Datum: 
dinsdag 21 februari 2017 00:01
Type activiteit: 
Vergadering

Algemene Ledenvergadering KNNV afdeling Den Haag 21 februari 2017


Alle leden van de KNNV afdeling Den Haag worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen.
Het bestuur heeft besloten de vergadering een maand vroeger te houden zodat de informatie op tijd naar de landelijke vereniging gestuurd kan worden.
Het is deze keer een extra belangrijke bijeenkomst, omdat er nieuwe bestuursleden nodig zijn.
De penningmeester, Ruud Wielinga, is twee termijnen in functie geweest en treedt dus af.

OPROEP: GEEF U OP ALS BESTUURSLID.
U hoeft in eerste instantie niet in een bepaalde functie aan te treden, maar alleen als algemeen bestuurslid.
Anna Kreffer zal voorlopig de voorzitterstaken op zich nemen.
Secretaris blijft voorlopig Ineke Gilbert.

De ALV wordt in het MEC Zuiderpark gehouden.
U ontving of ontvangt nadere informatie (zoals de juiste tijd van aanvang) en de agenda per mail of per post.

De diverse (gebundelde) documenten en nu ook de agenda m.b.t. de vergadering 2017 zijn op onze ALV-pagina te raadplegen.
Op 06-02-2017 is die pagina geheel bijgewerkt.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De ALV wordt in het MEC Zuiderpark gehouden.
Contactpersoon: 
secretaris@den-haag.knnv.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina