BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: John van Wensveen;
per 16 november 2016 wordt e-mail naar
voorzitter@den-haag.knnv.nl behandeld door Anna Kreffer.

Secretaris: Ineke Gilbert

Penningmeester: Ruud Wielinga

PR, kraam en boekverkoop: Kees Pinster

Bestuurslid - Coördinator werkgroepen: Anna Kreffer

Coördinator Lezingen: Gerrit Jansen (geen bestuurslid)

Bestuurscommissie Natuurbescherming: Kees Fokkens

 

Postadres secretariaat KNNV afd. Den Haag
Melis Stokezijde 140
2543 GJ Den Haag

Bericht per half november 2016:
De termijnen van de penningmeester en de secretaris lopen binnenkort af en we zijn op zoek naar vervanging.
Ook een bestuurslid zonder extra taak zou heel welkom zijn.

Deel deze pagina