Algemene ledenvergadering op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur.


MEC Zuiderpark, zie hieronder , "bij Locatie MEC".


Beste KNNV-leden,


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
U vindt hier in de bijlage "ALV Agenda 2017" de agenda, het Algemene jaarverslag 2016, de Plannen voor 2017 en de Financiële stukken.
De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering, de verslagen van de werkgroepen en de excursies, van de Natuurbeschermingscommissie en de P.R. staan hieronder als de bijlagen: "KNNV Afd DH verslagen 2016" en "KNNV Afd DH plannen 2017"; waarvan u hieronder - na de agenda - de inhoudsopgaven vindt.
Op verzoek worden ze u per post toegestuurd. Bel hiervoor de secretaris op 070-2118254.
Er zullen kopieën van de notulen van vorig jaar aanwezig zijn op de vergadering.
Na de pauze zal Ruud Wielinga foto’s van Haagse Vogels laten zien. Zeer de moeite waard!
We hopen velen van u te zien.

Het Bestuur


AGENDA ALV dinsdag 21 februari 2017 :

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d.24 maart 2016
 3. Algemeen Jaarverslag 2016 - Jaarverslag Natuurbeschermingscommissie 2016
 4. Verslag van de ledenadministratie
 5. Verslag Natuurhistorisch secretaris 2016: excursies, lezingen, weekends, werkgroepen.
 6. Algemeen Jaarplan voor 2017
 7. Verslag penningmeester 2016
 8. Verslag kascommissie 2016 en decharge van de penningmeester
 9. Benoeming leden kascommissie
 10. Begroting 2017 en contributie 2018
 11. Landelijke VV in april 2017: benoeming afgevaardigde uit de leden
 12. Bestuursverkiezing:
  Aan de beurt om af te treden is de penningmeester Ruud Wielinga.
  Wij stellen u als kandidaat penningmeester Annelies Willemse voor.
  Anna Kreffer is al enige tijd vervangend voorzitter en zij is nu kandidaat voor de functie van voorzitter.
 13. Rondvraag en sluiting

Opm. op 21-02-2017, 22:20h is onderstaande bijlage toegevoegd:
"KNNV Verslag Algemene Ledenvergadering 2016.pdf" .

 

KNNV Afdeling Den Haag Verslagen 2016

 1. Jaarverslag 2016 Commissie Natuurbescherming
 2. Jaarverslag 2016 Coördinator Werkgroepen Incl.Bijlage
 3. Jaarverslag 2016 Excursieleiders
 4. Verslag Ledenadm. 1 jan 2017
 5. Website Statistieken KNNV Afd. DH 2016
 6. WG Bomen 2016 jaarverslag
 7. WG Insecten 2016 jaarverslag
 8. WG Nachtvlinders 2016 jaarverslag
 9. WG Paddenstoelen PWWP 2016 jaarverslag
 10. WG Planten 2016 jaarverslag
 11. WG Strand 2016 jaarverslag
 12. WG Vogels 2016 jaarverslag

KNNV Afdeling Den Haag plannen 2017

 1. Excursieprogramma 2 2017 april - juni
 2. Jaarplan 2017 Coördinator WG
 3. Website-verslag-plan 2016-2017
 4. WG Bomen jaarplan 2017
 5. WG Nachtvlinders jaarplan 2017
 6. WG Paddenstoelen jaarplan 2017

 

Locatie MEC:

De ALV vindt plaats in het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark (MEC, vh. MSP),
Anna Polakweg 7
2533 SW Den Haag
Telefoon: (070) 353 29 96

Het MEC is bereikbaar met bus 25 en 26, halte Vreeswijkstraat of met RR 4 en 6, halte Monnickendamplein,10 minuten lopen. Er is beperkte parkeergelegenheid op het terrein.

Ingang: Vreeswijkstraat naast snackbar Het Hapje, Anna Polakweg 1; direct 1e hek rechts.

Aan de rechterkant is de stadsboerderij. Aan de linkerkant vindt u het MEC.

Zie ook: de locatie op google maps.

Hieronder vindt u ook de (gebundelde) bestanden m.b.t. voorgaande ALV('s) en de locatie van het MEC (vh MSP).

Deel deze pagina