BESTUURSSAMENSTELLING


Voorzitter: Anna Kreffer

Secretaris: Ineke Gilbert

Penningmeester: Annelies Willemse

PR, kraam en boekverkoop: Kees Pinster (geen bestuurslid)

Coördinator Werkgroepen: Anna Kreffer

Coördinator Lezingen: Gerrit Jansen (geen bestuurslid)

Bestuurscommissie Natuurbescherming: Kees Fokkens (geen bestuurslid)

 

Postadres secretariaat KNNV afd. Den Haag
Melis Stokezijde 140
2543 GJ Den Haag

Bericht per 01-03-2017:
De termijn van de secretaris loopt af; we zijn op zoek naar vervanging.
Verder is "aflossing" van de "
Coördinator Lezingen" gewenst.
Daarnaast is een bestuurslid zonder extra taak heel welkom.

Deel deze pagina