Voor de liefhebber is er veel te lezen; dit overzicht kan daarbij uw wegwijzer zijn: (de Ratelaar en de Nieuwsbrief bevatten daarbij meestal de meest actuele informatie)

Bron Toelichting
Nieuws­brief Den Haag
De meest actuele informatie over de afdeling Den Haag; wordt per email verspreid.
De Ratelaar Drukwerk, ook via de website te vinden, verhalen, plannen, foto's en meer; verschijnt 4 x per jaar in samenwerking met het IVN Den Haag.
Boeken Informatie over de boekenregeling (kortingen); contactadres 2e hands boeken e.d. van de afdeling Den Haag en een verwijzing naar de KNNV uitgeverij
Publi­ca­ties De "echte" Rapporten (o.a. Jubileum­verslag Herten­kamp)
Statuten enz. Statuten, huishoudelijk reglement, reglement meerdaagse excursies.
Verslagen/foto's v. Cursussen Verslagen en foto's van cursussen
Verslagen/foto's v. Excursies Verslagen en foto's van excursies
Verslagen/foto's v. Weekends Verslagen en foto's van weekends
Nieuwsbrief KNNV
De meest actuele informatie over de KNNV (landelijk); wordt per email verspreid.
Brieven van KNNV-Den Haag Brieven, als van de Commissie Natuurbescherming aan B&W
Bladen afdelingen nabij Verwijzingen naar Kwartaalbladen en Nieuwsbrieven van KNNV-afdelingen rondom Den Haag
Van Elders Berichten van buiten de KNNV; maar in het belangstellingsgebied

De stukken met betrekking tot de Algemene Leden vergadering (ALV) vindt u hier:
ALV.
De informatie met betrekking tot de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) van de KNNV Afdeling Den Haag vindt u hier: ANBI.

Deel deze pagina