roofvliegIn Den Haag is een insektenwerkgroep actief, die overigens tevens open staat voor geïnteresseerden in spinachtigen, duizendpoten etcetera. Op dit moment wordt echter aan niet insekten weinig aandacht geschonken binnen de werkgroep.
De belangrijkste activiteit vormen de gezamenlijke excursies, die tot nu toe steeds gehouden werden binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag of aangrenzende gemeenten. Verder zijn er dia- en determinatieavonden bij de leden thuis, werden er intern enige determinatietabellen verspreid en gingen wij op museumbezoek.
Het métier van de entomoloog wijkt in bepaalde opzichten af van dat van andere werkgroepen. Kan de min of meer geoefende florist bijvoorbeeld (bijna) iedere in Nederland aanwezige hogere plant althans tijdens de bloei op naam brengen, al dan niet met steun van één flora, de determinatie van insekten is bij bepaalde groepen tamelijk lastig, zodat ook binnen de gelederen der amateurs vaak sprake is van een zekere specialisatie. In de Haagse groep zijn zowel generalisten als specialisten aanwezig. Op dit moment is er vooral kennis en (bij de leden thuis) literatuur aanwezig over de volgende groepen:


Vlinders: dagvlinders (*) en mineerders
Vliesvleugeligen: bijen, aculeate wespen
Vliegen: onder andere zweefvliegen, roofvliegen en kamervliegen
Muggen: dansmuggen
In mindere mate wordt aandacht besteed aan libellen, sprinkhanen, boktorren en gallen; andere groepen worden echter echter niet geheel overgeslagen.

Er wordt ook op een andere manier naar insekten gekeken: via de bloembiologie en via het fototoestel. Tenslotte bereiken ons zo nu en dan vragen van buiten; vaak kunnen deze hetzij worden beantwoord, hetzij worden doorverwezen.

xanthanDe afbeelding hiernaast: Xanthandrus comtus (mannetje), een zweefvlieg. De laatste Nederlandse waarneming binnen het vliegseizoen (29 november) stamt uit de Haagse regio.
Bovenstaande foto: Een roofvlieg, vermoedelijk Philonicus albiceps.
Voor informatie kunt u terecht bij:

Alexander Deelman
contactpersoon insektenwerkgroep KNNV-afd. den Haag
Telefoon: 070 3502493

E-mail contact: insecten@den-haag.knnv.nl

 

Meer over insecten: zie "Meer over insecten"

(*) Voor nachtvlinders is er de nachtvlinderwerkgroep.

Deel deze pagina