33 07 62

De groep is actief in het winterhalfjaar: van oktober tot en met maart.
Elke maand wordt op een zaterdag een excursie / inventarisatie georganiseerd.
Tijd: 10:00 – 15:00 uur. En op verzoek zijn ook studiebijeenkomsten mogelijk.
De groep is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten van korstmossen, om samen de kennis op te doen. Een actieve houding wordt dus verwacht. Bij de studiegroep zijn deskundigen betrokken.
De vondsten van de groep worden gemeld op: https://waarneming.nl/users/196587/
Een ieder is van harte welkom om een keer mee te lopen. Bij vaker meedoen is een lidmaatschap verplicht.

3 februari 2020

PERSBERICHT

Lezing Natuurlijk bouwen

Op 13 februari organiseren Natuurlijk Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Natuurlijk inclusief bouwen Deze zal van 20:00 tot 22:00 uur plaatsvinden in het Duurzaamheidcentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT. Spreekster is Irene Mulder die haar ervaring uit Den Haag zal vertellen.
Na de pauze staat de vraag centraal: Wat moeten of kunnen we doen om de politiek, overheden, bouwers en bewoners zo ver te krijgen dat zij Natuurlijk gaan bouwen?

Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de druk op de natuur wordt daardoor steeds groter. Om deze druk niet groter te laten zijn is het thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan. Irene Mulder heeft beleid ontwikkeld om natuurinclusief bouwen ‘handen en voeten te geven’. Er is veel belangstelling voor het door Den Haag (in samenwerking met Arcadis) ontwikkelde beleid. Irene zal toelichten hoe dit beleid tot stand is gekomen en wat Den Haag hoopt er mee te bereiken.

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.

 

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.
Wat is en doet Pieter Haringsma?
http://kalverbos.nl/personnel/pieter-haringsma/

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Berkel en Rodenrijs

Op zaterdag 8 februari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs aan de Nieuwstraat 25.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal tot circa 15:00 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten? Wat er zijn circa 40 paddenoverzetters nodig voor de overzetlocatie in Bergschenhoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

 

10 januari 2020

PERSBERICHT

Help de padden

Natuurlijk Delfland is op zoek naar 250 volwassenen die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek.
Er zijn overzetlocaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maasluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen en Ypenburg.

In Delfland zullen tussen half februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zoeken wij paddenrapers om hen veilig naar de overkant te zetten.
Opgeven voor Delfland bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742 per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Aan elke paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

9 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Monster

Op 16 januari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de
Willemshoeve, Hoevelaan 17, 2681 JL Monster. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en zal tot circa 21:30 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten?
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

7 januari 2020

PERSBERICHT

Uitslag fotowedstrijd

Op 5 januari zijn de nieuwjaarbijeenkomst van Natuurlijk Delfland door de aanwezigen de winnaars bepaald van de fotowedstrijd Mijn mooiste natuurfoto uit 2019. De deelnemers konden maximaal 2 foto’s per categorie insturen; de categorieën waren Insecten, Planten, Natuur algemeen en Vogels.
De winnaars zijn:
Insecten Wim van Nimwegen met een ligusterpijlstaart, hij heeft de foto op zijn volkstuin genomen, de rups zat op een sering.
Planten: Annette Descamps met klaprozen, gemaakt op 29 mei 2019 in Delfgauw.
Natuur, algemeen, Diamond Schrama, springende vos, een vos springt over het water in de . Amsterdamse Waterleiding Duinen.
Vogels: Floris van Geest, 14 jaar, Monster, Poelzone, 27 februari 2019. Deze prachtige rallensoort is weinig bekend. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord! Hij leidt een zeer verborgen leven tussen het riet. Dit exemplaar kwam even zonnen terwijl ik vast klaar zat met mijn camera.

De winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van € 50,-- die in de afdelingswinkel te besteden is.

Er hebben 150 mensen aan de wedstrijd deelgenomen die 294 foto’s hebben ingestuurd.
Een tweekoppige jury had een selectie gemaakt, deze bestond uit Kees van der Kraan, secretaris Natuurlijk Delfland en Guy Dekelver, internationaal amateur wildlife fotograaf, hij heeft in Afrika en Azië gewoond en gewerkt en daar veel foto’s gemaakt, hij heeft ook enkele prijzen gewonnen. Hij woont nu in België en komt regelmatig voor zijn werk in Afrika.

Tijdens de bijeenkomst waren er circa 90 mensen aanwezig, die elk vijf punten per categorie kregen om onder één of meerdere foto’s te verdelen.

Foto’s uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland hadden de voorkeur: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
De foto’s mochten niet bewerkt of verkleind worden.

 

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief
Elke seizoen wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.
Natuurlijk Delfland voelt zich verantwoordelijk voor het gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Natuurlijk Delfland beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen... De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

 

Deel deze pagina