In projecten proberen we van een beginsituatie in een gewenste eindsituatie te komen. Het is een prima manier om nieuwe activiteiten te starten.
Op dit moment hebben we de volgende projecten.
Een cursus is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van iets kennis te nemen.
Een actie is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van een beginsituatie in een gewenste eindsituatie te komen, waarbij  het inhoudelijk van een project verschilt dat er morele en politiek druk uitgeoefend wordt om die gewenenste eindsituatie te bereiken.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 21-11-2019
CURSUS HEGGENVLECHTEN
AANLEIDING
De boomgaard Hammenpoort aan de Rotterdamseweg 55 in Delft is een groene oase nabij de binnenstad van Delft en de natuurspeeltuin heeft de functie van Speelnatuur.
Er liggen veel loopbruggetjes, een blote voeten pad en een variatie aan inheemse bomen, waarvan de schietwilg domineert.
Direct links van de ingang is een kavel met fruitbomen omringd door een aanplant van heesters. De heesters staan aan de noord, oost en zuidzijde. De heester aan de zuidzijde nemen veel zonlicht weg van de fruitbomen, die heesters zijn geschikt voor het maken van een vlechtheg.
LEERDOELEN
a. Gebruik gereedschap en de techniek bespreken en voordoen
b. Welke volgorde houd je aan bij het maken van een takkenril
c. Het maken van een heg
d. Hoe snoei je een vlechtheg?

Goedgekeurd door het bestuur op dd 21 nov 2019
PROJECT TUINDATING
AANLEIDING
Op 1 november heeft Geert een gesprek gehad met Tom Wagenaars naar aanleiding van een interview in de krant, https://indebuurt.nl/delft/delftenaren/delftenaar-van-de-week/delftenaar...
GEWENSTE EINDSITUATIE
Natuurlijk Delfland ondersteunt Tuindating met kennis en PR.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 21 nov 2019
PROJECT NATUUR INCLUSIEF
AANLEIDING
Na twee jaar met het jaarthema Bescherm de natuur in je buurt gewerkt te hebben willen we iets anders.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Het jaarthema Natuur inclusief is gezamenlijk uitgewerkt met Leeuwendaal Duurzaam en Groen en de KNNV afdeling Den Haag.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 21 nov 2019
CURSUS TELEFLORA VOOR STARTERS
AANLEIDING
De cursus Teleflora voor Starters via de e-mail was een groot succes met 95 deelnemers. In 2020 waren het er 40. We proberen het in 2020 opnieuw.
LEERDOELEN
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

Goedgekeurd door het bestuur op dd 17 juli 2019
Studiegroep Planten
AANLEIDING
Peter Jacobs volgt de cursus Teleflora voor beginners en heeft aangegeven dat hij meer ervaring en kennis wil opdoen met wilde planten.
LEERDOEL
Het uitwisselen en daarmee vergroten van plantenkennis onder de deelnemers.

Goedgekeurd door het bestuur op 9 juni 2019
PROJECT Werkprotocol A4
AANLEIDING
Er moet een ecologisch werkprotocol komen voor het onderhoud van de groenvoorzieningen van RWS langs de A4 tussen Delft en Schiedam. Het gaat met name om het deel buiten de tunnelbak dat ANV Vockestaert in beheer heeft.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Een ecologisch werkprotocol dat aan de randvoorwaarden, zoals beschreven bij de beginvoorwaarden, voldoet.

Goedgekeurd door het bestuur op 19 oktober 2019
PROJECT DAVE GOULSON IN DELFT
AANLEIDING
Dave Goulson’s nieuwe boek de Tuinjungle is uit het Engels vertaald: The Garden Jungle
GEWENSTE EINDSITUATIE
Een breed publiek heeft een audiovisuele presentatie van Dave Goulson aangehoord en keert met nieuwe kennis huiswaarts. Men is van plan op zijn/haar eigen plek voor een positieve verandering te zorgen.

