Registratie Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI)

·         NAAM

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING, AFDELING DEN HAAG

·         RSIN/fiscaal nummer ANBI 819204808

·         Contact: secretaris afd.den-haag <secretaris@den-haag.knnv.nl>

·         BESTUUR:
Voorzitter : Kreffer, Anna
Penningmeester:
Willemse, Annelies
Secretaris: Gilbert, Ineke


·         BELEIDSPLAN

De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.

·         BELONINGSBELEID

Een meerjarenbeleidsplan in de maak.
Onkostenvergoedingen worden als onderdeel ervan in dat meerjarenbeleidsplan beschreven.

·         DOELSTELLING

Natuurstudie, Natuurbeleving en Natuurbescherming

·         VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie hiervoor elders op deze website. De verslagen van uitgeoefende activiteiten zijn veelal per werkgroep vermeld; daarnaast zijn er aparte verslagen van weekends, projecten en is er een overzicht van te houden en gehouden excursies en lezingen.

·         FINANCIELE VERANTWOORDING:
“Jaarverslag, goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering”:

zie: onderstaande bijlagen en de stukken op de pagina "Algemene Leden Vergadering" (ALV).

Deel deze pagina