Goedgekeurd door het bestuur op 17 juli 2019
PROJECT KROOS SCHEPPEN IN DELFLAND
AANLEIDING
In een gesprek met het Hoogheemraadschap van Delfland is afgesproken dat de KNNV met een aanbod komt.
GEWENSTE EINDSITUATIE
De KNNV organiseert het scheppen van kroos in diverse gemeenten.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 11-7-2018
PROJECT VERSTERKING BIODIVERSITEIT
AANLEIDING
Mark Graafland, Adviseur sportterreinen & openbaar groen vroeg of wij een rondje wilde maken over de sportparken in de gemeente Rijswijk voor ideeën om de biodiversiteit te versterken.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Een schriftelijk advies per sportpark om de biodiversiteit te versterken.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 9 januari 2019
CURSUS Teleleren Flora Starters 2019
AANLEIDING
De cursus Teleflora voor Starters via de e-mail was een groot succes met 95 deelnemers. Het is dus een goede en daarom proberen we het in 2019 opnieuw.
LEERDOELEN
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

Goedgekeurd door het bestuur op dd 14 maart 2018
PROJECT KNNV KWARTELTUIN
AANLEIDING
De constatering dat de openbare ruimte in de buurt onvoldoende wordt benut voor groen en biodiversiteit en dat de kwaliteit van de openbare ruimte daardoor gering is.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Op de hoek van de Ooievaarstraat en de Kwartelstraat in Delft is een tuin aangelegd, met een grote diversiteit aan inheemse bloeiende planten, waar vlinders, bijen, andere insecten, vogels en amfibieën hun voedsel vinden. De buurtbewoners genieten ervan en zijn betrokken bij het beheer. De tuin dient als voorbeeld voor andere plekken in Delft, waar de openbare ruimte met inzet van buurtbewoners beter kan worden benut. Doordat er minder verharding is, verbetert de waterhuishouding in de wijk. Minimaal 75% van de trottoirtegels is verwijderd. Maximaal 25% van de trottoirtegels is in gebruik als klein terras rond de straatbanken, t.b.v. paadjes en/of als stapstenen. (Eventueel kunnen de paadjes ook worden aangelegd met houtsnippers, zodat er meer trottoirtegels afgevoerd kunnen worden).

Goedgekeurd door het bestuur op dd 13 maart 2019
PROJECT BEHOUD HET ABTSWOUDSEPARK
AANLEIDING
Bewoners in Tanthof hebben ons gevraagd om mee te doen om de aanvallen op het Abtsoudsepark af te slaan.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Het Abtswoudsepark is in zijn geheel gered.

Goedgekeurd door het bestuur afdeling Delfland op dd 10 januari 2018
PROJECT BESCHERM DE NATUUR IN JE EIGEN OMGEVING
AANLEIDING
Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met (melden van) soorten. Daaruit bleek dat tuinen (directe omgeving) belangrijk zijn voor mensen. Daarom is overgestapt naar biotopen: tuinen, water, oevers. De Landelijke KNNV had als lange lijn achtereenvolgens tuin, stad, buitengebied, verbindingen. Laatste beleidsraad: landelijk vindt dat het niet voldoende steun krijgt van de lokale afdelingen, bij het uitvoeren van het jaarthema. Daarom is er (nog) geen landelijk thema afgesproken, het landelijk bestuur ziet graag voorstellen van de afdelingen tegemoet.
Het bestuur heeft op de vergadering 8 augustus besloten om het thema van 2017 te kiezen ‘Bescherming van natuur in de eigen omgeving’.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Door bewoners en door de KNNV is natuurbescherming in de eigen omgeving in praktijk gebracht. Ook hebben ze meer (praktische) kennis rond natuurbescherming.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 19 dember 2018
CURSUS Teleleren Flora Starters
AANLEIDING
De cursus Teleflora voor Starters via de e-mail was een groot succes met 95 deelnemers. Het is dus een goede en daarom proberen we het in 2019 opnieuw.
EINDNIVEAU CURSISTEN
Na 26 weken studie is de hoop dat de deelnemers niet meer terug kunnen vallen naar passieve recreatie in het groen. Dan willen ze doorgaan.

Goedgekeurd door het bestuur op dd 12 juli 2017
Goedgekeurd door de ledenvergadering dd 14 augustus 2017
PROJECT BEWONERS WATER BEWUST
AANLEIDING
In een gesprek met de geeente Westland is of de KNNV afdeling met een project kan komen over dit onderwerp.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Bewoners, oud en jong, zijn zich bewuster van de klimaat-waterproblematiek in het Westland en zijn actief rond dit thema.

Deel deze pagina